Column: geen hond die reageert

Column
Man in park met honden

Jacob* wandelt graag met zijn hond in een park in zijn gemeente. Helaas heeft hij daar al jaren last van veel loslopende honden van hondenuitlaatdiensten. Zij komen volgens Jacob met grote groepen honden naar het park en laten de honden dan loslopen en door het park rennen. Jacob en de buurtvereniging vinden dit nogal vervelend. Naast een gevoel van onveiligheid maken Jacob en andere buurtbewoners zich ook zorgen om de negatieve gevolgen voor de natuur en de andere dieren in de omgeving.

Al jaren stilte

Volgens Jacob zijn er al jaren gesprekken met de gemeente, maar er komt geen duidelijke regeling voor de hondenuitlaatdiensten. Jacob besluit dus een brief te sturen naar de gemeente. Dit doet hij ook namens de buurtvereniging. Maar hier wordt niet op gereageerd. Jacob laat het er niet bij zitten en schrijft in de maanden daarna nog twee brieven.

Het duurt ondertussen al een aantal maanden en Jacob heeft nog steeds geen reactie gekregen. Jacob dient daarom een klacht in bij de gemeente over het niet beantwoorden van zijn brieven. Wanneer hij ook daar niks op hoort, dient hij een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Contact blijft uit

Onze collega Nancy gaat aan de slag en neemt contact op met de gemeente. De gemeente belooft dezelfde week nog contact op te nemen met Jacob. Dit gebeurt helaas niet. Later blijkt dat er meerdere ambtenaren betrokken zijn bij dit onderwerp. Eén van hen zou Jacob meerdere keren geprobeerd hebben te bellen. Jacob zegt tegen Nancy dat dit niet zo is. Hij heeft ook geen gemiste oproepen.

Zo gaat het nog een tijdje door. De gemeente geeft aan contact op te nemen. Jacob hoort niks. Na nog weer een aantal maanden van wachten is Jacob het beu en trekt hij nogmaals bij Nancy aan de bel. Nancy neemt opnieuw contact op met de gemeente en vraagt wat er precies misgaat in de afhandeling van de klacht.

Na lang wachten een reactie

Dan wordt Jacob eindelijk gebeld door de gemeente. Na zes jaar vragen om een oplossing geeft de gemeente eindelijk uitzicht op een regeling voor het bezoek van hondenuitlaatdiensten aan het park. Er mogen maar maximaal 4 honden loslopen. En in het broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus moeten alle honden aan de lijn. Jacob is blij met het resultaat. Hij kan nu zelf weer rustig naar het park. En voor de natuur en de andere dieren in de omgeving is dit ook een goed vooruitzicht.

*Gefingeerde naam

De persoon op de foto is niet de persoon uit de column.

Deze column is verschenen in De Telegraaf van 27 februari 2021.