Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

9 resultaten gevonden

 1. Rapport 21 februari 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst ziet terecht af van vermindering aanslagen vennootschapsbelasting

  Belastingdienst wijst volgens verzoekers onterecht vermindering van de aanslagen vennootschapsbelasting 2008 en 2010 af. Bij het opleggen van de aanslagen is volgens hen geen rekening gehouden met de vaststellingsovereenkomst. Ze klagen hierover bij de Nationale ombudsman. De rol van de ombudsman is beperkt hierin. Na ontvangst van een reactie van de Belastingdienst oordeelt de ombudsman dat de Belastingdienst in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen. (2017.18733 / 2017.22946)
  Lees meer
 2. Rapport 1 april 2015

  2015/063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting

  Een BV vindt dat de Belastingdienst meermaals dezelfde vragen stelt over een in de aangifte vennootschapsbelasting opgevoerde herinvesteringsreserve en wil een vergoeding voor de kosten van de belastingadviseur. De Nationale ombudsman begrijpt dat de Belastingdienst hiervoor geen aanleiding ziet omdat er sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift. Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV. De Belastingdienst zegt dit te betreuren.
  Lees meer
 3. Rapport 28 mei 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst beslist terecht tot weigering betalingsregeling voor aanslag vennootschapsbelasting

  Wat als een onderneming geen betalingsregeling wordt toegestaan omdat niet kan worden voldaan aan de terechte eis om een zekerheid te stellen? De Nationale ombudsman vindt dat er dan geen discussie is over de vraag of de betalingsregeling terecht is afgewezen. Het gaat dan om de vraag of dat betekent dat dan wordt overgegaan tot dwanginvordering. Aan die laatste beslissing moet een belangenafweging vooraf gaan door de ontvanger.
  Lees meer
 4. Rapport 8 april 2016

  Brief: Belastingdienst motiveert afwijzing uitstel van betaling voldoende

  Een onderneming (BV) krijgt naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd. De BV maakt bezwaar en vraagt om uitstel van betaling. Volgens de BV is er na de hoorzitting aanvullende informatie opgevraagd bij de ontvanger. De BV klaagt erover dat hij niet in de gelegenheid is gesteld deze stukken in te zien en hierop te reageren. De Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende aanwijzingen waren dat de Belastingdienst na de hoorzitting aanvullende informatie zou hebben opgevraagd. Ook vindt hij dat de beslissing toereikend is gemotiveerd. (Dossiernumer: 2015.4068)
  Lees meer
 5. Rapport 12 januari 2015

  2015/007 Belastingdienst Groningen schiet tekort in afhandeling klacht over geweigerde aanpassing vennootschapsbelasting

  Een onderneming kan een vordering niet innen vanwege faillissement van de klant. Ze vindt dat de aanslag vennootschapsbelasting daarom verlaagd moet worden. Maar de Belastingdienst Groningen wijst dit verzoek af. De onderneming wendt zich tot de Nationale ombudsman. De ombudsman behandelt in het rapport eerst de vraag of naar goed koopmansgebruik de aanslag verlaagd had kunnen worden. De Belastingdienst vindt alleen relevant of de klant al failliet is, de ombudsman meent dat goed koopmansgebruik wel tot verlaging had kunnen leiden. De ombudsman constateert dat in dit geval dat niet meer kan omdat de aanslag al onherroepelijk is vastgesteld. De klacht van de onderneming heeft bij de Belastingdienst in de klachtbehandeling niet voldoende aandacht gekregen. Enerzijds omdat niet goed is afgewogen om de klacht wel of niet in behandeling te nemen op formele gronden. Anderzijds omdat bleek dat de motivering voor het afwijzen van het verzoek om verlaging van de vennootschapsbelasting onjuist bleek te zijn.
  Lees meer
 6. Rapport 8 juni 2015

  2015/092 Belastingdienst wijst te laat verzoek om opgelegde aanslag over 2006 ambtshalve te herzien terecht af

  Een onderneming dient zijn aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2006 niet op tijd in. De Belastingdienst legt hen voor 2006 daarom een ambtshalve aanslag Vpb op. De onderneming doet in 2012 alsnog aangifte Vpb 2006 en verzoekt de Belastingdienst de opgelegde aanslag van destijds ambtshalve te herzien (verminderen). De ondernemer klaagt erover dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst. De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld. Het verzoek is niet ingediend binnen de daarvoor geldende termijn van vijf jaar en er zijn geen bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen hiervan af te wijken.
  Lees meer
 7. Rapport 12 december 2014

  2014/196 Staatssecretaris van Financiën had kritiek op aanbod van coulancerente niet op moeten vatten als afwijzing

  Een vrouw tekent bezwaar aan tegen het feit dat de Belastingdienst bij de berekening van de vennootschapsbelasting geen rekening heeft gehouden met geleden verliezen. De Belastingdienst erkent een deel van de bezwaren en houdt rekening met die verliezen. De uitbetaling van teveel betaalde belasting komt met grote vertraging. Op verzoek van de vrouw kent de Belastingdienst dan vergoeding van de gederfde rente toe per periode waarover eerder bezwaren zijn behandeld. De Belastingdienst wil met die vergoeding alle discussie afsluiten. De vrouw is het niet met alles eens wat de Belastingdienst voorstelt. De staatssecretaris van Financiën laat de vrouw weten dat haar vragen en kritiek aangemerkt worden als het verwerpen van het aanbod. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst haar in elk geval het bedrag waar ze het wel mee eens is had moeten betalen.
  Lees meer
 8. Rapport 7 maart 2012

  2012/033: Belastingdienst stelt voorwaarden aan transactievoorstel

  Belastingdienst Amsterdam is strafrechtelijk onderzoek gestart tegen bedrijf waarvan verzoeker eigenaar en bestuurder is. De aangifte Vennootschapsbelasting zou onjuist zijn. De man vraagt de Belastingdienst geen vervolging in te stellen, maar een transactievoorstel te doen. De Belastingdienst gaat akkoord en verbindt er de voorwaarde aan dat wordt afgezien van het in bezwaar gaan tegen deze aanslag. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het te billijken is dat de Belastingdienst bij het doen van een transactievoorstel deze voorwaarde stelt. Het is niet de bedoeling dat met het transactievoorstel iedere vorm van straf wordt voorkomen.
  Lees meer
 9. Rapport 23 februari 2010

  2010/033

  Verzoekster is een naamloze vennootschap. Zij verzoekt de Belastingdienst in 2006 de aanslag vennootschapsbelasting over 2000 ambtshalve te verminderen.

  Lees meer
  Onderwerpen: