Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

45 resultaten gevonden

 1. Rapport 7 juni 2018

  2018/041 Zilveren Kruis Zorgkantoor verstrekt brief niet aan beheerder van een PGB

  Een man beëindigt het Persoonsgebonden budget (PGB) van zijn minderjarige dochter bij Zilveren Kruis Zorgkantoor, omdat zij bij zijn ex-partner gaat wonen. De ingediende verantwoording wordt niet behandeld omdat er meer gegevens nodig zijn. Via Bureau Jeugdzorg hoort hij dat zijn ex-partner een brief hierover heeft ontvangen. Na 16 maanden ontvangt de man onverwachts een aanmaning van € 7718. Met hulp van een advocaat wordt het PGB alsnog verantwoord en komt de vordering grotendeels te vervallen. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor de hulpvraag serieus had moeten nemen en naar een oplossing had moeten zoeken. De brief had achteraf gewoon aan de man verstrekt moeten worden.
  Lees meer
 2. Rapport 16 juni 2016

  2016/055 Menzis Zorgkantoor moet procedure voor innen van vordering zorgvuldig voorbereiden

  Menzis Zorgkantoor stuurt via een incassobureau een man zonder nadere aankondiging een vordering van ruim € 20.000,-. De man laat weten dat hij hier niet verantwoordelijk voor is. De vordering wordt ingetrokken, maar de man klaagt erover dat er niet is uitgezocht of hij betalingsplichtig is. Ook is er geen persoonlijk contact met hem opgenomen en excuses aangeboden. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor een beslissing om een bedrag terug te vorderen zorgvuldig moet voorbereiden. De confrontatie met een onjuiste vordering had dan voorkomen kunnen worden. In deze situatie had het ook passend geweest om excuses aan te bieden.
  Lees meer
 3. Instantie 25 juni 2018

  Zilveren Kruis Zorgkantoor

 4. Rapport 20 april 2016

  2016/039 CAK en zorgkantoor Achmea werken onvoldoende samen met ketenpartners om onterechte facturen voor eigen bijdrage te voorkomen

  Een man met een beperking krijgt een PGB. Na zijn verhuizing verandert het indicatiebesluit maar toch krijgt hij facturen voor de eigen bijdrage. Hij dient een klacht in over het CAK en zorgkantoor Achmea omdat deze handelen op basis van het oude indicatiebesluit dat inmiddels overschreven is door een nieuw besluit. Zij werken onvoldoende samen met alle partners in deze zorgketen om te voorkomen dat er ten onrechte een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. De Nationale ombudsman doet de aanbeveling dat er in het geval van ketenproblematiek een vast contactpersoon wordt aangewezen bij de instantie waar de burger aanklopt. Ook geeft hij het CAK, CIZ en de betrokken zorgkantoren in overweging de onderlinge informatie-uitwisseling op orde te brengen.
  Lees meer
 5. Rapport 29 december 2015

  2015/184 Zorgkantoor CZ brengt toch deurwaarderskosten in rekening na onterechte vordering

  Zorgkantoor CZ brengt bij een vrouw toch deurwaarderskosten in rekening voor een vordering die achteraf onterecht bleek. Op moment van ontvangst van de nota van de deurwaarder had verzoekster al bij CZ aangegeven bezwaar te gaan maken tegen de vordering en dus hadden deze kosten voorkomen kunnen worden. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat CZ bij nader inzien de deurwaarderskosten heeft laten vervallen.
  Lees meer
 6. Column 24 november 2018

  Borg de zorg

  De man van Marja van Gilzen* heeft dementie. Hij gaat vier dagen naar een zorgboerderij. Dat gaat prima. Toch is het zorgen voor haar man best zwaar, en raakt ze soms erg vermoeid. De mensen van de zorgboerderij en de casemanager dementie adviseren haar om…
  Lees meer
 7. Rapport 9 december 2014

  2014/199 Zorgkantoor Menzis had vertrouwenspersoon bij bewuste-keuze-gesprek over PGB niet mogen weigeren

  Een man gaat met een vertrouwenspersoon naar een bewuste-keuze-gesprek bij zorgkantoor Menzis om zijn aanvraag voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) toe te lichten. De vertrouwenspersoon wordt geweigerd, maar kort voor het einde van het gesprek wordt hij toch binnen geroepen. Het zorgkantoor vraagt of hij van de organisatie waar de man zorg wil inkopen geld krijgt om de man te ondersteunen bij het gesprek. De man voelt zich tijdens het gesprek geïntimideerd. De man dient hier een klacht over in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor reageert telefonisch dat de vertrouwenspersoon niet geweigerd had mogen worden en vindt het vervelend dat hij zich geïntimideerd heeft gevoeld. De man krijgt geen excuses en hoort niet of het zorgkantoor in de toekomst de gesprekken op een andere manier gaat voeren. De man snapt ook nog niet waarom hij geen vertrouwenspersoon mocht meenemen. Hij dient een klacht in bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman vindt dat de man niet respectvol is behandeld. Het zorgkantoor erkent dat het om een belangrijk gesprek ging en de man daarom graag een vertrouwenspersoon er bij wilde hebben. Voortaan zal een vertrouwenspersoon niet worden geweigerd. Het zorgkantoor zal uitleggen dat een vertrouwenspersoon anders dan familie uit de eerste lijn ter ondersteuning als toehoorder aanwezig mag zijn bij het gesprek, maar niets mag zeggen. Het laat de keuze aan de betrokkene of de vertrouwenspersoon wel of niet aanwezig is bij het gesprek.
  Lees meer
 8. Tekstpagina 20 november 2018

  Zorgwijzer: 7 ingewikkelde (zorg)termen uitgelegd

  Cliëntondersteuner, trekkingsrecht, Wmo. Enig idee wat deze termen en afkorting precies betekenen? Vast niet. En dat begrijpen wij. De wereld van de zorg is erg ingewikkeld. En de wirwar aan termen maakt het er niet makkelijker op. Daarom hierbij een…
  Lees meer
 9. Rapport 26 april 2013

  2013/041: Moeder klaagt dat VGZ Zorgkantoor omzetting PGB naar Zorg in Natura onzorgvuldig verwerkt

  Zoon heeft het syndroom van Down en ontvangt een persoonsgebonden budget (pgb). Nadat hij zelfstandig gaat wonen wordt een deel van zijn budget omgezet in zorg in natura. Het zorgkantoor van VGZ blijft het budget doorbetalen ondanks dat de vader herhaaldelijk zegt dat dit moet worden stopgezet. De vordering loopt op tot ruim 16.000 euro en het zorgkantoor schakelt een deurwaarder in. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor zelf beter had moeten regelen dat de indicaties op tijd aangepast worden. Hoewel niet duidelijk is wat is besproken met verzoeker voor het opstarten van de incasso , doet hij wel de aanbeveling om die stop te zetten, de incassokosten kwijt te schelden en alsnog een betalingsregeling af te spreken.
  Lees meer
 10. Rapport 22 maart 2013

  2013/024: Moeder klaagt over UVIT zorgkantoor inzake eigen bijdrage AWBZ voor PGB van haar zoon

  Meervoudig gehandicapte zoon heeft recht op AWBZ-zorg en heeft een Wajong-uitkering. Zijn moeder vraagt het UVIT zorgkantoor om de Zorg in Natura (ZIN) om te zetten in een persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor houdt op deze budgetten voorlopig een eigen bijdrage in van ca €22.000 over twee jaren. Voor de rest vna het bedrag wordt zorg ingekocht. Twee jaar later stelt het zorgkantoor vast dat over beide jaren maar een eigen bijdrage van rond de 150 euro hoeft te worden betaald. Zo'n 20.000 euro is dus niet het pgb van haar zoon uitbetaald. De jaren zijn voorbij en voor dat bedrag kan niet alsnog zorg voor de zoon worden ingekocht. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor en het CAK niet goed hebben samenwerkt. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat zij uit coulance de zoon een extra bedrag aan pgb hebben gegeven voor het lopende jaar.
  Lees meer