Rapporten Buitenlandse Zaken

Rapport 2010/005

18-01-2010

Instantie: Nederlandse vertegenwoordiging te Portugal

Klacht: Eraan vastgehouden dat verzoekster en familie in het kader van de verlenging van paspoorten in persoon moesten verschijnen bij de Nederlandse autoriteiten; ministerie niet bereid om een uitzondering op de verschijningsplicht te maken.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/036

20-02-2009

Instantie: Nederlands consulaat te Harwich

Klacht: Lange behandelduur aanvraag verlenging paspoort; geen financiële compensatie geboden voor kosten gemiste vakantie.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2009/003

12-01-2009

Instantie: Nederlandse Consulaat te Bergen (Noorwegen)

Klacht: Tijdens bezoeken aan het Nederlands Consulaat worden Nederlanders niet in het Nederlands te woord gestaan.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2008/308

16-12-2008

Instantie: Nederlandse Consulaat te Melbourne, Australië

Klacht: Wijze waarop is omgegaan met aanvraag om vervangend paspoort nadat verzoeksters paspoort was ontvreemd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2008/269

13-11-2008

Instantie: Ministerie van Justitie

Klacht: Ten tijden van verzoeksters detentie in Groot-Brittannië onjuiste dan wel onvolledige informatie verstrekt over de mogelijkheid om haar detentie in Nederland te vervolgen.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Ten tijden van verzoeksters detentie in Groot-Brittannië onjuiste dan wel onvolledige informatie verstrekt over de mogelijkheid om haar detentie in Nederland te vervolgen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2008/041

02-04-2008

Instantie: Nederlandse ambassade te Bangkok (Thailand)

Klacht: Toegang geweigerd tot visumafdeling wegens ontbreken afspraak.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2007/317

20-12-2007

Instantie: Nederlandse ambassade te Bangkok, Thailand

Klacht: In kader van visumaanvraag van verzoekers Thaise partner onjuiste informatie genoteerd zonder dit hem te laten weten of hem de kans gegeven deze informatie te controleren.
Oordeel: gegrond

Klacht: Toegesnauwd en geëist dat verzoeker nieuwe uitnodiging en garantverklaring ter plaatse op papier zette, terwijl deze stukken al eerder waren ingeleverd.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2007/200

26-09-2007

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar totstandkoming en gebruik van individuele ambtsberichten in asielzaken.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Ministerie van Justitie

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar totstandkoming en gebruik van individuele ambtsberichten in asielzaken.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2007/173

22-08-2007

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Voor een dichte deur beland omdat legaliastieafdeling was gesloten wegens bedrijfsuitje.
Oordeel: gegrond

Rapport 2007/131

26-06-2007

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Kwaliteit van onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan individueel ambtsbericht dat is uitgebracht in verzoekers asielprocedure: inhoud van ambtsbericht niet zorgvuldig tot stand gekomen; klacht over gebruik van vertrouwenspersoon c.q. onderzoeker waarvan integriteit niet gewaarborgd was, niet goed onderzocht.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor