januari

naar boven
18 januari
Nieuwsbericht
Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer (fotograaf: Caren Huygelen)

Alex Brenninkmeijer met forse steun herbenoemd

De Tweede Kamer heeft de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vandaag herbenoemd tot Nationale ombudsman. In totaal brachten 143 Kamerleden hun stem uit. 113 van hen stemden voor het aanblijven van Brenninkmeijer als Nationale ombudsman. In de loop van het jaar zal de ombudsman worden beëdigd.…
Lees meer
24 januari
Nieuwsbericht
Foto van een meisje dat naar een stapel boeken kijkt

Ombudsman vindt thuiszittende leerlingen een misstand

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat gemeentelijke leerplichtambtenaren zich maximaal in moeten zetten om voor ieder thuiszittend kind weer een plek op een school te krijgen. Hij zegt dat in zijn vandaag verschenen rapport 'Hoera! Ik ga weer naar school' over leerlingen met…
Lees meer

februari

naar boven
15 februari
Nieuwsbericht
Foto van een man die op straat een bos bloemen geeft aan een vrouw

Ombudsman: gemeenten moeten behoorlijk omgaan met schadeclaims

Bij de behandeling van schadeclaims moeten gemeenten aandacht hebben voor wat de burger als nadeel heeft ervaren. Alleen de juridische aansprakelijkheid beoordelen is niet voldoende. Een gemeente blijft ook verantwoordelijk voor het contact met de burger als een verzekeraar de claim afhandelt. Dit…
Lees meer
15 februari
Nieuwsbericht
Foto van kinderombudsman Marc Dullaert

Marc Dullaert wordt eerste Nederlandse Kinderombudsman

De Tweede Kamer heeft vandaag Marc Dullaert benoemd tot Kinderombudsman. Dullaert wordt de eerste Kinderombudsman van Nederland. Hij gaat zich inzetten voor de naleving van de rechten van kinderen en jongeren, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Met de komst van de…
Lees meer
25 februari
Nieuwsbericht

Excuses in vijf stappen

Wat maakt een excuus tot een goed excuus? Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, beschrijft in zijn Excuuskaart in vijf stappen hoe een overheidsinstantie goed excuus kan maken. In het contact tussen overheid en burger gaat veel goed, maar soms ook niet. Als er iets verkeerd is gelopen bij een…
Lees meer

maart

naar boven
31 maart
Nieuwsbericht
Foto van Kinderombudsman Marc Dullaert die wordt beedigd in de Tweede Kamer

Kinderombudsman start op 1 april

Vanaf 1 april is de Kinderombudsman hét adres in Nederland voor kinderrechten. Marc Dullaert is vandaag beëdigd door de Tweede Kamer als de Kinderombudsman. Zijn eerste pijlen richt hij op het opzetten van een onafhankelijke kinderrechtenmonitor om te zien hoe het in Nederland is gesteld met de…
Lees meer

april

naar boven
14 april
Nieuwsbericht
Foto van een verzorgster met een oudere vrouw

Ombudsman ontvangt 600 meldingen over zorgkantoren

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft 612 meldingen ontvangen over zorgkantoren. Voor een onderzoek naar de kwaliteit van de AWBZ-uitvoering door zorgkantoren opende hij in maart een meldpunt waar burgers hun positieve en negatieve ervaringen met zorgkantoren konden melden. De meldingen…
Lees meer
19 april
16 mei
Nieuwsbericht
Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer overhandigt de heer W. Scheltema, grondlegger van de Algemene wet bestuursrecht, de Bezwaarwijzer (fotograaf: Arenda Oomen)

Ombudsman vindt veel bezwaarprocedures ongezond

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, presenteert vandaag, maandag 16 mei, een bezwaarwijzer voor overheden en burgers. De bezwaarwijzer maakt duidelijk hoe overheden en burgers verstandig kunnen omgaan met de mogelijkheden van bezwaar. Voor burgers heeft hij een bezwaarkaart gemaakt.…
Lees meer
27 mei
Column
Foto van een rijbewijs

