Overlast

Hebt u een vraag voor de politie over overlast? Grijpt de politie bijvoorbeeld niet in tijdens een burenruzie? Of vindt u dat de politie partijdig is? Op deze pagina helpen wij u verder.

twee agenten op straat

Mijn vraag gaat over

 • De politie grijpt niet in bij burenruzies

  Hebt u ruzie met uw buren? Vindt u dat de politie niet ingrijpt bij deze ruzie? Dat is erg vervelend. Zeker als u hier in uw dagelijks leven last van hebt. Probeer eerst de ruzie met uw buren zelf op te lossen. Dit is namelijk geen taak van de politie.

  Het hoort niet bij het werk van de politie om burenruzies op te lossen. U kunt wel advies vragen aan de wijkagent. De wijkagent kan ook een bemiddelende rol spelen. De politie treedt wel op als er sprake is van strafbare feiten (als iemand eigendommen beschadigt bijvoorbeeld).

  Komt u er met uw buren niet uit? Dan kunt u mogelijk buurtbemiddeling vragen om de ruzie op te lossen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht inof bel 0800 - 33 55 555

 • De politie grijpt niet in bij overlast

  Ervaart u overlast bij u in de buurt? Zoals hinder van hangjongeren of andere mensen uit de buurt? En u vindt dat de politie niet hier niet of niet genoeg tegen doet? Dat is erg vervelend. U kunt hierover een klacht indienen bij de politie.                                                               

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht inof bel 0800 - 33 55 555

 • De politie is partijdig in een burenruzie

  Hebt u ruzie met uw buren en is de politie daarbij betrokken geraakt? Dat kan, als iemand de regels heeft overtreden en er sprake is van strafbare feiten. Bijvoorbeeld als iemand spullen van de ander heeft beschadigd.

  Vindt u dat de politie hierbij partijdig is? Bijvoorbeeld omdat uw buren wel aangifte kunnen doen over u maar andersom niet? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de politie. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht inof bel 0800 - 33 55 555