Veteranenombudsman: klachtbehandeling Defensie nog steeds niet op orde

Foto van een veteraan en iemand die hem troost

De Veteranenombudsman vindt dat Defensie klachten nog steeds niet serieus en zorgvuldig behandelt. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen: 'een positieve, open grondhouding naar klagers en klachten zie ik veel te weinig.' Hierdoor laat Defensie kansen liggen om te leren van fouten, schrijft de ombudsman in zijn 'Terugblik klachtbehandeling'. Vandaag spreekt de Veteranenombudsman met de Tweede Kamer over zijn jaarverslag 2017.

Eind 2016 liet de Veteranenombudsman zich in een rapportbrief al kritisch uit over de klachtbehandeling door het Ministerie van Defensie. Hij vroeg toen aandacht voor de herkenning van klachten en voor de registratie van mondelinge klachten. De Veteranenombudsman heeft nu, anderhalf jaar later, gekeken of deze aanbevelingen zijn opgevolgd.

De Veteranenombudsman constateert dat Defensie de behandeling van klachten onvoldoende heeft verbeterd. Klachten worden vooral bekeken vanuit het eigen perspectief en formeel benaderd. Er is nog steeds te weinig persoonlijk contact en Defensie behandelt klachten nog steeds onvoldoende voortvarend. Tot slot is het nog steeds niet mogelijk dat mondelinge klachten worden geregistreerd. Hierdoor blijft een deel van de klachten buiten beeld en heeft Defensie onvoldoende zicht op eventuele verbeterpunten.

Van Zutphen gaat op korte termijn over deze zorgen in gesprek met de minister van Defensie.