Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

5 resultaten gevonden

 1. Rapport 24 oktober 2018

  2018/079 Gemeente Houten komt afspraak over voortzetten van mediationtraject niet na

  Een man en omwonenden hebben overlast van het Windpark Houten. Het door de gemeente gestartte mediationtraject wordt gestopt maar partijen gaan wel op zoek naar een oplossing. Ze spreken af om het traject weer te starten als iemand problemen in de samenwerking ervaart. De man beroept zich op deze afspraak, maar de gemeente komt deze niet na. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid gemaakte afspraken moet nakomen. Aan de mediationtafel had de gemeente hun belemmeringen voor het verdere traject persoonlijk kunnen toelichten.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 19 januari 2017

  Publicatie Factchecker SER over windturbines voldoende zorgvuldig

  De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zich voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden bij de totstandkoming van de zogenaamde online factchecker over voor- en nadelen van windturbines. Dat…
  Lees meer
 3. Rapport 19 januari 2017

  2016/096 Publicatie Factchecker Sociaal Economische Raad (SER) over windturbines voldoende zorgvuldig (herzien rapport)

  De website www.energieakkoordser.nl informeert het publiek over het Energieakkoord. Twee belangenverenigingen klagen er over dat de informatie over de voor- en nadelen van windturbines niet objectief en niet volledig is. De Nationale ombudsman stelt vast dat voor de totstandkoming van de teksten op de website een procedure met een derde, onafhankelijke partij is afgesproken. Daarmee heeft de SER (of de commissie Borging Energieakkoord) zich daarmee voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden.
  Lees meer
 4. Rapport 5 februari 2015

  2015/017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift

  Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst. Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd, ze hoeft niets terug te betalen. Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen. Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar. Invordering is nu stopgezet, de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek.
  Lees meer
 5. Rapport 1 augustus 2011

  2011/221: Klacht over eenzijdige berichtgeving over windenergie op website Agentschap NL

  Verzoeker klaagt over eenzijdige informatie over windenergie op de website www.windenergie.nl, een kennisportal van Agentschap.nl. De klacht spitst zich toe op de inpasbaarheid van grootschalige windenergie in het huidige elektriciteitssysteem waarover verschillende onderzoeken beschikbaar zijn en discussie gaande is. De Nationale ombudsman vindt het van belang dat het kennisportal ook de lopende discussie belicht en dat links worden opgenomen naar kritische rapporten van de onafhankelijke adviesorganen waarvan de deskundigheid onomstreden is.
  Lees meer