Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

66 resultaten gevonden

 1. Rapport 23 augustus 2013

  2013/102: Huurder onvoldoende geinformeerd voor aanvang zitting over huurverlaging

  Huurder heeft een meningsverschil met de verhuurder over de hoogte van de huur en vraagt de Huurcommissie om tijdelijke huurverlaging wegens gebreken aan de woning. De Huurcommissie wijst het verzoek af. De huurder klaagt erover dat de Huurcommissie hem hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de zitting en over het bouwkundig onderzoek naar de gebreken van de woning, waardoor de huurder onvoldoende gelegenheid had om daarop te reageren. De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie het afwijzen van het verzoek voor schadevergoeding onvoldoende heeft onderbouwd, temeer omdat de Huurcommissie een tweede verzoek om huurverlaging wél heeft toegewezen.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 13 december 2017

  Gedetineerden moeten onaanvaardbaar lang wachten in gerechtsgebouwen

  Het is onaanvaardbaar dat gedetineerden langer dan zes uur worden opgehouden in een ophoudkamer van een gerechtsgebouw. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vandaag in zijn rapport 'Onaanvaardbaar oponthoud' . Dagelijks zit een…
  Lees meer
 3. Rapport 20 februari 2013

  2013/012: Huurder klaagt voor zitting geen verweerschrift te hebben ontvangen van Huurcommissie

  Een man doet een verzoek tot huurverlaging van zijn woning omdat die gebreken zou hebben. Van de Huurcommissie krijgt hij het verweerschrift van de verhuurder niet toegezonden voor de zitting. Hem werd vervolgens beloofd dat hij het verweerschrift alsnog zou krijgen. Die belofte is niet nagekomen.Van de Huurcommissie mag worden verwacht dat zij controleert of de wederpartij de stukken heeft doorgestuurd. Als dat niet het geval is dan moet de Commissie de partij in de gelegenheid stellen te reageren door bijvoorbeeld de zaak aan te houden als de partij daarom vraagt. Dit heeft de Huurcommissie niet gedaan.
  Lees meer
 4. Rapport 5 september 2018

  2018/067 Politie Limburg biedt voortaan alternatieve zittingsdatum van klachtencommissie aan bij verhindering

  Autobestuurder wordt 's nachts op de N281 aangereden terwijl hij linksaf slaat. Hij heeft te veel gedronken en krijgt een boete. Hij klaagt dat de politie Limburg geen oog heeft voor de aanleiding van het ongeval. De ombudsman is het met de politiechef eens dat dit onvoldoende is onderzocht. Wel heeft de politie goed nagedacht over het bellen van een ambulance. Ook heeft de ombudsman er met instemming kennis van genomen dat de politie voortaan een alternatieve datum voor een zitting van de klachtencommissie aanbiedt als verzoeker niet kan.
  Lees meer
 5. Rapport 14 november 2011

  2011/338: Man onwetend over eigen zitting kantonrechter door oproep via krant ivm briefadres

  Man heeft 12 bekeuringen niet betaald omdat hij daar geen geld voor heeft. Hij kan daarvoor 84 dagen worden gegijzeld. De rechter heeft daarvoor toestemming gegeven. Omdat in een eerder stadium de man geen GBA-adres heeft, wordt hij met een advertentie opgeroepen. Die ziet hij niet en hij wordt verrast met een gijzeling. De Nationale ombudsman vindt verificatie van een GBA-adres een kleine inspanning ten opzichte van het schenden van het grondrecht van persoonlijke vrijheid. Ook reageert het CJIB te traag op een brief van de advocaat tijdens de gijzeling. De ombudsman neemt met instemming kennis dat het OM bij wijze van tegemoetkoming alle bekeuringen heeft kwijtgescholden
  Lees meer
 6. Rapport 12 november 2018

  2018/082 Politie belet beeldopnamen bij hulpverlening

  Man filmt de eerstehulpverlening van de politie van een, door hen, neergeschoten man. De politie zegt hem daarmee te stoppen en de man doet dat. De man klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman oordeelt dat de politie op een rustige en nette manier heeft aangegeven dat de filmer moest stoppen. Wel vindt hij dat de klachtencommissie het filmpje had moeten bekijken zodat de filmer zijn standpunt kon toelichten.
  Lees meer
 7. Tekstpagina 20 augustus 2018

  Leren van klachten voorkomt erger

  Amy* is net achttien geworden en gaat met vriendinnen een avondje shoppen. Ze fietst alleen naar huis. Ineens stopt pal voor haar een politieauto. Ze kan hem maar net ontwijken. Twee politieagenten stappen kordaat uit. Anna schrikt zich rot, ze heeft nog…
  Lees meer
 8. Rapport 7 mei 2012

  2012/074: Gemachtigde van verhuurder klaagt dat Huurcommissie verzoek om uitstel hoorzitting, ivm andere zitting, afwijst

  Gemachtigde van een verhuurder moet voor een hoorzitting van de Huurcommissie verschijnen. Hij heeft die dag een andere zitting die hij niet kan verschuiven en vraagt om uitstel. Twee dagen voor de geplande datum weigert de Huurcommissie de datum te verschuiven, dat kan alleen in gevallen van 'rouw en trouw'. De Nationale ombudsman vindt de afwijzing van het uitstelverzoek niet onbehoorlijk. Wel vindt hij dat de commissie sneller had moeten beslissen op het uitstelverzoek. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de Huurcommissie dit jaar met een ander systeem gaat werken waardoor het gemakkelijker wordt om rekening te houden met de beschikbaarheid van partijen.
  Lees meer
 9. Rapport 20 juni 2018

  2018/043 Politie niet duidelijk over beschikbaar stellen faciliteiten aan politieman die als burger aangifte doet

  Een man klaagt over de gang van zaken door de politie bij de afhandeling van een aangifte van smaad en laster tegen hem door een politieman. Zijn klacht hierover bij de politie werd als niet ontvankelijk verklaard omdat de politieman de aangifte als privépersoon had gedaan en niet als politieman. Dit ondanks dat hij werkte met casemanager "Geweld tegen politieambtenaren' en deze officieel briefpapier van de politie gebruikte. De Nationale ombudsman vindt het onjuist dat de klacht niet in behandeling werd genomen. Hij neemt met instemming kennis van de conclusie dat de politie voortaan zorgvuldiger zal afwegen of faciliteiten verleend of beschikbaar worden gesteld als een politiefunctionaris als privépersoon een dergelijk traject start.
  Lees meer
 10. Rapport 30 november 2012

  2012/192: Huurcommissie stelt zich star op bij zitting door niet te reageren op gewijzigde aanvraag

  Man start voor zijn zus een procedure 'huurverlaging op basis van puntentelling' bij de Huurcommissie wegens gebreken in het ventilatiesysteem. Maar bij bezoek van de rapporteur blijkt dat de man de verkeerde procedure is gestart, hij had een procedure over achterstallig onderhoud moeten starten via het formulier "onderhoud en huurprijs".. Hij stuurt de volgende dag een brief aan de Huurcommissie met het verzoek om de juiste procedure te volgen en de Huurcommissie stuurt hem een ontvangstbevestiging. Maar bij de zitting gaat de Huurcommissie alsnog uit van de eerste procedure. De Nationale ombudsman ziet niet in waarom de Huurcommissie niet kon reageren op de gewijzigde aanvraag. Hij vindt dat de Huurcommissie zich start en formalistisch opstelt. Hij doet de aanbeveling om wel tijdens lopende procedures te reageren op vragen en opmerkingen van verzoekers.
  Lees meer