Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

19 resultaten gevonden

 1. Dossier 19 maart 2015

  Dossier: Vreemdelingen

  Vreemdelingen kunnen een kwetsbare positie hebben. Ze spreken niet altijd Nederlands. Het is voor hen moeilijker om bij de overheid de juiste weg te vinden. Ook is het voor hen lastiger om rechtshulp te krijgen. De Nationale ombudsman deed meerdere keren…
  Lees meer
 2. Onderzoek 6 augustus 2012

  2012/105: Grondrechten vreemdelingen in vreemdelingenbewaring staan onder druk

  De overheid wil dat mensen zonder verblijfsrecht uit zichzelf uit Nederland vertrekken. Gebeurt dit niet dan zet de overheid een aantal middelen daar voor in. Eén van die middelen is vreemdelingenbewaring.

  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 7 augustus 2012

  Ombudsman: snel alternatieven nodig voor vreemdelingenbewaring

  Het is niet behoorlijk dat de overheid vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, onderbrengt in een gevangenis met strafrechtelijke beperkingen. 'Mensen zonder veroordeling op deze manier opsluiten is niet humaan', vindt de Nationale ombudsman,…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 19 januari 2012

  Vreemdelingenbewaring moet behoorlijk zijn

  Vreemdelingen die hier niet mogen blijven, kunnen worden ondergebracht in een gevangenis voordat ze uit Nederland worden uitgezet. Zij komen dan terecht in een regime met soms vergaande beperkingen. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vraagt zich…
  Lees meer
 5. Rapport 21 december 2016

  2016/121 Verdwenen spullen na gedwongen vertrek uit AZC

  Een gezin in het Asielzoekerscentrum in Katwijk wordt in vreemdelingenbewaring gesteld in afwachting van hun uitzetting. Zij krijgen een half uur de tijd om spullen te verzamelen. Nadat de rechter de vreemdelingenbewaring onrechtmatig heeft bevonden en zij in een ander AZC worden geplaatst, willen zij hun spullen terug. Maar die zijn (deels) verdwenen. De ombudsman vindt dat het COA tekort is geschoten.
  Lees meer
 6. Rapport 8 juli 2015

  2015/114 IND en DT&V laten ten onrechte belang Nederlandse staat prevaleren boven individueel belang asielzoeker

  IND wijst een asielaanvraag af van een man die in vreemdelingenbewaring zit. Hij gaat dezelfde dag in beroep én vraagt een voorlopige voorziening aan om te voorkomen dat Nederland hem uitzet tot vier weken na de uitspraak van de rechtbank. Op verzoek van de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wordt de behandeling van de voorlopige voorziening gepland vóór zijn geplande uitzetdatum. De Nationale ombudsman vindt dat de IND en DT&V in dit geval ten onrechte het belang van de Nederlandse overheid bij het voortvarend voorbereiden en uitvoeren van de mans uitzetting zwaarder laten wegen dan de belangen van de man bij het voorbereiden van zijn verzoek om een voorlopige voorziening.
  Lees meer
 7. Rapport 14 mei 2012

  2012/081: Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT&V rechtshulp onmogelijk maakt

  Advocaat klaagt dat een vreemdeling die wacht op uitzetting in een Uitzetcentrum pas 24 uur voor zijn vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) te horen krijgt wanneer en waarnaartoe hij vertrekt, terwijl die informatie al langer bekend is. De Nationale ombudsman vindt dat de door de minister geformuleerde richtlijn te weinig waarborgt dat de vreemdeling zijn advocaat tijdig kan inlichten. De advocaat kan daardoor niet op tijd rechtsmiddelen instellen. Hij heeft er met instemming van kennis genomen dat inmiddels, naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State, het beleid is veranderd en de vluchtgegevens zodra deze bekend zijn bij D&VT worden gefaxed naar de advocaat
  Lees meer
 8. Rapport 23 januari 2012

  2012/007: Advocaat wordt verboden gegevensdragers mee te nemen in detentiecentrum

  Detentiecentrum in Rotterdam weigert advocaat zijn dictafoon en mobiele telefoon mee te laten nemen naar de spreekkamer voor het gesprek met zijn cliënt in vreemdelingendetentie. De Nationale ombudsman heeft er met instemming van kennis genomen dat de staatssecretaris van V&J zich wil heroriënteren op het toelatingsbeleid van gegevensdragers (laptop, telefoon en dictafoon) en wil bezien in hoeverre en in welke mate verschillen tussen inrichtingen door lokale omstandigheden worden gerechtvaardigd. Hij is echter van oordeel dat uit een oogpunt van fair play de staatssecretaris de vreemdelingenadvocaten op dezelfde wijze dient te faciliteren als de IND. Hij doet de aanbeveling dat op korte termijn te realiseren.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 16 juni 2010

  Schengen Informatie Systeem is zwarte lijst met verstrekkende gevolgen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft kritiek op de manier waarop de IND ongewenste vreemdelingen signaleert in het Schengen Informatie Systeem. Uit zijn onderzoek blijkt dat door een lichtvaardige uitvoering veel mensen makkelijk in het…
  Lees meer
 10. Rapport 11 september 2012

  2012/143: Man klaagt tweemaal zonder succes uitgezet te zijn door slechte voorbereidingen DT&V

  Uitgeprocedeerde asielzoeker wordt uitgezet naar Congo-Brazzaville. De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt bij zijn uitzetting een laissez passer dat een halfjaar eerder niet werd geaccepteerd door de Congolese autoriteiten. De Nationale ombudsman concludeert dat de DT&V na de eerder mislukte uitzetting tijd genoeg had om te onderzoeken waarom de uitzetting was mislukt. Inmiddels heeft de Dienst een nieuwe laissez passer, maar die ziet er anders uit dan de eerste. De Dienst zal moeten -laten- vaststellen welke van de twee vals is. Hij doet de aanbeveling om de man niet uit te zetten voordat eer een nieuw laissez passer is en hem tot die tijd ook niet in vreemdelingenbewaring te stellen.
  Lees meer