Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

23 resultaten gevonden

 1. Rapport 2 augustus 2017

  Rapportbrief: Zorginstituut Nederland schakelt te snel een deurwaarder in

  Een man woont in België en werkt in Nederland. Hij heeft een betalingsregeling met het Zorginstituut Nederland voor een openstaand bedrag aan premie voor zijn zorgverzekering. Er gaat iets mis met de automatische incasso en het Zorginstituut stuurt vervolgens voor de betaling van de laatste twee bedragen afzonderlijke brieven. Door problemen met de postbezorging ontvangt de man slechts de betalingsherinneringen voor één van de bedragen. Hij betaalt het bedrag meteen. Het Zorginstituut schakelt een deurwaarder in voor de inning van het laatste bedrag. De deurwaarder legt beslag op het inkomen van de man en brengt daarvoor extra kosten in rekening. Het Zorginstituut erkent uiteindelijk achteraf dat het persoonlijk contact had moeten opnemen met de man alvorens een deurwaarder in te schakelen. (2016.45150)
  Lees meer
 2. Rapport 13 februari 2017

  2017/019 Zorginstituut Nederland schakelt deurwaarder in zonder eerst persoonlijk contact op te nemen

  Een vrouw, woonachtig in België, heeft een schuld bij het Zorginstituut in het kader van de Buitenlandregeling. Haar man treft een betalingsregeling en bevestigt deze per e-mail. Hij verricht de betalingen maar krijgt vervolgens geen reactie op zijn e-mails en de betalingen. Een paar maanden later ontvangt de vrouw een aanmaning van een deurwaarder. De man klaagt bij de Nationale ombudsman dat het Zorginstituut een deurwaarder inschakelt zonder eerst contact met hen op te nemen. De ombudsman vindt dit geen zorgvuldige manier van communiceren. Het Zorginstituut had eerder contact op moeten nemen met het echtpaar om te laten weten dat de informatie niet voldoende was voor een persoonlijke betalingsregeling. De ombudsman vraagt het CAK, dat de uitvoering van de Buitenlandregeling van het Zorginstituut heeft overgenomen, om de vrouw tegemoet te komen in de gemaakte deurwaarderskosten.
  Lees meer
 3. Rapport 24 april 2017

  2017/055 Zorginstituut Nederland wacht te lang met sturen herinnering voor betalen zorgpremie

  Een werkgever heeft een achterstaand in de zorgpremie van één van zijn medewerkers. Hij klaagt erover dat hij pas een paar jaar later hieraan is herinnerd door het Zorginstituut Nederland. De verstuurde brieven waren volgens de Nationale ombudsman geen herinneringen of aanmaningen. Het Zorginstituut laat weten dat het proces van aanmaningen in die periode niet op orde was. De ombudsman vindt dat het Zorginstituut uit oogpunt van behoorlijkheid te lang heeft gewacht met het sturen van een herinnering dan wel een aanmaning. Het Zorginstituut betaalt uit coulance de deurwaarderskosten en treft een betalingsregeling.
  Lees meer
 4. Rapport 18 februari 2016

  2016/017 Zorginstituut Nederland (ZINL) verzuimt jaarrekeningen tijdig naar het juiste adres te versturen

  Een man, woonachtig in België, krijgt pas in 2014 de jaarrekeningen over de periode 2006-2009 op het juiste adres. De Nationale ombudsman vindt dat ZINL heeft nagelaten de jaarrekeningen en betalingsherinneringen naar het juiste adres te sturen en ook heeft verzuimd na te gaan of het adres correct was toen er geen reactie werd ontvangen. Vijf jaar na dato jaarrekeningen sturen vindt de ombudsman vanuit het oogpunt van behoorlijkheid te lang.
  Lees meer
 5. Rapport 23 oktober 2017

  2017/117 Echtpaar in wanbetalersregeling houdt minder geld over voor aflossing schulden

  Een echtpaar wordt door hun zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler. Aan het Zorginstituut/CAK moeten zij een bestuursrechtelijke premie betalen. Deze blijkt voor hen hoger dan in de Zorgverzekeringswet staat. De ombudsman benadrukt dat de bestuursrechtelijke premie is verlaagd met de bedoeling dat er meer financiële ruimte komt voor wanbetalers. Zodat zij hun schuld bij de zorgverzekeraar kunnen aflossen en uit de duurdere wanbetalersregeling kunnen komen. Hij vraagt het Zorginstituut/CAK om maatwerk.
  Lees meer
 6. Rapport 11 april 2016

  2016/033 UWV en Zorginstituut Nederland nemen geen contact met elkaar op en handelen klacht niet zorgvuldig af

  Een vrouw zit al jaren in de wanbetalersregeling. Ineens stopt de maandelijkse inhouding van de bestuursrechtelijke premie op haar uitkering. Zij klaagt erover dat het UWV en het Zorginstituut naar elkaar wijzen als de veroorzaker. Pas na onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat het UWV een fout heeft gemaakt. Beide instanties hebben niet adequaat gereageerd en hadden contact met elkaar moeten opnemen over haar klacht. Het UWV geeft aan de deurwaarderskosten te betalen. Verder geven beide instanties aan in het vervolg contact met elkaar op te nemen in een soortgelijke situatie.
  Lees meer
 7. Column 3 februari 2018

  Van zes kastjes naar zes muren

  Ierland heeft Fred* altijd getrokken. In 1990 waagt hij de stap. Hij verhuist er heen. Heerlijk, een nieuwe baan, een nieuw huis, een heel nieuw leven! De jaren vliegen voorbij. Door omstandigheden raakt Fred in de ziektewet. Van de Ierse overheid krijgt…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 23 december 2015

  2015/178 Zorginstituut Nederland heeft ten onrechte geen mogelijkheid voor broninhouding en biedt onvoldoende ruimte voor een goede oplossing

  Een werknemer van een bedrijf staat aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZINL). Hij ontvangt acceptgiro's om zijn zorgverzekeringspremie, vermeerderd met boete, te betalen. Hij stopt met betalen en het CJIB zet een deurwaarder in die bij de werkgever loonbeslag legt. De werkgever vindt het onjuist dat hem niet is gevraagd om de premie van het salaris in te houden. Dit zou ZINL en de werknemer de extra kosten hebben bespaard. In het systeem van ZINL kan dit niet ingevoerd worden. Een eerdere mutatie in het systeem heeft veroorzaakt dat er nu niets meer kan worden gewijzigd. De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat er niet alsnog broninhouding toegepast kon worden. Zo wordt er onvoldoende ingespeeld op bijzondere situaties en was er ook geen acceptabele oplossing voor de werkgever.
  Lees meer
 9. Rapport 28 januari 2016

  2016/008 Zorginstituut Nederland moet fouten erkennen, excuses aanbieden en zou invorderingen kunnen staken

  Een man wordt door het Zorginstituut Nederland in 2015 geconfronteerd met niet eerder vermelde vorderingen uit 2010. Hij maakt daartegen bezwaar en krijgt zonder verdere toelichting te horen dat hij nog twee maanden premie uit 2010 moet betalen. De Nationale ombudsman vindt deze handelwijze van het Zorginstituut zonder een eerdere herinnering en of een excuus niet behoorlijk.
  Lees meer
 10. Rapport 27 maart 2015

  2015/059 Zorginstituut Nederland blijft te lang onduidelijk over betaling zorgverzekeringspremie

  Een vrouw moet totdat zij haar betalingsachterstand in de zorgverzekeringspremie heeft ingelopen aan het Zorginstituut Nederland een verhoogde premie betalen. Dit lukt niet meer als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) beslag legt op haar zorgtoeslag. Want ze heeft de verhoogde premie niet betaald, stelt het CJIB. Maar ze heeft wel betaald, aan het Zorginstituut. Bovendien te veel, stelt ze. Pas na tussenkomst van de Nationale ombudsman kan het Zorginstituut een compleet en duidelijk betalingsoverzicht geven, waaruit inderdaad blijkt dat de vrouw te veel premie heeft betaald. Ze krijgt deze te laat terug, vindt de ombudsman. Het Zorginstituut gaat werken aan meer duidelijkheid van financiële overzichten voor burgers.
  Lees meer