Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

42 resultaten gevonden

 1. Rapport 23 april 2018

  2018/025 UWV pleegt onvoldoende hoor en wederhoor en betrekt ten onrechte geen verzekeringsarts bij deskundigenoordeel

  Als een werkgever en zijn werknemer het niet eens worden over de taken die de werknemer tijdens zijn re-integratie moet uitvoeren, schakelt de werknemer het UWV in voor een deskundigenoordeel. Het UWV concludeert dat de werkgever zijn re-integratieverplichting onvoldoende is nagekomen. De gemachtigde van de werkgever dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman: er zou onvoldoende hoor en wederhoor hebben plaatsgevonden en het UWV zou ten onrechte geen verzekeringsarts bij de oordelen hebben betrokken. De Nationale ombudsman is het daarmee eens en acht de klacht gegrond.
  Lees meer
 2. Rapport 10 juni 2011

  2011/173: Klacht over bejegening verzekeringsarts UWV tijdens WIA-beoordeling

  Turkse vrouw komt voor WIA-beoordeling samen met haar man en een kennis op het spreekuur van een verzekeringsarts die voor het UWV Arnhem werkt. Zij voelt zich door de arts o.a. discriminerend behandeld tijdens het gesprek en lichamelijk onderzoek. Naar aanleiding van haar klacht is er een zogenaamd driehoeksgesprek met de verzekeringsarts en de stafverzekeringsarts. Maar dat gesprek neemt het gevoel niet weg, vooral ook omdat de verzekeringsarts in dat gesprek de beleefdheidsregels niet in acht nam. De Nationale ombudsman houdt een hoorzitting om de gang van zaken tijdens het onderzoek en het driehoeksgesprek te bespreken.. De ombudsman vindt dat de oorzaak voor het slechte verloop van het gesprek ligt in de (mis)communicatie en onthoudt zich van een oordeel over het lichamelijk onderzoek. Hij vindt wel dat de artsen zich onvoldoende hebben ingespannen om tijdens het driehoeksgesprek de dialoog met de vrouw in een goede sfeer te laten verlopen.
  Lees meer
 3. Rapport 26 september 2011

  2011/279: Vrouw klaagt dat verzekeringsarts UWV weigert inhoud rapportage aan te passen

  Vrouw is arbeidsongeschikt wegens een burn-out en het UWV stelt mediationtraject voor om de relatie met de werkgever te herstellen. Hierover ontstaat een conflict met de verzekeringsarts en de vrouw voelt zich door het UWV niet serieus genomen. Het driehoekgesprek met de verzekeringsarts loopt zeer stroef. De Nationale ombudsman vindt dat de arts behoorlijk heeft gehandeld met de standaard 'Communicatie met behandelaars'
  Lees meer
 4. Column 10 april 2014

  Niet serieus genomen door verzekeringsarts van UWV

  Annemarie* is werkloos en zit in de WW. Het is al vervelend genoeg dat ze werkloos is, maar dan wordt ze ook nog ernstig ziek. Hernia. Een operatie is in haar geval de enige oplossing. Omdat ze een WW-uitkering ontvangt van het UWV, moet ze zich ziek…
  Lees meer
 5. Rapport 9 december 2010

  2010/349: Klacht over bejegening door verzekeringsarts en klachtbehandeling door UWV

  Verzoeker klaagde over de bejegening door een verzekeringsarts en over de wijze waarop het UWV zijn klacht over die verzekeringsarts had afgehandeld.

  Lees meer
 6. Rapport 30 november 2010

  2010/339: Klacht over onjuiste voorlichting door verzekeringsarts UWV over re-integratie en WW-uitkering

  In februari 2010 verscheen verzoekster op het spreekuur van een verzekeringsarts voor een geneeskundig onderzoek in het kader van de Ziektewet (Zw). De verzekeringsarts was van mening dat verzoekster hersteld kon worden gemeld voor de geduide functies.

  Lees meer
 7. Rapport 3 oktober 2014

  2014/130 UWV had bij deskundigenoordeel de werkneemster kunnen uitnodigen voor gesprek met verzekeringsarts

  Ruim een jaar nadat medewerkster bij overheidsinstantie op haar werk is uitgevallen vanwege klachten veroorzaakt door elektromagnetische straling op de werkplek stelt de bedrijfsarts dat zij vanuit huis kan re-integreren. Haar werkgever vraagt dan aan het UWV of hij voldoende doet aan re-integratie van verzoekster en of zij vanaf kantoor kan re-integreren. De arbeidsdeskundige van het UWV consulteert de verzekeringsarts. Die stelt na overleg met de bedrijfsarts dat verzoekster meer kan dan vier uur vanuit huis re-integreren en dat de bedrijfsarts de belastbaarheid beter in kaart moet brengen. De werkgever heeft te weinig gedaan aan de re-integratie. De vrouw klaagt dat de verzekeringsarts haar niet heeft gesproken en dat haar informatie over ziekteverloop en contacten met de bedrijfsarts niet in de klachtafhandeling is meegewogen. Het UWV doet haar klacht af als niet medisch objectiveerbaar. Het UWV zegt de ingebrachte stukken bestudeerd te hebben en gehandeld te hebben volgens de geldende protocollen. De vrouw benadert de Nationale ombudsman. Die is het met haar eens; het UWV heeft onvoldoende gemotiveerd gereageerd en had haar kunnen uitnodigen voor een toelichtend gesprek met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige.
  Lees meer
 8. Rapport 23 februari 2011

  2011/060: Verzekeringsarts UWV oordeelt over arbeidsongeschiktheid zonder contact huisarts

  Medewerker van juwelier meldt zich ziek wegens gezondheidsklachten. Nadat hij zich weer heeft beter gemeld, houdt de juwelier acht dagen salaris in wegens ziekte. Volgens de verzekeringsarts is er sprake van een arbeidsconflict en niet van arbeidsongeschiktheid. De arts laat echter na een verklaring van de huisarts naar de ziekte te vragen.
  Lees meer
 9. Rapport 13 mei 2014

  2014/042: Verzekeringsarts heeft voldoende informatie van bedrijfsarts en behandelaar voor deskundigenoordeel

  Werknemer heeft psychische klachten en meldt zich ziek. Volgens de bedrijfsarts kan hij op een gegeven moment zijn werk weer opbouwen, maar dat betwist hij. De verzekeringsarts van het UWV geeft een deskundigenoordeel en vindt ook dat de man zijn werk weer kan hervatten. In dit geval vindt de ombudsman dat de verzekeringsarts voldoende informatie had voor zijn oordeel. Hij had niet alleen van de bedrijfsarts, maar ook van een behandelaar van de werknemer informatie opgevraagd en ontvangen, hij had geen informatie van de psycholoog of huisarts nodig. De Nationale ombudsman krijgt geregeld klachten over deskundigenoordelen omdat er geen bezwaar tegen open staat. Hij benadrukt dat elk deskundigenoordeel een momentopname is.
  Lees meer
 10. Rapport 23 juli 2018

  2018/058 UWV moet afspraken over wijziging van oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel schriftelijk bevestigen

  Een vrouw die door een ernstig ongeluk arbeidsongeschikt is geworden, klaagt erover dat het UWV de vraagstelling van het deskundigenoordeel zonder overleg heeft aangepast en haar klacht hierover onzorgvuldig heeft behandeld. Het UWV is op één klachtonderdeel ingegaan, terwijl zij over meerdere aspecten had geklaagd. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV inderdaad onvoldoende open en duidelijk met verzoekster heeft gecommuniceerd en niet zorgvuldig is geweest in de klachtbehandeling. Hij acht daarom beide klachten gegrond en doet het UWV de aanbeveling om afspraken over wijziging van de oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel schriftelijk te bevestigen.
  Lees meer