Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

118 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 3 oktober 2016

  Internationale conferentie van start over rol militaire ombudsmannen bij vredesmissies

  De Veteranenombudsman heeft vandaag samen met de minister van Defensie een internationale conferentie geopend over de rol van ombudsmannen bij internationale missies. In zijn openingstoespraak roept Veteranenombudsman Reinier van Zutphen zijn collega's op…
  Lees meer
 2. Rapport 19 september 2018

  2018/075 LBIO verklaart klacht ongegrond zonder vooraf naar vrouw te luisteren

  Een moeder klaagt erover dat het LBIO haar verzoek om de alimentatie te verhogen niet juist heeft behandeld. In de brief die het LBIO aan de vader stuurde stonden verkeerde bedragen, en het LBIO heeft geen actie genomen om dat recht te zetten. Vervolgens heeft het LBIO de bemiddeling stopgezet. Toen zij daarover een klacht indiende bij het LBIO, werd die ongegrond verklaard zonder dat ze gehoord was. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO onvoldoende naar de vrouw heeft geluisterd en haar klacht niet behoorlijk behandeld heeft. Hij acht de klacht dan ook deels gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 3 augustus 2011

  2011/226: Ouders klagen over onvoldoende voorbereiding in strafzaak ontucht met hun dochter

  Vijfjarig meisje is slachtoffer van sexueel misbruik door haar buurjongen. De kinderrechter spreekt de jongen vrij wegens gebrek aan bewijs en het Schadefonds Geweldsmisdrijven kent €3.000 toe. De ouders vinden dat de officier van justitie in Rotterdam de zaak niet goed genoeg heeft voorbereid waardoor de jongen is vrijgesproken. De Nationale ombudsman stelt voorop dat het voor de ouders erg pijnlijk moet zijn dat de buurjongen is vrijgesproken en zij door de buurtbewoners voor leugenaar worden uitgemaakt omdat de jongen niet is veroordeeld. Hij wijst er op dat op basis van de informatie aannemelijk is dat het meisje is misbruikt, maar dat levert voor de rechter nog geen bewijs op van misbruik door de buurjongen.
  Lees meer
 4. Rapport 19 april 2018

  2018/022 Gemeente Nijmegen handelt niet transparant in ontzamelingsprocedure van 664 kunstwerken

  Een vrouw is het niet eens met de gang van zaken bij het ontzamelen van een kunstcollectie door museum Y. De kunstenaar was haar oom. Eigenaar van de collectie is de gemeente Nijmegen. Deze geeft het museum toestemming de collectie te schenken aan een neef van de echtgenote van de kunstenaar die de familie niet kent. De vrouw vindt de klachtbehandeling van de gemeente hierover niet voldoende. De ombudsman oordeelt dat de gemeente de ontzamelingsprocedure beter had kunnen voorbereiden en transparanter had kunnen zijn en vindt de klachten dan ook gegrond.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 28 september 2017

  Last van evenementen? Dit mag u van de gemeente verwachten!

  Janneke wil een driedaags food-, flower- en funkfestival organiseren. Ze heeft goede contacten met lokale, biologische boeren en kent nog een aantal hoog aangeschreven muzikanten. Net buiten het centrum ligt een prachtig groen park: de perfecte locatie…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 28 september 2017

  Van een koude kermis thuiskomen

  Voor de een is het vooral leuk of lucratief; voor de ander geeft het vooral overlast. In de gemeente bestaan verschillende wensen rondom evenementen. Daar waar verschillende en botsende belangen bestaan, is het voor de gemeente lastig om het voor iedereen…
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 7 augustus 2017

  Ombudsman sluit onderzoek binnentreden vermoedelijke hennepkwekerijen af

  De Nationale ombudsman concludeert op basis van recente cijfers dat de politie niet onacceptabel vaak ten onrechte binnentreedt. Hij schrijft dit in een brief aan de korpschef van de politie.
  Lees meer
 8. Tekstpagina 13 februari 2019

  Woeste Willem: hoe inwoners van Deventer op eigen initiatief een natuurspeelplaats begonnen

  Burgerinitiatieven, hoe werkt dat nou in de praktijk? We bezochten ‘Woeste Willem’, een natuurspeelplaats voor kinderen in Deventer. Een initiatief dat begon bij een gulle gever: Willem Waanders. De oud-bewoner van de wijk De Worp schonk een groot…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 7 maart 2017

  Onderzoek Q-koorts: nog steeds een kwestie van erkenning

  De Nationale ombudsman doet een dringend appèl op de minister van VWS en staatssecretaris van EZ om voor de Q-koortspatiënten met een concreet gebaar zichtbaar en voelbaar te maken dat zij hen erkennen.
  Lees meer
 10. Tekstpagina 3 oktober 2018

  Delfts Doen: voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen burgers en overheid

  Als het gaat om aandacht voor burgerparticipatie scoort Delft hoog. Met Delfts Doen ontwikkelde de gemeente een programma om samen met bewoners, bedrijven en organisaties plannen voor de stad te maken. Het doel: betere plannen met meer draagvlak en een…
  Lees meer