Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

56 resultaten gevonden

 1. Rapport 22 februari 2016

  2016/018 IND Caribisch Nederland schiet tekort bij afhandeling klacht over onjuiste informatie aanvraag verblijfsvergunning

  Een Dominicaanse inwoonster van Sint Eustatius krijgt geen antwoord op haar klacht bij de IND over onjuiste informatieverstrekking inzake haar verblijfsvergunning. De Nationale ombudsman is van mening dat de IND had moeten ingaan op de kern van de klacht en daarbij de (gemachtigde) van de vrouw persoonlijk hadden moeten horen bij de klachtafhandeling.
  Lees meer
 2. Rapport 5 november 2018

  2018/081 IND mag vreemdeling intrekkingsformulier niet laten ondertekenen als advocaat niet aanwezig is

  Vrouw komt zonder haar advocaat aan het loket van de IND voor een aanvraag verblijfsvergunning. De IND stelt voor haar aanvraag in te trekken en de vrouw ondertekent die. De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat de IND een vreemdeling het intrekkingsformulier laat ondertekenen als de IND weet dat een aanvrager wordt bijgestaan door een advocaat. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de IND de intrekking als nietig beschouwt en zal haar via haar advocaat een nieuwe uitnodiging voor een loketbezoek sturen.
  Lees meer
 3. Rapport 10 maart 2011

  2011/089: Verzoek verblijfsvergunning EG-langdurig verblijf wordt niet geaccepteerd door verblijfsgat

  Ethiopische vrouw studeerde in Nederland op basis van een studievergunning. Zij vraagt na haar afstuderen een verblijfsvergunning in het kader van de kennismigrantenregeling aan, zij wordt promovendus. De einddatum van de studievergunning is de dag vóór de ingangsdatum van de volgende vergunning; er ontstaat een verblijfsgat van één dag. Twee jaar later wordt haar aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgewezen omdat zij tussen beide vergunningen in één dag zonder vergunning in Nederland verbleef en dus niet minimaal vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland heeft gewoond. De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vrouw niet goed heeft geïnformeerd over het voorkomen van een verblijfsgat. Zie ook 2011/090.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 10 januari 2018

  Update: reactie op rapport Geen thuis zonder Nederlands paspoort

  In juli 2017 brachten de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman het rapport "Geen thuis zonder Nederlands paspoort" uit. Dit rapport gaat over mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen via een generaal pardonregeling, maar niet kunnen…
  Lees meer
 5. Rapport 10 maart 2014

  2014/016: Vrouw met verblijfsvergunning asiel klaagt over niet passende woonruimte

  Vrouw is toegelaten als vluchteling en geeft bij het COA aan dat zij graag in de buurt van haar zus in Heiloo wil wonen. Het COA wijst haar in Den Helder een gedeelde woning met een vrouw met kind toe. Dat vindt zij niet passend, zij voelt zich zo niet veilig in de woning. De Nationale ombudsman vindt dat het COA op grond van de informatie die de vrouw eerder zelf had gegeven geen andere huisvesting voor haar hoeft te zoeken.
  Lees meer
 6. Rapport 7 juni 2018

  2018/040 IND levert maatwerk bij spoedeisend geval zonder aanvrager daarover te informeren

  Vrouw vraagt een verblijfsvergunning aan. De IND beslist binnen zes maanden over zo'n aanvraag. De vrouw informeert tot tweemaal toe bij de IND naar de voortgang, want ze wil naar Marokko. Omdat de IND nog geen beslissing heeft genomen, koopt zij een terugkeervisum. Naderhand blijkt dat de IND twee dagen voor haar vertrek een beslissing heeft genomen. Uit onderzoek van de ombudsman blijkt dat de IND maatwerk heeft willen leveren om haar aanvraag te versnellen, maar haar daar niet over heeft geïnformeerd.
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 11 juli 2017

  Geen thuis zonder Nederlands paspoort (update 29 augustus)

  De ouders van Zaza zijn tijdens een oorlog gevlucht. Zaza is in Nederland geboren, haar ouders waren toen nog illegaal. In 2007 kregen zij een verblijfsvergunning via een generaal pardonregeling.
  Lees meer
 8. Rapport 14 december 2012

  2012/199: IND stuurt na verzoek naamswijziging man voornemen tot intrekking van verblijfsvergunning

  Een man van Koerdische afkomst heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Hij kon aantonen dat hij te vrezen had voor vervolging in Turkije. Hij dient bij de gemeente een verzoek tot naturalisatie in en tegelijk voor wijziging van zijn Turkse in een Koerdische naam. Dit laatste verzoek behandelt de IND. Die twijfelt door het verzoek aan zijn eerder opgegeven identiteit. Ze sturen hem een voornemen tot intrekking van zijn verblijfsvergunning en stellen een onderzoek in. De man en zijn gezin leven hierdoor in angst en schakelen een advocaat in. De ombudsman vindt dat de IND de zaak van te voren beter had moeten voorbereiden, door de man bijvoorbeeld te vragen zijn verzoek om naamswijziging toe te lichten. Nu overviel de actie van de IND hem en had grote impact. De ombudsman vraagt de afwijzing van het verzoek van de man om vergoeding van de advocaatkosten te heroverwegen.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 20 juli 2016

  Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de manier waarop de IND omgaat met bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zogeheten pardonners. Hij heeft meerdere signalen en klachten ontvangen van mensen die bij een naturalisatieverzoek niet de…
  Lees meer
 10. Rapport 25 oktober 2016

  2016/097 IND gaat onbehoorlijk om met naturalisatieverzoek

  Een man, afkomstig uit Jemen, en zijn gezin krijgen een verblijfsvergunning op grond van de pardonregeling. Het naturalisatieverzoek wordt afgewezen omdat ze niet in bezit zijn van een geldig Jemenisch paspoort en hun beroep op bewijsnood niet wordt gehonoreerd. De Nationale ombudsman doet onderzoek. Het ministerie laat weten dat er niet langer een geldig buitenlands paspoort overlegd hoeft te worden. De Nationale ombudsman kwam tot de conclusie dat als in een eerder stadium zorgvuldiger naar verzoekers situatie was gekeken en vervolgens beter met verzoekers was gecommuniceerd de IND op een eerder moment en zonder bemoeienis van de Nationale ombudsman tot dezelfde conclusie had kunnen komen.
  Lees meer