Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

76 resultaten gevonden

 1. Rapport 28 mei 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst beslist terecht tot weigering betalingsregeling voor aanslag vennootschapsbelasting

  Wat als een onderneming geen betalingsregeling wordt toegestaan omdat niet kan worden voldaan aan de terechte eis om een zekerheid te stellen? De Nationale ombudsman vindt dat er dan geen discussie is over de vraag of de betalingsregeling terecht is afgewezen. Het gaat dan om de vraag of dat betekent dat dan wordt overgegaan tot dwanginvordering. Aan die laatste beslissing moet een belangenafweging vooraf gaan door de ontvanger.
  Lees meer
 2. Rapport 2 november 2015

  2015/149 Ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich voldoende in bij weigering inreisvisum door Turkse overheid

  Een man krijgt een dochter met zijn levenspartner van Turkse afkomst. Na een aantal jaren verhuist het gezin naar Turkije. Daar wordt het kind door de vrouw uit huis weggehaald en de relatie verbroken. Sindsdien ziet de man zijn dochter niet meer. De Turkse Hoge Raad bevestigt het recht op omgang, maar de Turkse overheid belet hem om opnieuw Turkije binnen te komen door hem stelselmatig een visum te weigeren. De man klaagt erover dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Turkije zich onvoldoende hebben ingespannen om zijn belangen te behartigen. De ombudsman oordeelt dat er voldoende is gedaan om de man bij te staan. De visumverlening is een zaak van de Turkse overheid. Bij de redenen om het visum te weigeren lijkt het Turkse Ministerie van Familiezaken een grote rol te spelen. De ombudsman ziet aanleiding om dit rapport naar de Turkse ombudsman te sturen om de mogelijkheden te bekijken om het handelen van het ministerie te beoordelen.
  Lees meer
 3. Rapport 27 november 2017

  2017/130 UWV Breda weigert post door te sturen naar andere UWV-kantoren

  Man verleent professionele bijstand aan UWV-klanten in juridische procedures. Hij geeft geregeld stukken af bij het UWV Breda, ook brieven bestemd voor andere UWV-kantoren. Hij verwacht dat deze worden doorgestuurd. Het UWV Breda weigert dit. De ombudsman vindt dat het UWV hier een zorgvuldige afweging heeft gemaakt: het UWV hoeft post van deze professional niet door te sturen.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 11 juli 2013

  Ombudsman onderzoekt weigering WOTS verzoeken

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de uitvoering van de Wet overdacht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Hij heeft twee klachten ontvangen van moeders van Nederlandse gedetineerden in Venezuela en Panama die zich…
  Lees meer
 5. Rapport 22 mei 2012

  2012/087: Asielzoeker klaagt over weigering bezoek door IND ivm logistieke onmogelijkheid AC Schiphol

  Afghaan komt als asielzoeker naar Nederland om zijn lange tijd dood gewaande moeder, die in Nederland woont en inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft en die hij 17 jaar niet gezien heeft, te bezoeken. Bij aankomst op Schiphol wordt hij direct geplaatst in het Aanmeldcentrum (AC) om de verkorte asielprocedure te doorlopen. De IND weigert hem bezoek van zijn moeder te ontvangen omdat de privacy en rust van asielzoekers daardoor zou worden verstoord. De Nationale ombudsman vindt dat de man onnodig in zijn grondrecht van persoonlijke vrijheid is beperkt
  Lees meer
 6. Rapport 17 oktober 2012

  2012/168: Man klaagt over inbraak en weigering aangifte opname door politie na inbeslagneming hennepplanten

  Politie Haaglanden forceert de voordeur van een woning wegens verdenking van hennep kweken. Nadat de politie 20 hennepplanten in beslag heeft genomen, wordt de voordeur gerepareerd. Maar de politie heeft de achterdeur niet goed afgesloten en de eigenaar zegt dat hij nadat hij thuiskomt €7.000, een laptop en een schilderij mist. De Nationale ombudsman vindt dat de diefstal niet aan de politie verweten kan worden omdat de achterdeur al niet goed sloot voordat de politie kwam. Wel vindt hij dat de politie meer moeite had moeten doen om de aangifte op te nemen.
  Lees meer
 7. Rapport 25 april 2012

  2012/068: Man klaagt over letsel door gewelddadige aanhouding, en weigering schadevergoeding

  Politie Kennemerland krijgt een tip dat een man een uzi in zijn auto heeft. Als hij zijn woning uit komt houdt de politie de man met geweld aan. Op het politiebureau krijgt de man pijn op zijn borst en hij wordt per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het “vuurwapen” in zijn auto bleek een krik. Terug op het bureau wordt de man in vrijheid gesteld en meteen weer aangehouden voor een andere zaak. De politie weigert hem de letselschade te vergoeden omdat hij niet door een medische verklaring heeft aangetoond dat de kneuzingen en de ribbreuk door de aanhouding zijn ontstaan. Het letsel kan ook zijn ontstaan toen hij gevallen is in de penitentiaire inrichting. De Nationale ombudsman vindt dat de politie over voldoende informatie beschikte om de man, die een justitieel verleden had, met geweld aan te houden. De ombudsman kan niet vaststellen of het letsel door de aanhouding is veroorzaakt. Wel doet hij de aanbeveling om de kosten van het ambulancevervoer en de ziekenhuisopname te betalen indien de man de nota’s overlegt, want dit heeft plaatsgevonden toen hij onder de zorg van de politie viel.
  Lees meer
 8. Rapport 23 januari 2012

  2012/006: Klacht over weigering schadevergoeding Domeinen RZ na verkoop incomplete waren

  Man koopt op de openbare veiling van Domeinen Roerende Zaken een kavel van computerbeeldschermen, cassetterecorders, een tv en verschillende computeronderdelen. Als hij thuis komt ontdekt hij dat er geen elektronica in de beeldscherm zit. Ook ontbreken aansluitkabels. De Domeinen weigert hem aanvankelijk de schade te vergoeden. Nadat de man de Nationale ombudsman heeft ingeschakeld, constateert Domeinen dat computerschermen zonder elektronica geen computerschermen genoemd mogen worden en wil Domeinen de schade wel vergoeden. De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk dat het verzoek om schade in eerste instantie werd afgewezen.
  Lees meer
 9. Rapport 11 oktober 2011

  2011/305: Vrouw klaagt over onverwacht hoge kosten behandeling UMCG en weigering tot specificatie

  Dit rapport gaat over de Diagnosebehandelingscombinatie (DBC), zie ook rapport 2006/290. Vrouw ontvangt een nota van haar ziektekostenverzekeraar waarin staat dat zij nog een eigen bijdrage van €330 moet betalen vanwege een behandeling in het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG). De behandeling bestond uit poliklinische gesprekken en kostte €2113. Zij klaagt dat het UMCG haar niet van tevoren heeft geïnformeerd over de gehanteerde tarieven en weigert haar een specificatie van aantal uren en behandelingsdata te geven. Iedereen heeft een eigen risico bij zijn ziektekostenverzekering. Het is onduidelijk hoe duur een behandeling, die uit gesprekken bestaat. De Nationale ombudsman vindt dat het UMCG de vrouw vooraf actief informatie had moeten geven over de kosten van de behandeling en nadien een specificatie had moeten geven.
  Lees meer
 10. Rapport 11 juni 2018

  2018/042 Belastingdienst verleent terecht geen kwijtschelding van opgelegde belastingaanslagen

  Een man is het er niet mee eens dat de Belastingdienst hem geen kwijtschelding verleent van zijn belastingschuld. Volgens de Belastingdienst kon de man vermoeden dat de aanslagen zouden worden opgelegd. Het valt dus aan de man toe te rekenen dat de aanslagen niet kunnen worden betaald. De Nationale ombudsman vindt het daarom terecht dat de Belastingdienst de kwijtschelding afwijst. Zijn financiële toekomst vormt geen reden om toch kwijtschelding te verlenen. Wel kan bij de daadwerkelijke invordering eventueel de beslagvrije voet worden toegepast.
  Lees meer