Rapporten 1998 Buitenlandse Zaken

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1998/588

29-12-1998

Instantie: ambassade Caïro

Klacht: Bejegening en informatieverstrekking door medewerkers ambassade.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/592

29-12-1998

Instantie: ambassade Islamabad

Klacht: Geen machtiging tot voorlopig verblijf afgegeven t.b.v. echtgenoot verzoeker.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 1998/545

09-12-1998

Instantie: ambassade Caïro

Klacht: Verzoeker niet correct behandeld toen hij na verlies een nieuw paspoort kwam aanvragen.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 1998/542

08-12-1998

Instantie: Visadienst

Klacht: Houdt afgifte machtiging tot voorlopig verblijf voor in Pakistan verblijvende echtgenote op i.v.m. nog niet gelegaliseerde en geverifieerde huwelijksakte .
Oordeel: gegrond

Instantie: ambassade Islamabad

Klacht: Houdt afgifte machtiging tot voorlopig verblijf voor in Pakistan verblijvende echtgenote op i.v.m. nog niet gelegaliseerde en geverifieerde huwelijksakte .
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 1998/479

29-10-1998

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Wijze van behandeling aanvraag tot verificatie afstandsverklaring t.b.v. machtiging tot voorlopig verblijf voor zoon; klacht behandeld door naaste collega van betrokken ambtenaren.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: ambassade Kameroen

Klacht: Wijze van behandeling aanvraag tot verificatie afstandsverklaring t.b.v. machtiging tot voorlopig verblijf voor zoon.
Oordeel: gegrond

Instantie: Visadienst

Klacht: Wijze van behandeling aanvraag tot verificatie afstandsverklaring t.b.v. machtiging tot voorlopig verblijf voor zoon; lange behandelingsduur bezwaarschrift.
Oordeel: gegrond

Rapport 1998/457

21-10-1998

Instantie: ambassade Damascus

Klacht: Onjuiste informatie verstrekt over voorwaarden verkrijgen MVV.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Reactie op klacht .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/453

16-10-1998

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Onvoldoende ondersteuning verzoeker (in Marokko gedetineerd i.v.m. drugssmokkel).
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/452

15-10-1998

Instantie: ambassade Islamabad

Klacht: Niet gereageerd op brieven; lange behandelingsduur onderzoek naar vorig huwelijk echtgenote verzoeker; lange behandelingsduur verificatie geboorteakte kind.
Oordeel: gegrond

Rapport 1998/403

29-09-1998

Instantie: Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Klacht: Zich onvoldoende ingespannen om verzoeker aan een baan te helpen nadat hij ten onrechte geen vervolgaanstelling heeft gekregen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/350

17-08-1998

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Art. 15-onderzoek naar procedure van totstandkoming en gebruik van individuele ambtsberichten in asielzaken .
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Art. 15-onderzoek naar procedure van totstandkoming en gebruik van individuele ambtsberichten in asielzaken .
Oordeel: niet gegrond
Met instemming
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor