Veteranenombudsman start onderzoek naar klachten motorclub Veterans MC

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  logo veterans mc

  De Veteranenombudsman vraagt opheldering aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gang van zaken rond motorclub Veterans MC. Leden van de Veterans MC hebben bij de ombudsman een klacht ingediend.

  Zij klagen erover dat de minister van Veiligheid en Justitie de Veterans MC Netherlands heeft aangemerkt als een Outlaw Motorcycle Gang. Zij vinden dat ten onrechte wordt aangenomen dat een meerderheid van hen zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. Justitie reageert bovendien niet op aanvullende vragen van de motorclub.

  De motorclub Veterans MC is door Justitie geplaatst op zogenaamde 1% motorclubs-lijst, omdat een meerderheid van de leden zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. De leden, voor een deel veteranen die nog in actieve dienst zijn van Defensie, hebben zowel privé als op hun werk last van deze kwalificatie.

  Tegenstrijdige informatie

  Ze dienen eerst een klacht in bij de minister van Veiligheid en Justitie, omdat ze het niet eens zijn met de kwalificatie Outlaw Motorcycle Gang. In november 2015 verklaart de minister hun klacht ongegrond. In de reactie op de klacht geeft Justitie aan dat uit informatie van de politie is gebleken dat bijna tweederde van de leden van de club voor een (gewelds)misdrijf is veroordeeld. Informatie van Defensie weerspreekt dit. In een nota van Defensie staat dat uit eerder onderzoek door politie en de Koninklijke Marechaussee niet was gebleken dat militairen die lid zijn van een motorclub, waaronder ook de Veterans MC, over criminele antecedenten beschikken. Alle nog actief dienende militairen moeten bovendien een Verklaring van geen bezwaar hebben om te mogen werken.

  Veterans MC stelt in februari aanvullende vragen over het antwoord van Justitie. Daarop heeft de minister niet gereageerd.

  Veteranenombudsman vraagt opheldering

  Veterans MC legt zich hier niet bij neer en stapt naar de Veteranenombudsman. Die is vandaag een onderzoek gestart. De Veteranenombudsman vraagt opheldering over de ogenschijnlijk tegenstrijdige informatie van de overheid. Verder wil hij weten waarom er nog steeds geen antwoord is op de brief van de motorclub van februari.