Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

9 resultaten gevonden

 1. Rapport 5 november 2018

  2018/081 IND mag vreemdeling intrekkingsformulier niet laten ondertekenen als advocaat niet aanwezig is

  Vrouw komt zonder haar advocaat aan het loket van de IND voor een aanvraag verblijfsvergunning. De IND stelt voor haar aanvraag in te trekken en de vrouw ondertekent die. De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat de IND een vreemdeling het intrekkingsformulier laat ondertekenen als de IND weet dat een aanvrager wordt bijgestaan door een advocaat. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de IND de intrekking als nietig beschouwt en zal haar via haar advocaat een nieuwe uitnodiging voor een loketbezoek sturen.
  Lees meer
 2. Rapport 23 februari 2012

  2012/028: IND informeert vreemdelingenpolitie over verblijfsaanvraag zonder MVV

  Gezamenlijk rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Turkse moeder vraagt voor zichzelf en haar 10-jarige in Nederland geboren dochter een verblijfsvergunning aan bij het M50-loket van de IND in Hoofddorp. De moeder en haar dochter zijn vrijgesteld van de machtiging voorlopig verblijf. Maar de ambtenaar van de IND reikt ze na anderhalf uur een negatieve beschikking uit. Ondanks dat hun gemachtigde terstond een bezwaarschrift en een voorlopige voorziening bij de rechtbank overhandigt, worden zij door de Vreemdelingenpolitie opgehaald en naar een politiebureau overgebracht om zo snel mogelijk te worden uitgezet. Dit past in het zgn lik-op-stuk beleid. Na twee uur worden ze heengezonden. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden deze gang van zaken in strijd met de behoorlijkheid die maatwerk vraagt en met artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag. Zij doen de IND de aanbeveling om in situaties waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn en er geen aanleiding is om uit te zetten het lik-op-stuk beleid uit te voeren zonder de Vreemdelingenpolitie daarvoor in te schakelen.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 7 augustus 2006

  Nationale ombudsman start onderzoek naar ontbreken identiteitspapieren vreemdelingen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is een onderzoek gestart naar problemen met de afgifte van identiteitspapieren door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan vreemdelingen. Het gaat om vreemdelingen die in afwachting zijn van een…
  Lees meer
 4. Rapport 4 oktober 2013

  2013/142: Ivoriaanse man wordt bij re-integratiebureau opgepakt door de vreemdelingenpolitie

  Man van Ivoriaanse afkomst krijgt een ziektewetuitkering van het UWV. Hij heeft een gesprek met het re-integratiebureau en vertelt over zijn beperkingen om te werken wegens medische klachten en dat zijn verblijfsvergunning is verlopen. Hij wil wel werken en het re-integratiebureau nodigt hem uit om een passend aanbod te bespreken. Op het kantoor wacht de vreemdelingenpolitie hem op en neemt hem mee naar het politiebureau om hem meteen uit te zetten. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat het UWV de regie houdt, Dat betekent op deskundige en zuivere wijze de verblijfsstatus van vreemdelingen controleren en bewuste keuzes maken bij re-integratie van vreemdelingen.
  Lees meer
 5. Rapport 10 maart 2011

  2011/090: Naturalisatieverzoek IND wordt niet geaccepteerd door verblijfsgat

  Marokkaanse man heeft verblijfsvergunning vanwege zijn studie. Direct na zijn studie gaat hij aan het werk en vraagt een nieuwe verblijfsvergunning aan. Tussen het einde van de studievergunning en de aanvang van de werkvergunning liggen twee weken; er is dus een verblijfsgat. Later wordt zijn naturalisatieverzoek afgewezen, hij is niet vijf jaar onafgebroken in Nederland geweest. De Nationale ombudsman vindt dat de IND de man niet goed heeft geïnformeerd over het voorkomen van een verblijfsgat. Ook heeft de IND de klacht van de man ten onrechte niet in behandeling genomen. Zie ook 2011/089.
  Lees meer
 6. Rapport 15 september 2014

  2014/114: IND was te onduidelijk over consequenties verblijfsgat

  Man die werkt bij Maastricht University wil na vijf jaar verblijf in Nederland bij de gemeente naturalisatie aanvragen. Hij komt er dan achter dat er eerder een verblijfsgat is ontstaan. Als gevolg van een kennelijke verschrijving in het aanvraagformulier was de nieuwe verblijfsvergunning later ingegaan; daardoor sloten twee opvolgende verblijfsvergunningen niet op elkaar aan en was er geen sprake van vijf jaar onafgebroken legaal verblijf. Hij hoort dit te laat doordat alle communicatie via zijn werkgever verloopt. Daardoor is ook de termijn om bezwaar te maken al verstreken. De man wendt zich tot de Nationale ombudsman, die een onderzoek start. Al snel laat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten het verblijfsgat de man niet meer tegen te werpen. De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan de voorlichting over de consequenties van een verblijfsgat te verbeteren.
  Lees meer
 7. Rapport 16 augustus 2010

  2010/218

  Een gemachtigde was bereid om legeskosten voor te schieten voor een cliente maar wilde het bedrag niet in contanten meegeven. Zij vroeg de IND ruim vóór het indienen van de aanvraag om het banknummer.

  Lees meer
 8. Rapport 10 maart 2011

  2011/089: Verzoek verblijfsvergunning EG-langdurig verblijf wordt niet geaccepteerd door verblijfsgat

  Ethiopische vrouw studeerde in Nederland op basis van een studievergunning. Zij vraagt na haar afstuderen een verblijfsvergunning in het kader van de kennismigrantenregeling aan, zij wordt promovendus. De einddatum van de studievergunning is de dag vóór de ingangsdatum van de volgende vergunning; er ontstaat een verblijfsgat van één dag. Twee jaar later wordt haar aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgewezen omdat zij tussen beide vergunningen in één dag zonder vergunning in Nederland verbleef en dus niet minimaal vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland heeft gewoond. De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vrouw niet goed heeft geïnformeerd over het voorkomen van een verblijfsgat. Zie ook 2011/090.
  Lees meer
 9. Rapport 2 juli 2010

  2010/194

  Verzoekers werden verhoord door de vreemdelingenpolitie en de IND in verband met de verblijfsaanvraag van verzoeker van Turkse nationaliteit, voor verblijf bij zijn Portugese partner.

  Lees meer