Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

12 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 10 oktober 2018

  Ombudsman: Overheid geeft inburgeraars een valse start

  'De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving.' Dit stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Een valse start' over inburgering. Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde eisen gesteld en…
  Lees meer
 2. Onderzoek 10 oktober 2018

  2018/065 Een valse start: een onderzoek naar behoorlijke inburgering

  Onderzoek uit eigen beweging naar behoorlijke inburgering. De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Inburgeraars moeten aan allerlei eisen voldoen om in te burgeren en moeten tegelijkertijd hun leven op de rit krijgen in het land dat ze niet kennen en waar ze de taal niet spreken. De focus van de ombudsman is uitdrukkelijk het perspectief van de inburgeraar: wat mogen zij van de overheid verwachten waar het gaat om inburgering?
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 25 januari 2019

  Nationale ombudsman presenteert Ombudsagenda 2019

  Van toegang tot recht tot zelfredzame daklozen, risicoprofilering door algoritmen en armoede en schulden in Caribisch Nederland. De Nationale ombudsman richt het vizier in 2019 onder andere op binnentreden door de politie, toegang tot recht,…
  Lees meer
 4. Video 10 oktober 2018

  Valse start: een onderzoek naar inburgering

  De Nationale ombudsman presenteerde woensdag 10 oktober zijn onderzoek naar inburgering 'Valse Start". De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Dat zegt de Nationale ombudsman naar aanleiding van zijn onderzoek naar…
  Lees meer
 5. Column 13 oktober 2018

  Een valse start

  Rachid* is 21 als hij in 2015 vlucht uit Syrië naar Nederland. Zijn doel: een veilige plek vinden in Nederland en een werkend leven opbouwen. Het loopt echter anders dan gedacht: Rachid woont in een Asielzoekerscentrum (AZC). Daar hoort hij op een gegeven…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 14 maart 2011

  Opstelling UWV-inspecteurs niet professioneel

  De Nationale ombudsman vindt dat inspecteurs van het UWV zich in een aantal gevallen niet professioneel hebben opgesteld. De Nationale ombudsman heeft een zestal rapporten uitgebracht naar aanleiding van klachten over de inspecteurs. De klachten gaan over…
  Lees meer
 7. Rapport 2 maart 2011

  2011/074: ZZP'ers met een valse start' (9 feb 2010) over bejegening door inspecteurs van het UWV

  Dit rapport is samen met de rapporten 2011/069, 2011/070, 2011/071, 2011/072, 2011/073, een uitvloeisel van rapport 2010/025 'ZZP'ers met een valse start' (9 feb 2010) en gaat over de bejegening door inspecteurs van het UWV. Man is in bedrijf van echtgenote gaan werken terwijl hij daarnaast een WW-uitkering ontvangt. Jaren later stelt het UWV onderzoek in. De inspecteur belt de man om een afspraak voor controle te maken, de aanleiding voor dit gesprek veroorzaakt spanning bij het echtpaar. Tijdens het huisbezoek van de inspecteur wordt de man onwel, het gesprek wordt tussen de vrouw en de inspecteur voortgezet. De Nationale ombudsman vindt dat de inspecteur niet met voldoende inlevingsvermogen heeft gehandeld door ermee in te stemmen dat het gesprek met de echtgenote werd voortgezet. De ombudsman kan zich goed indenken dat het onwel worden van de man impact op zijn echtgenote had.
  Lees meer
 8. Rapport 2 maart 2011

  2011/072: ZZP'ers met een valse start' (9 feb 2010) over bejegening door inspecteurs van het UWV

  Dit rapport is samen met de rapporten 2011/069, 2011/070, 2011/071, 2011/073, 2011/074, een uitvloeisel van rapport 2010/025 'ZZP'ers met een valse stat' (9 feb 2010) en gaat over de bejegening door inspecteurs van het UWV. Man heeft een eigen bedrijf en ontvangt daarnaast tot zijn pensionering in 2006 een WW-uitkering. In een gesprek met de inspecteur voelt hij zich onder druk gezet om te verklaren dat hij 300 uur extra heeft gewerkt. De Nationale ombudsman vindt het niet onredelijk dat de inspecteur de man vroeg het verschil van 300 uur te verklaren, omdat dit verschil wel was geconstateerd. De lezingen van de man en de inspecteur komen niet overeen en de ombudsman onthoudt zich van een oordeel.
  Lees meer
 9. Rapport 2 maart 2011

  2011/073: ZZP'ers met een valse start' (9 feb 2010) over bejegening door inspecteurs van het UWV

  Dit rapport is samen met de rapporten 2011/069, 2011/070, 2011/071, 2011/072, 2011/074, een uitvloeisel van rapport 2010/025 'ZZP'ers met een valse start' (9 feb 2010) en gaat over de bejegening door inspecteurs van het UWV. Man is in 2005 een bedrijf gestart met behoud van een WW-uitkering. In 2008 is een gesprek met de inspecteur voor controle. De Nationale ombudsman vindt dat de inspecteur zich tijdens de gesprekken met de man onvoldoende bewust was van het effect van zijn opmerkingen en handelingen op verzoeker. Zo heeft de inspecteur niet uitgelegd waarom hij op huisbezoek zou komen.
  Lees meer
 10. Rapport 2 maart 2011

  2011/070: ZZP'ers met een valse start' (9 feb 2010) over bejegening door inspecteurs van het UWV

  Dit rapport is samen met de rapporten 2011/069, 2011/071, 2011/072, 2011/073, 2011/074, een uitvloeisel van rapport 2010/025 'ZZP'ers met een valse start' (9 feb 2010) en gaat over de bejegening door inspecteurs van het UWV. Man raakt zijn baan kwijt, maar blijft nog vennoot in een vof. Op een gegeven moment kan hij daarmee zelf in zijn levensonderhoud voorzien en de WW-uitkering wordt stopgezet. Jaren later krijgt hij huisbezoek van de inspecteur voor controle van de gegevens die hij aan het UWV heeft verstrekt. De inspecteur heeft tijdens het onderzoek de beschikking over een volledig dossier. Maar de man heeft alle stukken over zijn bedrijfsactiviteiten, die ouder zijn dan twee jaar weggegooid. Dat deed hij omdat de bewaartermijn voor het UWV was verstreken. De Nationale ombudsman vindt dat de inspecteur gegeven de omstandigheden (zie rapport 2010/025) weinig anders had kunnen doen dan hij deed.
  Lees meer