Rapporten

Rapport 2013/174

21-11-2013 - Eigenares van kinderdagverblijf in Horn (L) wil de peuterspeelzaal in hetzelfde dorp overnemen. De gemeente, die eigenaar is van het pand van de peuerspeelzaal, weigert dat. Ze mag wel het gemeenschapshuis van Horn kopen en krijgt een vergunning om het als kinderdagverblijf en als woning te gebruiken. Maar dan komt een concurrerende kinderopvang en die mag wel in twee leegstaande schoollokalen een peuterspeelzaal exploiteren. Tijdens de onderhandelingen over de verkoop van het Gemeenschapshuis heeft de gemeente ten onrechte de indruk gewekt dat zij de komst van een concurrent kon voorkomen.

Instantie: Gemeente Leudal

Klacht: niet gehouden aan een door een wethouder aan verzoekers gedane toezegging, waardoor verzoekers zijn benadeeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/173

20-11-2013 - Gemeente Venlo plaatst een afvalbak frontaal voor een woning. De bewoner vraagt de gemeente om een andere plaats van de bak, maar dat weigert de gemeente. De man kan geen bezwaar maken en hij krijgt nooit bericht over zijn klacht. De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente niet één keer naar de plaats van de bak is komen kijken. Zelfs na tussenkomst van de Nationale ombudsman heeft de gemeente niets met signalen gedaan.

Instantie: Gemeente Venlo

Klacht: verzoeker ontving verschillende antwoorden en uiteindelijk een afwezig zonder inhoudelijke argumentatie op zijn verzoek om een afvalbak te verplaatsen,
Oordeel: gegrond

Klacht: manier waarop verzoekers klacht door de gemeente is behandeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/172

20-11-2013 - Man raakt financieel in de problemen en heeft een schuld van 1.000 bij zorgverzekering. Hij vraagt de zorgverzekering om een betalingsregeling van €20, maar die vindt dat te laag en draagt de vordering over aan een deurwaarderskantoor in Heerlen. De Nationale ombudsman vindt dat voordat de deurwaarder ging dagvaarden, hij eerst contact had moeten opnemen met de man om te weten waarom hij zo weinig wil betalen. Ook vindt hij dat bij het loonbeslag de man moet worden geïnformeerd voordat het beslag bij de werkgever bekend wordt.

Instantie: Gerechtsdeurwaarderkantoor X te Heerlen

Klacht: nadat het Gerechtsdeurwaarder X het dossier overgedragen heeft gekregen van de incassoafdeling, voorafgaand aan de dagvaarding geen onderzoek gedaan naar de eerder gevoerde correspondentie met verzoeker en de financiële situatie van verzoeker.
Oordeel: gegrond

Klacht: op 28 september 2011, in het kader van loonbeslag, contact opgenomen met de werkgever van verzoeker zonder dit eerst aan verzoeker bekend te maken.
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/169

20-11-2013 - Man heeft conflict met zijn buren o.a. omdat deze astbestplaten in de tuin gooien. Op advies van de milieudienst hangt hij een camera in zijn doorloop. De buren klagen hierover bij de politie. De wijkagent van de politie Noord-Holland belt vervolgens de werkgever van de man over hetburenconflict. De Nationale ombudsman vindt dat de wijkagent zich onvoldoende onpartijdig heeft opgesteld in het conflict.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: omstreeks mei of juni 2010 verzoekers werkgever gebeld, in verband met het conflict met zijn buren
Oordeel: gegrond

Klacht: onvoldoende tijd gemaakt om met verzoeker en/of zijn gezin over de zaak te spreken.
Oordeel: gegrond

Klacht: in januari 2012 opnieuw de politie bij verzoeker langs gestuurd en gedreigd om contact te leggen met zijn werkgever.
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/168

19-11-2013 - Nederlandse man woont tijdelijk in Japan en vraagt bij de RDW een correspondentieadres aan (het postadres in Nederland van de werkgever van zijn partner) omdat zijn rijbewijs verlengd moet worden. Nadat hij weer naar Nederland verhuist vraagt hij een eendagskenteken aan op zijn woonadres in Nederland omdat hij zijn ingevoerde auto moet laten keuren. Vervolgens vraagt hij een definitief kenteken aan. De RDW stuurt dat naar het correspondentieadres. Maar de mensen van het correspondentieadres sturen het definitieve kenteken door naar het oude woonadres in Japan. De Nationale ombudsman vindt dat de RDW de man beter had moeten informeren over de gevolgen van het opgeven van een correspondentieadres.

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht: verzoeker onvoldoende geïnformeerd over de consequenties van de aanvraag van een correspondentieadres in verband met zijn verblijf in het buitenland
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2013/167

08-11-2013 - Vijf mannen van middelbare leeftijd gaan een dag golfen, uit eten en naar het café in Deventer. Op de Brink is het onrustig en er is veel politie. Een van de vijf mannen heeft een glas bier, de politie spreekt hem aan en hij kan geen identiteitsbewijs tonen. Een vriend bemoeit zich ermee en de situatie loopt uit de hand. Ca zestig omstanders weigeren weg te gaan, de politie vormt een linie, slaat met wapenstok en politiehond bijt verzoeker in zijn been. Doordat verzoekers zoon probeert de hond van zijn vader af te trekken, bijt de hond harder door en raakt verzoeker ernstig gewond. De Nationale ombudsman vindt dat de hondengeleidster voldoende afstand hield van de man. De man heeft het over zichzelf afgeroepen dat hij zou worden gebeten, door op de hond af te lopen.

Instantie: Regionale politie-eenheid Oost-Nederland

Klacht: politiehond in verzoekers onderbeen laten bijten, waardoor hij letsel heeft opgelopen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/166

08-11-2013 - Politie krijgt een tip van een CIE-informant dat in woning van verzoeker in Hoek van Holland een hennepkwekerij is. Politie laat een warmtemeting verrichten door een gemeenteambtenaar. Deze constateert een warmtevlek op de buitenmuur. Vervolgens doet de politie samen met een medewerker van het energiebedrijf een onderzoek in de woning maar zij treffen niets aan wat duidt op een hennepkwekerij. De Nationale ombudsman concludeert dat een tip van een als betrouwbaar aangemerkte CIE-informant in combinatie met een afwijkend warmtebeeld volgens vaste jurisprudentie voldoende reden is voor een onderzoek in een woning. Wel valt het hem op dat het vaker voorkomt dat er ondanks positieve warmtemetingen toch geen hennepkwekerij wordt aangetroffen. Hij doet de politie de aanbeveling de betrouwbaarheid van de informant te heroverwegen.

Instantie: Regionale politie-eenheid Rotterdam

Klacht: in verzoekers woning binnengetreden vanwege een verdenking dat er in zijn woning een hennepkwekerij was.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: aanwezigheid van een groot aantal politieambtenaren en medewerkers van onder andere de Roteb en Stedin tijdens het binnentreden.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/165

08-11-2013 - Gescheiden vader klaagt over het Bureau Jeugdzorg Gouda. Het AMK heeft onderzoek ingesteld of er sprake is van kindermishandeling. Dit is niet het geval, er is wel sprake van een verstoorde verhouding tussen hem en zijn oudste dochter. Het is de Nationale ombudsman gebleken dat het AMK onderzoek deed naar de algehele situatie bij de vader thuis en niet naar een enkel incident, zoals de vader meende. Het ombudsman vindt dat het AMK de zaak zorgvuldig heeft onderzocht en de conclusies daarop heeft gebaseerd.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid Holland te Gouda

Klacht: de wijze waarop het AMK (onderdeel van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland) het onderzoek naar een melding die op verzoeker had, heeft uitgevoerd 
Oordeel: niet gegrond

Klacht: wijze waarop het bestuur van Bureau Jeugdzorg zijn klacht heeft afgehandeld
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/164

06-11-2013 - Verzoeker was door de Rechtbank Assen veroordeeld tot gevangenisstraf met TBS. De rechter had uitdrukkelijk bepaald dat hij direct na uitzitten van de straf in TBS moest, ook als dan nog hoger beroep liep. Toen de gevangenisstraf eindigde, was de reclassering niet ingelicht over de vrijlatingsdatum. De man kwam daardoor vrij. Toen de reclassering ontdekte dat hij vrij was, waarschuwde zij het OM en is na een week door een speciaal politieteam aangehouden.  De Nationale ombudsman vindt dat het Openbaar Ministerie Assen de Reclassering van het Leger des Heils had moeten informeren over de invrijheidsstelling. Ook binnen de reclassering had betere informatie-overdracht moeten zijn over de invrijheidsstelling.

Instantie: Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering / minister van Veiligheid en Justitie

Klacht: de TBS met voorwaarden, die de rechtbank Assen verzoeker heeft opgelegd, niet aansluitend aan de vrijheidsstraf uitgevoerd
Oordeel: gegrond

Klacht: het parket, dat met de executie van het vonnis was belast, de penitentiaire inrichting en de reclassering hebben geen goed contact met elkaar en met verzoeker gehad over wat er na afloop van de vrijheidsstraf zou gebeuren
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/163

06-11-2013 - Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) heeft sinds 1 januari 2011 de topreferente taken klinische immunologie afgestoten. Patiënten die lijden aan een complexe, ernstige of zeldzame ziekte van het imuunsysteem, vinden dat de Raad van Bestuur onvoldoende oog heeft gehad voor de specifieke zorg aan hen en informatieverstrekking over de gevolgen. De Nationale ombudsman deed onderzoek naar de wijze waarop het ziekenhuis deze patiënten begeleidde naar een andere behandelend arts en naar het toezicht van de IGZ daarop. Hij concludeert dat het azM niet tijdig zorgplannen heeft opgesteld voor de patiënten en dat er onvoldoende oog is geweest voor goede adequate informatieverstrekking aan de patiënten. Hij doet de aanbeveling om snel contact op te nemen met de patiënten. Ook het IGZ heeft gefaald omdat het niet is gelukt de RvB zorgplannen te laten opstellen.

Instantie: Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis

Klacht: onvoldoende oog gehad voor de belangen van de betrokken patiënten, rondom het afstoten van de topreferente taken klinische immunologische zorg.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht: onderzoek uit eigen beweging gericht op het toezicht door de IGZ op het azM in verband met het door de Raad van Bestuur afstoten van de topreferente taken klinische immunologische zorg.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor