Demonstreren

Hebt u een vraag voor de politie over demonstreren? Heeft de politie volgens u bijvoorbeeld te snel ingegrepen tijdens een demonstratie? Of heeft de politie geweld gebruikt? Op deze pagina helpen wij u verder.

Demonstratie

Mijn vraag gaat over

 • De politie heeft een demonstratie gestopt

  U hebt het recht om te demonstreren. Maar als een demonstratie anders gaat dan de politie of de burgemeester wil, kan de politie de demonstratie stoppen. Als mensen dan toch doorgaan, kan de politie hen arresteren. De politie kan mensen ook arresteren als zij de regels overtreden, zoals stenen gooien.

  Heeft de politie u tijdens een demonstratie gearresteerd en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u een klacht indienen bij de politie. Het kan ook zijn dat de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt omdat u de regels hebt overtreden. Hier krijgt u dan een brief over. Bent u het niet eens met het proces-verbaal? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. In de brief van de politie staat hoe u dat doet.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht inof bel 0800 - 33 55 555

 • De politie heeft mij gefilmd, gefotografeerd of gecontroleerd tijdens een demonstatie

  Heeft de politie u gefotografeerd, gefilmd of gecontroleerd tijdens een demonstratie? De politie mag dit doen. Dit kan vervelend zijn. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is wat de politie doet met de beelden of de informatie.

  Bent u het er niet mee eens dat de politie u gefotografeerd, gefilmd of gecontroleerd heeft? Dan kunt u een klacht indienen bij de politie. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht inof bel 0800 - 33 55 555

 • De politie heeft tijdens een demonstratie geweld gebruikt

  Heeft de politie geweld gebruikt tijdens een demonstratie? Dan kan het zijn dat de demonstratie uit de hand loopt. Of dat demonstranten of mensen in de buurt verwondingen oplopen. Dat is natuurlijk erg vervelend.

  Heeft de politie volgens u onterecht geweld gebruikt tijdens een demonstratie? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de politie. Als de politie de regels heeft overtreden, kunt u aangifte doen. Ook dat doet u bij de politie. 

  Stel uw vraag eerst aan de politie zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht inof bel 0800 - 33 55 555