Rapporten 2005 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/237

11-08-2005

Instantie: Informatie Beheer Groep

Klacht: Wijze van informatieverstrekking met betrekking tot het niet eerder ontvangen van een uitwonende beurs totdat verzoeker zich bij de gemeentelijke Basisadministratie op het juiste adres zou registreren: bij afhandelen bezwaarschrift niet op bovenstaand feit gewezen;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Na vele telefonische contacten bijna een jaar later pas een uitwonende studiebeurs toegekend.
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Instantie: Informatie Beheer Groep

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de IB-Groep toepassing heeft gegeven aan artikel 1.5, derde lid, Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000): niet eerder dan dat verzoeker zich tot de Nationale ombudsman wendde met terugwerkende kracht een uitwonende studiebeurs toegekend, IB-Groep informeert studenten niet over het feit dat adreswijzigingen in de GBA niet automatisch tot een aanpassing leiden bij de IB-Groep maar dat studenten zelf ook nog contact moeten opnemen met de IB-Groep.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2005/162

03-06-2005

Instantie: Informatie Beheer Groep

Klacht: Lesgeldvordering verzoekster in 1998 onjuist afgeboekt; verzoekster niet geïnformeerd over het feit dat er een nieuwe (onterechte) vordering openstond nadat de onjuiste boeking was teruggedraaid; aanmaning voor deze lesgeldvordering pas na zes jaar verzonden; specificatie van openstaande bedrag en een toelichting niet toegestuurd aan verzoekster ondanks haar verzoek daartoe.
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor