Rapporten 2006 Financiën

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/395

12-12-2006

Instantie: Minister van Financiën

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar wijze waarop Wet op huurtoeslag en Wet op zorgtoeslag zijn uitgevoerd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/342

29-09-2006

Instantie: Belastingdienst/Limburg/kantoor Maastricht

Klacht: Zich op standpunt gesteld dat er geen sprake is van gewekte verwachtingen (vertrouwen) en dat het verschuldigde bedrag door verzoeker moet worden voldaan.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Onjuiste informatie verstrekt met het versturen van 'verklaring van geen belastingschuld' en niet geïnformeerd over plaatsgevonden herstelboekingen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/324

25-09-2006

Instantie: Belastingdienst/Haaglanden/kantoor Rijswijk

Klacht: Verzoek om schadevergoeding afgewezen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/298

22-08-2006

Instantie: Belastingdienst/Utrecht-Gooi

Klacht: Verzoekers beroep tegen plotselinge voorlopige aanslagen afgewezen; in uitspraak op beroep niet ingegaan op door verzoeker gedane betalingsvoorstel; verzoeker niet gehoord naar aanleiding van zijn beroepschrift.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2006/299

22-08-2006

Instantie: Belastingdienst/Holland Noord/kantoor Alkmaar

Klacht: Afwijzend beslist op verzoeksters verzoek om ambtshalve herziening van een beschikking.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/294

21-08-2006

Instantie: Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda

Klacht: Uitspraken onvoldoende gemotiveerd op de door verzoekers ingediende beroepschriften tegen beslaglegging inboedelgoederen en drietal afbeeldingen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/295

21-08-2006

Instantie: Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort

Klacht: Ongevraagd heffingskorting uitbetaald aan verzoeker.
Oordeel: gegrond

Klacht: Ongevraagd heffingskorting uitbetaald aan verzoekster.
Oordeel: niet gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2006/293

21-08-2006

Instantie: Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Klacht: Verzoekers ten onrechte en ongevraagd algemene heffingskorting uitbetaald en deze uitbetaling vervolgens verrekend met reeds oninbaar verklaarde belastingschulden.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/260

31-07-2006

Instantie: Dienst Domeinen Roerende Zaken

Klacht: Slechts bereid een bedrag van € 2999 aan schadevergoeding te betalen wegens de verkoop van verzoeksters auto.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/258

31-07-2006

Instantie: Deurwaarderskantoor Weltevrede & Hennink B.V.

Klacht: Naar aanleiding van vier brieven van verzoekster geen of onvoldoende begrijpelijke informatie verstrekt; bij brief van 15 februari niet verzoeksters klachtbrief beantwoord.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Deurwaarderskantoor Weltevrede & Hennink B.V.

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop verzoeksters klachtbrief van 11 januari is afgehandeld.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor