Krijgen gedetineerde veteranen de zorg waar zij recht op hebben?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man in gevangenis kijkt uit raam

  Medio 2019 ontving de Veteranenombudsman voor het eerst een signaal over de manier waarop er binnen de penitentiaire inrichtingen wordt omgegaan met veteranen. Er is nauwelijks informatie bekend over de situatie van gedetineerde veteranen. Daarom start de Veteranenombudsman een onderzoek naar de toegang tot (na)zorg voor deze groep veteranen.

  Reinier van Zutphen: "Krijgen gedetineerde veteranen de zorg die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben? Op grond van de Veteranenwet uit 2014 heeft de overheid voor hen een bijzondere zorgplicht. De ervaring leert dat dit niet altijd binnen het vizier van de overheidsinstantie ligt."

  Opzet van het onderzoek

  Om zicht te krijgen op wat een gedetineerde veteraan van Dienst Justitiële Inrichtingen mag verwachten als het gaat om de toegang tot (na)zorg, stelt de ombudsman een aantal vragen aan de minister voor Rechtsbescherming. En gaat daarnaast in gesprek met (voormalig) gedetineerde veteranen, het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en met diverse onderdelen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen.

  Oproep aan veteranen

  De Veteranenombudsman roept veteranen en hun familie op hun ervaringen met soortgelijke situaties met hem te delen. Dat kan via veteranen@nationaleombudsman.nl of bel 0800 – 33 55 555. Of schrijf een brief naar:

  De Veteranenombudsman
  Antwoordnummer 10870
  2501 WB Den Haag