CBR perikelen

Stelt u zich eens voor: uw rijbewijs verloopt binnenkort en om deze te vernieuwen stuurt u een ingevulde Eigen Verklaring naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Zo'n Eigen Verklaring is bijvoorbeeld nodig als u ouder dan 70 jaar bent. Na het insturen krijgt u netjes een…
Lees meer

juni

naar boven
6 juni
Nieuwsbericht
Foto van een vrouw aan tafel met papieren

Behoorlijke beslissingen

Wat maakt een beslissing of een besluit van de overheid behoorlijk? Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, geeft hiervoor in zijn Beslissingwijzer uitgangspunten. Iedereen krijgt wel eens een beslissing of besluit van een overheidsinstantie. In die beslissing staat informatie die belangrijk is,…
Lees meer
17 juni

juli

naar boven
1 juli
Column
Foto van een ouder echtpaar

Rijksweg door de Achterhoek

Albert en Dinie* wonen in een tolhuis, pal aan de drukke rijksweg N18 door de Achterhoek naar Twente. Toen ze het huis in 1976 kochten, waren er al plannen om een nieuwe rijksweg aan te leggen. Maar dat is nooit gebeurd. Door de jaren heen is de weg veel drukker geworden, vrachtverkeer dendert…
Lees meer
19 juli

augustus

naar boven
5 augustus
Nieuwsbericht
Foto van een magazijn met dozen

‘Politie mag documenten niet vernietigen tijdens Wob-procedure’

De politie moet zorgen dat documenten die opgevraagd worden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet vernietigd worden totdat deze Wob-procedure volledig is afgerond. Hiervoor vraagt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, aandacht in een vandaag verschenen rapport . Nu komt het…
Lees meer
8 augustus
Nieuwsbericht
Man achter computer

Nationale ombudsman: veiligheid van DigiD is ketenprobleem

In het AD van maandag 8 augustus 2011 is de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer kritisch over de veiligheid van DigiD. Al in 2008 bracht hij een rapport uit over misbruik van DigiD en besteedde hij in zijn jaarverslag bijzondere aandacht aan DigiD. Brenninkmeijer: 'Mijn stelling luidt dat als…
Lees meer
16 augustus
Nieuwsbericht
Vrouw met laptop

Ombudsman: 'Digitaal verkeer van overheid met burger schiet te kort'

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat de kwaliteit van het digitaal verkeer tussen overheid en burger te kort schiet. Dit stelt hij in zijn rapport 'Digitaal verkeer tussen overheid en burger'. Brenninkmeijer roept overheden op om hun digitale verkeer kritisch tegen het licht te…
Lees meer

september

naar boven
8 september
Nieuwsbericht
Foto van een raam met tralies

Ombudsman onderzoekt overlijden in gevangenissen

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, onderzoekt of de overheid voldoende invulling geeft aan zijn bijzondere zorgplicht voor gedetineerden. Per jaar sterven er 30 á 35 personen in een justitiële inrichting, deels door zelfdoding, deels door een andere doodsoorzaak. Omdat de overheid deze…
Lees meer
15 september
Nieuwsbericht
Foto van twee mensen die gefouilleerd worden door de politie

Ombudsmannen willen betere controle op preventief fouilleren

De fundamentele rechten van burgers, vooral het recht op privacy en lichamelijke integriteit, moeten bij de uitvoering van preventief fouilleren beter worden gewaarborgd. De behoefte aan efficiency bij het gebruik van dit middel mag niet tot gevolg hebben dat deze rechten op de achtergrond raken.…
Lees meer
30 september

oktober

naar boven
6 oktober
Nieuwsbericht
Foto van een rij klokken

Ombudsman: klokkenluiders ondersteunen en beschermen

Het moet boven alle twijfel verheven zijn dat klokkenluiders ondersteund en beschermd worden. Dat heeft de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, betoogd tijdens een gesprek met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer werd gesproken over een brief van…
Lees meer
14 oktober
Nieuwsbericht
Foto van een Nederlands rijbewijs

Nationale ombudsman adviseert CBR over dienstverlening

Het meldpunt van de Nationale ombudsman, waar mensen in mei hun ervaringen met de dienstverlening van het CBR konden melden heeft in totaal 238 reacties opgeleverd. Mede op basis van deze reacties heeft de ombudsman op 15 september 2011 een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu…
Lees meer

november

naar boven
7 november
Column
Foto van man met bril

Open en bloot

Jacques* is werkloos en schrijft zich bij het UWV in als werkzoekende. Dit doet hij via de website www.werk.nl en hij zet zijn gegevens - zijn 'cv' - op de website. Zo zet hij hoopvol een eerste stap naar een nieuwe baan. Maar vlak na zijn inschrijving ontdekt hij via de knop 'werkgever' dat alle cv…
Lees meer

december

naar boven
10 december
Column

Stop homopesten!

Er zijn de afgelopen tijd een paar spraakmakende zaken in het nieuws geweest over homo’s die te maken kregen met pestgedrag van vooral buren. Dat ging zo ver dat deze mensen vanwege de overlast moesten verhuizen. Een paar meldingen van zulke vervelende situaties heb ik ook ontvangen. Zo liet Evelien…
Lees meer