Veteranenombudsman onderzoekt maandenlange wachttijden bij uitvoering militair invaliditeitspensioen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  militair met hand onder hoofd

  Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, heeft in een brandbrief aan minister Bijleveld aangedrongen op een oplossing voor de onaanvaardbaar lange wachttijden bij de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen. Ook kondigt hij een onderzoek hierover aan.

  Reinier van Zutphen schrijft minister Bijleveld naar aanleiding van haar reactie op zijn eerdere brief over deze problematiek. De minister geeft in haar reactie aan dat er een tekort is aan keuringsartsen. De Veteranenombudsman ziet echter een breder en structureler probleem. Er zijn bij hem meerdere voorbeelden bekend van oud-militairen die te maken krijgen met onacceptabele, maandenlange wachttijden tussen een aanvraag bij Sociaal Medisch Onderzoek (SMO) en een uitnodiging om naar het spreekuur te komen.

  Burgers die een beroep doen op een wettelijke inkomensvoorziening moeten binnen een redelijke termijn uitsluitsel krijgen of hun aanvraag gehonoreerd wordt. Veteranen die een MIP aanvragen hebben meestal te maken met psychische problematiek. Juist voor deze kwetsbare groep is het van groot belang dat hun aanvraag voortvarend wordt behandeld. In de Veteranenwet is de bijzondere zorgplicht voor veteranen, die als gevolg van hun uitzending fysiek en/of psychisch gewond zijn geraakt, wettelijk vastgelegd. Toegang tot voorzieningen en rechtszekerheid is daarbij een vereiste. Reinier van Zutphen: "Capaciteitsproblemen bij het ABP/SMO mogen naar mijn mening geen reden zijn om aanvragen van militairen te laten liggen". Hij vraagt vanwege de urgentie de minister met klem een oplossing te zoeken die recht doet aan de zorg die noodzakelijk is. In het algemeen en voor deze groep in het bijzonder. Het verzoek aan de minister is binnen vier weken te reageren. Daarnaast start de Veteranenombudsman in het eerste kwartaal van 2019 een onderzoek.

  Bijlagen

  Tweede zorgenbrief aan minister van Defensie inzake herkeuring militair invaliditeitspensioen / 16 januari 2019 (pdf, 134.18 kB)