Rapporten 2005 Verkeer en Waterstaat

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/401

27-12-2005

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Verzoek afgewezen om stukken te verwijderen betreffende verzoekers anvraag om een verklaring van geschiktheid uit de medische registratie .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/400

27-12-2005

Instantie: Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer

Klacht: Drie opdrachtgevers van verzoeker telefonisch benaderd met de mededeling dat verzoekers bedrijf zonder geldige vergunning vervoersactiviteiten verrichtte .
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2005/349

15-11-2005

Instantie: Minister van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Geweigerd te voldoen aan verzoek om de vrije verdiepingshoogte van de slaapkamers en overloop in verzoekers woning overeenkomstig de eis van 2,10 meter uit het Bouwbesluit te (laten) herstellen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/346

09-11-2005

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Administratief beroepschrift tegen APK-keuring niet in behandeling genomen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/294

28-09-2005

Instantie: Rijkswaterstaat

Klacht: Verzoek om vergoeding van kosten voor herstel van hang- en sluitwerk van een geluidwerende voorziening in het kader van het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 afgewezen.
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Rapport 2005/270

16-09-2005

Instantie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer

Klacht: Afwijzing tegemoetkoming in de door verzoeker gemaakte kosten in verband met deelname aan bijeenkomsten tot vaststelling van voorschriften en normen voor tanks voor het vervoer van gevaarlijke stoffen .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/261

07-09-2005

Instantie: Rijkswaterstaat

Klacht: Aansprakelijkheid voor schade aan verzoeksters rijtuig als gevolg van opspattende split afgewezen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/239

16-08-2005

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Het door verzoeker afgelegde examen rijbewijs B ten onrechte als onvoldoende beoordeeld;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Verzoekers klacht onvoldoende gemotiveerd afgehandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/238

11-08-2005

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Rekening aan verzoekers gestuurd voor het niet verschijnen op keuringsafspraak terwijl het aan de RDW te wijten is dat verzoekers de afspraak niet zijn nagekomen.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2005/180

23-06-2005

Instantie: Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid, CBR

Klacht: Wijze waarop klacht is afgehandeld.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor