Rapporten 2000 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2000/340

10-10-2000

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg Haarlem

Klacht: Wijze van reageren op brief van verzoekster (formeel, grievend en onjuist).
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/336

02-10-2000

Instantie: ANOVA Verzekeringen Amersfoort

Klacht: Beslist niet op bezwaarschrift tegen afwijzende beslissing op aanvraag van verzoeksters grootmoeder voor nieuw hoortoestel in verband met verlies.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2000/306

12-09-2000

Instantie: ANOZ Verzekeringen Apeldoorn

Klacht: Beslist niet op bezwaarschrift tegen afwijzende beslissing op verzoek om vergoeding van door verzoekers zoon gemaakt reiskosten.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2000/302

07-09-2000

Instantie: Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Tilburg

Klacht: Wijze waarop verzoekster is geïnformeerd over verschuldigde eigen bijdragen in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten; wijze waarop Zorgkantoor heeft gereageerd op haar brieven.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/280

23-08-2000

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg Limburg

Klacht: Deelt aan verzoeker mee dat het onderzoek n.a.v. een klacht over een ziekenhuis als gesloten moet worden beschouwd; wijze waarop onderzoek is uitgevoerd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/235

29-06-2000

Instantie: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: Geeft, ondanks rappelbrief, geen inhoudelijke reactie op verzoekers brief van 1 oktober 1999.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/136

04-04-2000

Instantie: Zorgkantoor Arnhem

Klacht: Geeft geen duidelijkheid over hoogte van eigen bijdrage die bewoners van Woonzorgcentrum moeten betalen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/105

03-04-2000

Instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: Reageert niet adequaat op herhaalde verzoeken om initiatieven te nemen bij aanpak van problematiek inzake zogenoemde verdrongen of hervonden incestherinneringen.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2000/052

11-02-2000

Instantie: Stichting Jeugdzorg Zeeland

Klacht: Gaat, ondanks diverse verzoeken, pas laat over tot uitbetaling van pleegzorgvergoeding.
Oordeel: gegrond

Rapport 2000/047

04-02-2000

Instantie: Pensioen- en Uitkeringsraad Leiden

Klacht: Weigert om verzoeker persoonlijk, i.p.v. via zijn huisarts, een tweetal medische adviezen te verstrekken.
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor