Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

51 resultaten gevonden

 1. Rapport 26 november 2014

  2014/178 Belastingdienst/Toeslagen ontdekt fout in behandelproces zorgtoeslag door aanhoudend bellen van een burger

  Een vrouw dient bij de Belastingdienst een aanvraag zorgtoeslag in. Omdat het haar eerste aanvraag is, is er een nadere controle nodig. Omdat ze niets meer hoort, belt ze diverse keren de Belastingdienst. Steeds krijgt ze te horen dat de beslissing nog acht weken uitblijft. Uiteindelijk ontdekt de Belastingdienst dat de zorgtoeslag al wel is toegekend, maar dat de aanvraag ten onrechte niet automatisch in het computersysteem is afgewikkeld. Uiteindelijk krijgt ze zeven maanden na het indienen van de aanvraag de zorgtoeslag uitgekeerd. De Nationale ombudsman is het met de vrouw eens dat dit veel te lang heeft geduurd. De Belastingdienst ontdekte bij het zoveelste telefoontje van de vrouw waar de fout zat. Dat is nu ook opgelost. Bellen helpt.
  Lees meer
 2. Rapport 2 december 2014

  2014/173 Belastingdienst/Toeslagen kent definitieve zorgtoeslag te laat toe en verzuimt voldoende te informeren

  Een man en zijn vrouw ontvangen al een aantal jaren zorgtoeslag. Deze is gebaseerd op het inkomen van de man; de vrouw heeft geen eigen inkomen. De zorgtoeslag wordt steeds als voorschot verleend en later omgezet in een definitieve beschikking. Over het jaar waarin de vrouw overlijdt volgt maar geen definitieve beschikking, hoewel het inkomen van de man al definitief is vastgesteld en de termijn al is verstreken volgens de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). De man belt herhaaldelijk met de Belastingdienst/Toeslagen, maar toezeggingen worden niet nagekomen. Als hij de Nationale ombudsman benadert, neemt de Belastingdienst/Toeslagen contact op met de man. Anderhalf jaar na het verstrijken van de wettelijke termijn ontvangt hij alsnog de definitieve beschikking en een nabetaling. Ook hoort hij dan dat de Belastingdienst/Toeslagen al die tijd geen definitieve toekenning had kunnen vaststellen omdat er geen definitieve inkomensgegevens van de vrouw bekend waren.
  Lees meer
 3. Video 8 september 2011

  Probleem met de zorgtoeslag

  Teveel zorgtoeslag ontvangen Meneer Klein Haneveld had een een probleem met de Belastingdienst. De Belastingdienst vertelt hem dat hij de teveel ontvangen zorgtoeslag moet terugbetalen. Dat is vervelend, maar het is niet anders. Hij laat het bedrag…
  Lees meer
 4. Column 27 oktober 2018

  Klem tussen gemeente en Belastingdienst

  Vincent* en Minke* wonen samen met hun kinderen Pelle* en Mara* in een klein dorp. Ze hebben het niet ruim. Vincent en Minke hebben een bijstandsuitkering. Om rond te komen, hebben ze hun huurtoeslag en zorgtoeslag hard nodig. Net als het kindgebonden…
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 10 januari 2017

  Financieel kwetsbaren dupe van ongewenste effecten regels

  Wet- en regelgeving heeft in bepaalde situaties ongewenste gevolgen voor financieel kwetsbare gezinnen. Hierdoor neemt het risico op armoede en schulden voor hen verder toe. De Nationale ombudsman -Reinier van Zutphen- krijgt hierover met enige regelmaat…
  Lees meer
 6. Rapport 4 maart 2015

  2015/040 Belastingdienst had zorgtoeslag op bankrekeningnummer van vrouw moeten overmaken

  De Belastingdienst maakt de zorgtoeslag over de jaren 2012 en 2013 voor een vrouw over op het rekeningnummer van haar ex-partner, dat nog geregistreerd staat vanwege eerder uitgekeerde toeslagen. Maar deze zijn al een tijd geleden door de vrouw stopgezet. Volgens de Nationale ombudsman had de Belastingdienst bij de nieuwe aanvraag het rekeningnummer daarom ter verificatie bij de vrouw moeten aanbieden. Sinds de invoering van de éénbankrekeningnummermaatregel kan zich zoiets niet meer voordoen. De Belastingdienst is inmiddels met de juiste maatwerkoplossing voor de vrouw gekomen.
  Lees meer
 7. Rapport 4 juni 2018

  2018/037 Belastingdienst/Toeslagen laat kansen liggen om probleem met uitbetaling toeslagen op te lossen

  Een vrouw dient een klacht in over de Belastingdienst/Toeslagen. Zij hebben haar fout geïnformeerd over het uitbetalen van haar zorgtoeslag en kindgebonden budget en het niet invorderen van openstaande schulden. Nu krijgt ze niets uitbetaald. Pas als de Nationale ombudsman nadere vragen stelt over deze zaak wordt een fout ontdekt en gecorrigeerd door Toeslagen. De ombudsman acht de klacht gegrond en neemt er met instemming kennis van dat de Belastingdienst/Toeslagen na zijn tussenkomst alsnog met terugwerkende kracht heeft uitbetaald.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 23 maart 2015

  Belastingdienst brengt minima in problemen met verrekening toeslagen

  De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden. Deze gezinnen hebben de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget nodig om…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 21 mei 2016

  Uitzending Kassa: Veel klachten over Belastingtelefoon en kritiek op fiscus

  We krijgen allemaal weleens te maken met de Belastingtelefoon. Voor vragen over jouw belastingzaken kun je eenvoudig terecht op het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen krijgt echter veel klachten binnen van…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 28 december 2011

  2011/366: Belastingdienst stort zorgtoeslag en inkomstenbelasting op onjuiste rekening

  De Belastingdienst heeft vijf bedragen die een mevrouw toekomen aan inkomstenbelasting en zorgtoeslag op een fout rekeningnummer gestort. De persoon die het bedrag op zijn rekening heeft gekregen weigert het terug te betalen. De vrouw is het er niet mee eens dat zij zelf een civiele procedure moet starten om het geld terug te krijgen. Tijdens zijn onderzoek constateert de ombudsman dat de Belastingdienst de vrouw een brief heeft gestuurd dat voor de storting van de zorgtoeslag haar juiste rekeningnummer gebruikt zou worden. Die brief is gedateerd voordat de betalingen zijn gedaan. De Belastingdienst had deze brief niet meer, maar mevrouw gelukkig wel. Het stemt de ombudsman tevreden dat de Belastingdienst het geld alsnog aan de vrouw uitbetaald.
  Lees meer