Armoede onder veteranen groeit

Veteranenombudsman adviseert opnieuw dringend indexatie Militair Invaliditeitspensioen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een oudere man leunt op zijn rollator en kijkt uit het raam

  Veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers met een invaliditeitsuitkering zien die al twaalf jaar lang niet stijgen. De inflatie nam de afgelopen jaren toe, maar gewonde veteranen en dienstslachtoffers worden daarvoor niet gecompenseerd. Inmiddels is deze groep al ruim 20% indexatie misgelopen. Dat schrijft Veteranenombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan minister Ollongren.

  De ombudsman vroeg ook in juni 2020 en juni 2021 al aandacht voor de inkomenssituatie van veteranen die het zogenoemde Militair invaliditeitspensioen (MIP) ontvangen. Na zijn laatste brandbrief heeft de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer de minister in een motie opgeroepen 'zo snel mogelijk te komen tot een indexatie van het MIP, en dit onderwerp indien nodig los te koppelen van bredere Cao-onderhandelingen'. Reinier van Zutphen: "Inmiddels zijn er 9 maanden verstreken sinds die motie. En ondanks toezeggingen lijkt er nauwelijks sprake van vooruitgang".

  Compensatie

  Volgens de Veteranenombudsman is het uitblijven van de indexatie bijzonder pijnlijk, omdat deze groep veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers het financieel steeds moeilijker krijgt. "We krijgen regelmatig signalen van veteranen die in armoede terecht komen en afhankelijk worden van de voedselbank. De situatie waarin zij nu zitten, laat niet toe dat de minister nog langer uitvoerig onderzoekt hoe en wanneer het MIP kan worden aangepast. Er is nu actie nodig." De Veteranenombudsman roept de minister in zijn brief dan ook op om voor de getroffen veteranen een regeling te treffen, zoals een tijdelijke aanvulling op het inkomen.

  Bijlagen

  Dringend, herhaaldelijk advies aan de minister (pdf, 29.15 kB)