Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

494 resultaten gevonden

 1. Rapport 9 mei 2017

  2017/059 UWV verzuimt om na ontvangst aanvraag deskundigenoordeel contact op te nemen met aanvrager

  Een vrouw vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV maar klaagt over de informatieverstrekking. De uitkomst is gedeeld met haar werkgever en er is geen antwoord gegeven op haar vragen. De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw via de informatie op het aanvraagformulier en de website had kunnen weten dat de uitkomst gedeeld wordt met werkgever en bedrijfsarts. De ombudsman vindt wel dat de arbeidsdeskundige contact met de vrouw had moeten opnemen om na te gaan waar het nu werkelijk om ging.
  Lees meer
 2. Rapport 27 november 2017

  2017/130 UWV Breda weigert post door te sturen naar andere UWV-kantoren

  Man verleent professionele bijstand aan UWV-klanten in juridische procedures. Hij geeft geregeld stukken af bij het UWV Breda, ook brieven bestemd voor andere UWV-kantoren. Hij verwacht dat deze worden doorgestuurd. Het UWV Breda weigert dit. De ombudsman vindt dat het UWV hier een zorgvuldige afweging heeft gemaakt: het UWV hoeft post van deze professional niet door te sturen.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 17 januari 2017

  UWV en SVB moeten burgers beter informeren over digitalisering

  Het UWV en de SVB hebben burgers onjuist dan wel onvolledig geïnformeerd over de digitalisering van hun correspondentie. Dit concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. Zo is voor burgers bijvoorbeeld niet duidelijk welke brieven z…
  Lees meer
 4. Rapport 20 december 2016

  2016/117 UWV moet alert zijn op verkeerde toepassing loonheffingskorting

  Mensen met meerdere uitkeringen kunnen onverwachts verrast worden door een belastingaanslag van €1.000 tot €2.000, als het UWV de loonheffingskorting verkeerd toepast. De ombudsman onderzocht na meerdere klachten hoe het UWV in die gevallen de loonheffingskorting toepast. De ombudsman concludeert dat het UWV de organisatie en werkprocessen moet aanpassen naar één betaalsysteem. Dat is pas in 2020 het geval, tot die tijd moet het UWV extra alert blijven.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Rapport 18 april 2017

  2017/051 UWV/AJD moet voortaan bij ontslagdossiers alle gevoerde gesprekken vastleggen

  Een werkgeefster vraagt voor enkele werknemers een ontslagvergunning aan bij het UWV/Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD). Ze klaagt erover bij het UWV dat ze op minimaal drie momenten telefonisch verkeerd is geïnformeerd. De Nationale ombudsman onderzoekt de informatieverstrekking door het UWV in zijn algemeenheid en in dit individuele geval. Hij kan over dit geval geen oordeel geven. Wel vraagt hij het Klantcontactcentrum om voortaan vast te leggen wat er daadwerkelijk is besproken tijdens telefonisch contact rond een ontslagzaak. Ook vraagt hij de behandelaar van ontslagdossiers alle gevoerde gesprekken vast te leggen en niet slechts wanneer dat naar het oordeel van de behandelaar van belang is.
  Lees meer
 6. Rapport 25 april 2017

  2017/057 SVB en UWV laten weduwe anderhalf jaar wachten op nabestaandenuitkering

  Na het overlijden van haar man dient mevrouw Fazor (fictieve naam) op 21 november 2014 een aanvraag in voor een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Lees meer
 7. Rapport 2 oktober 2017

  2017/111 UWV moet beslissing pandverbod zorgvuldiger nemen

  Man heeft een onaangenaam gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Hij wordt door een beveiliger het gebouw uit begeleid en krijgt een pandverbod van twee jaar. De Nationale ombudsman vindt dat een ingrijpende maatregel als een pandverbod zorgvuldig moet worden genomen, onder andere met hoor en wederhoor. Hij heeft er kennis van genomen dat het UWV betere informatie geeft over hoe wordt omgegaan met agressief gedrag van burgers.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 21 december 2016

  2016/122 UWV moet in ontslagprocedure contact opnemen met gemachtigde en niet rechtstreeks met werkgever

  Een vrouw, werkgeefster, laat haar gemachtigde een ontslagaanvraag bij het UWV indienen voor een langdurig zieke werknemer. Het UWV vindt tijdens de ontslagprocedure dat er een deskundigenadvies nodig is en belt met de werkgeefster en niet met de gemachtigde. De vrouw wist niet dat zij gebeld zou worden en voelt zich overvallen door de vragen van de arbeidsdeskundige. Het UWV vindt dat er in deze situatie correct is gehandeld door rechtstreeks met de werkgeefster te bellen, Wel had het UWV partijen tijdig moeten informeren dat er een dergelijk onderzoek zou gaan plaatsvinden. De Nationale ombudsman vindt dat als een werkgever zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, er in eerste instantie dan ook contact moet worden opgenomen met die gemachtigde en niet met de werkgever. De ombudsman vraagt het UWV dan ook om in de toekomst hiervoor zorg te dragen.
  Lees meer
 9. Rapport 8 november 2017

  2017/122 UWV moet ontvanger WIA-uitkering persoonlijk waarschuwen bij te hoge nabetaling door fout in betaalsysteem

  Een man ontvangt een nabetaling van zijn WIA-uitkering en omdat onvoldoende loonheffing wordt ingehouden, moet hij deze terugbetalen.. Het betaalsysteem van het UWV houdt geen rekening met loonheffing bij nabetaling. Dat kan niet handmatig worden gecorrigeerd. De ombudsman vindt dat medewerkers van het UWV de berekening zorgvuldig moeten toetsen. Bij grote verschillen moeten zij de uitkeringsontvanger persoonlijk waarschuwen voor fiscale gevolgen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 6 november 2017

  2017/120 UWV voert deskundigenoordeel op juiste wijze uit en behandelt klacht zorgvuldig

  De werkgever van een vrouw wil weten of zij na een periode van ziekte weer kan werken. Hij vraagt bij het UWV een deskundigenoordeel aan. In tegenstelling tot de bedrijfsarts oordeelt de verzekeringsarts dat zij werk kan doen dat past bij haar beperkingen. De vrouw is het oneens met de wijze waarop het UWV het oordeel heeft uitgevoerd en haar klacht heeft behandeld. De ombudsman vindt dat het UWV het deskundigenoordeel op de juiste wijze heeft uitgevoerd en ook in de klachtbehandeling de nodige stappen heeft doorlopen.
  Lees meer