Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

19 resultaten gevonden

 1. Rapport 31 oktober 2017

  2017/119 WOZ-waarde van woning naast motorclub ook met terugwerkende kracht verlagen

  De woning van een vrouw grenst aan het clubhuis van een motorclub. De club komt steeds vaker negatief in het nieuws en veroorzaakt overlast. De vrouw wil haar woning verkopen en komt erachter dat de WOZ-waarde te hoog is. Zij maakt meerdere keren bezwaar tegen de hoge waardering bij Cocensus. Om een rechtszaak te voorkomen verlaagt de heffingsambtenaar de waarde van de woning. Maar haar verzoek om waardevermindering over voorgaande jaren wijst hij af. De ombudsman vindt dat de argumenten van de ambtenaar niet transparant zijn en hij zijn beslissing moet heroverwegen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Video 20 maart 2014

  WOZ-waarde daalt en belasting stijgt?

  Hoe kan het dat de waarde van mijn woning daalt, maar de WOZ-belasting niet? Gemeenten hebben veel onkosten Gemeenten hebben allerlei onkosten. Denk aan openbaar groen, zwembaden en wegen. Voor het onderhoud hiervan heeft de gemeente geld nodig. Een groot…
  Lees meer
 3. Rapport 5 september 2013

  2013/111: Gemeente Arnhem stelt de WOZ-waarde herhaaldelijk te hoog in

  Eigenares van een pand in Arnhem wordt sinds 2007 elk jaar geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde. Elk jaar past de gemeente dit aan. Na onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt de inhoud van dit pand al jaren verkeerd in de administratie staan. De gemeente heeft dit meteen aangepast en de vrouw excuses aangeboden.
  Lees meer
 4. Vraag 25 augustus 2014

  Ik heb vragen over de WOZ-waarde van mijn huis

  Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw huis? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Die kan al uw vragen over de WOZ-waarde het beste beantwoorden.
  Lees meer
 5. Video 20 maart 2014

  Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn woning. Wat kan ik daartegen doen?

  Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning? Bezwaar maken Weet u zeker dat de gemeente een te hoge waarde heeft gegeven? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat moet binnen zes weken nadat u het aanslagbiljet heeft…
  Lees meer
 6. Rapport 14 november 2017

  2017/126 Gemeente Oldambt moet beëindigen van klachtbehandeling beter motiveren

  Een man stuurt grote hoeveelheden berichten naar de gemeente Oldambt omdat hij geen reactie ontvangt op informatieverzoeken omtrent de WOZ-waarde van zijn woning. Hij krijgt een brief van de burgemeester met een uitnodiging om te praten over de achtergrond van deze berichten. Hij weigert tot twee keer toe en krijgt dan een gedragslijn voor communicatie met de gemeente opgelegd. Ook is hiermee de klachtafhandeling afgerond. Volgens de Nationale ombudsman had de gemeente deze beslissing beter moeten onderbouwen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 7. Rapport 17 september 2014

  2014/116: Waarderingskamer had sneller moeten reageren op gebrekkige waardebepaling WOZ

  De Waarderingskamer maakt met het SVHW (een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, een waterschap en een regionale afvalstoffendienst) verbeterafspraken over de waardebepalingen van onroerende zaken. Doet het dit niet, dan geeft de Waarderingskamer geen instemming af voor verzending van de WOZ-beschikkingen. Ondanks dat het SVHW nog niet alle afgesproken verbeteringen heeft doorgevoerd, verstrekt de Waarderingskamer het SVHW toch toestemming om de WOZ-beschikkingen te verzenden. Verzoekers klagen dat de Waarderingskamer hiermee onvoldoende invulling heeft gegeven aan de toezichtstaak. Al tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman laat de Waarderingskamer weten onvoldoende voortvarend te hebben gehandeld en dit in de toekomst anders te doen. Wel vindt de ombudsman het redelijk dat de Waarderingskamer na afweging van belangen toestemming heeft gegeven de beschikkingen te verzenden.
  Lees meer
 8. Video 20 maart 2014

  Huizenprijzen dalen, maar WOZ-waarde blijft gelijk?

  Dagelijks leest u in de krant dat de waarde van woningen landelijk daalt. Hoe komt het dat u daar niets van merkt bij uw WOZ-waarde? Verschillen per gemeente De WOZ-waarde verschilt erg per gemeente. In sommige gemeenten is de WOZ-waarde gedaald. In andere…
  Lees meer
 9. Rapport 7 februari 2012

  2012/016: Inwoners klagen over vaststelling WOZ-waarde en toezicht van Waarderingskamer

  Dit is een gezamenlijk rapport van de Nationale ombudsman en de Ombudscommissie 's-Hertogenbosch.Inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch hebben bij de Nationale ombudsman en de Ombudscommissie 's-Hertogenbosch geklaagd over de ondoorzichtige manier waarop de gemeente de WOZ-waarden berekent en over het toezicht daarop door de Waarderingskamer. De Nationale ombudsman pleit voor meer openbaarheid in de waardebepalingen zodat burgers zelf kunnen nagaan of de gemeente in redelijkheid tot de WOZ-waarde heeft kunnen komen. Dat voorkomt onnodige procedures. De gemeente 's-Hertogenbosch voldoet aan de plicht om goede informatie te verschaffen en ook de Waarderingskamer heeft zijn werk goed gedaan. De Nationale ombudsman geeft handvatten voor alle gemeenten om burgers beter te informeren, naar hun behoefte. Hij heeft er met instemming kennis genomen dat de staatssecretaris van Financiën de WOZ-waardegegevens verder openbaar wil maken.
  Lees meer
 10. Rapport 31 mei 2011

  2011/167: Man klaagt dat gemeente herhaaldelijk te hoge WOZ-waarde vaststelde

  WOZ-waardebepaling geeft geregeld aanleiding tot vragen, klachten en procedures. Inwoner van Tilburg maakt sinds 2007 elk jaar bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Hij wordt telkens in het gelijk gesteld en de gemeente weigert de waardebepaling aan te passen in de administratie waardoor hij gedwongen wordt de procedures weer te doorlopen. De gemeente Tilburg heeft pas op zijn klachten gereageerd nadat de Nationale ombudsman een onderzoek heeft ingesteld. De Nationale ombudsman kan zich vinden in de drie pijlers van een goede WOZ-beschikking: kwaliteit, inzicht en acceptatie.
  Lees meer