Rapporten 1999 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1999/450

21-10-1999

Instantie: USZO-Zoetermeer

Klacht: Verzoeker pas in 1999 duidelijkheid verschaft over herziening uitkering per 1 april 1994 en terugvordering .
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor