Rapporten 2010 Financiën

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2010/352

13-12-2010

Instantie: Ministerie van Financiën

Klacht: Gebrekkige informatie met betrekking tot overdracht van klacht aan Belastingdienst.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht: Onbegrijpelijke uitspraak gedaan op een ingediend bezwaarschrift tegen terugvordering huurtoeslag 2006; klachtbehandeling.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2010/348

09-12-2010

Instantie: Minister van Financiën

Klacht: Wijze waarop verzoek om schadevergoeding is behandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/332

22-11-2010

Instantie: Belastingdienst/Limburg/kantoor Venlo

Klacht: Geweigerd om verzoeker en zijn fiscale partner teruggaaf inkomstenbelasting 2008 alsnog op gewenste rekeningnummer te storten.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/290

06-10-2010

Instantie: Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Klacht: Wijze waarop met verzoeker is gecorrespondeerd in verband met kostenvergoeding die hij namens een cliënte had gevraagd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/263

24-09-2010

Instantie: Belastingdienst/Noord

Klacht: Kinderkorting alsnog aan verzoeksters ex-echtgenoot toegekend en uitbetaald, nadat op gezamenlijk verzoek de korting eerder als voorlopige teruggaaf aan verzoekster was uitbetaald.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/269

24-09-2010

Instantie: Belastingkantoor gezamenlijke waterschappen Lococensus te Zwolle

Klacht: Tekst in toelichting aanslagbiljet 2009 heeft geen juiste informatie verschaft over mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor kwijtschelding.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/260

22-09-2010

Instantie: Belastingdienst/FIOD-ECD te Utrecht

Klacht: Wapendragers ingezet bij de doorzoeking van verzoekers woning.
Oordeel: gegrond

Klacht: Resterende deel van verzoekers administratie niet eerder teruggegeven dan op 7 mei 2007.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Klacht: Onjuiste informatie over verzoeker verstrekt aan derden; klachtbehandeling.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/253

14-09-2010

Instantie: Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor Oss

Klacht: Uitblijven van een reactie op een klacht.
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet coöperatief opgesteld tijdens een mediation.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/233

24-08-2010

Instantie: Belastingdienst/Randmeren

Klacht: Handelwijze bij invordering belastingschulden en de daarover met verzoekers gemachtigde gevoerde correspondentie; reactie van Belastingdienst op verzoekers klacht.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/170

23-06-2010

Instantie: Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem

Klacht: Openbare verkoop doorgezet ondanks dat verzoeker verzet had aangetekend.
Oordeel: gegrond

Klacht: In advertentie en tijdens openbare verkoop onvoldoende duidelijk gemaakt dat de te verkopen motoren tot collectors-items behoorden, zodat deze ver onder de prijs zijn verkocht.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Niet geïnformeerd over opbrengst van verkoop en wijze waarop deze opbrengst is verwerkt; geen vrijwaringsbewijs verstrekt.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor