Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

46 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 maart 2018

  2018/009 Toekenning sepotcode

  Jurist begint voor zichzelf en neemt veertien cliënten mee van zijn vorige werkgever. De werkgever vraagt de man de dossiers terug te geven, maar die heeft hij niet. De werkgever doet aangifte van verduistering. De jurist klaagt dat het OM de zaak heeft geseponeerd met code 02 (onvoldoende bewijs) in plaats van code 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt. De Nationale ombudsman vindt dat het OM zeer onnauwkeurig heeft gehandeld, maar dat het OM de jurist terecht als verdachte heeft aangemerkt.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 20 december 2018

  Nationale ombudsman doet dringend beroep op minister van BZK rond 'bijzondere situaties' voor huurtoeslag

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief om aandacht gevraagd voor de korte aanvraagtermijn voor bijzondere situaties voor de huurtoeslag. Deel van inkomen niet…
  Lees meer
 3. Rapport 10 april 2012

  2012/059: Toeslagen worden nog herzien na definitieve toekenning ivm verlate verwerking inkomstenbelasting

  Het recht op kinderopvang-, huur- en/of zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Midden 2011 kreeg de ombudsman klachten dat na de definitieve toekenning van één of meer van deze toeslagentoch een herziening van die toekenning volgde. De Belastingdienst had in die gevallen op een later moment de aanslag inkomstenbelasting beoordeeld en vastgesteld dat het inkomen moest worden gecorrigeerd, hoger vastgesteld. Bij dat hogere inkomen hadden ze geen rechtmeer op een toeslag en moest die toeslag worden terugbetaald. Mensen gaven aan zich overvallen te voelen omdat ze daar geen rekening mee hadden gehouden. Sommigen kwamen in de financiële problemen. De ombudsman constateert in dit rapport getiteld: hoe defintief is definitief?dat de Belastingdienst begonnen is met een snellere afhandeling van de aangiften en betere informatie aan betrokken mensen over de mogelijkheid dat ook een definitieve toekenning van een toeslag nog kan worden gewijzigd. Hij zal dit wel kritisch blijven volgen.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 3 maart 2009

  Onderzoek toekenning vergoeding voor pleegzorg bij familie of bekenden

  Iemand die de zorg van een kind van familie of bekenden op zich neemt, komt net als andere pleegouders in aanmerking voor een vergoeding voor de pleegzorg. Deze zogenaamde netwerkpleegouders, bijvoorbeeld de grootouders van de kinderen, krijgen meestal…
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 16 augustus 2017

  Ombudsman: Taxivergunningverlening Bonaire niet controleerbaar

  Mensen die op een wachtlijst staan voor een nieuwe taxivergunning op Bonaire, weten niet waar ze aan toe zijn en kunnen niet controleren of de toekenning wel eerlijk gaat. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) garandeert zo onvoldoende objectiviteit bij het…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 18 april 2017

  Afwijzing dubbele kinderbijslag ook schriftelijk toelichten

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet een afwijzing voor dubbele kinderbijslag beter motiveren. Dat zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid,…
  Lees meer
 7. Rapport 12 maart 2014

  2014/019: Stichting twijfelt aan integriteit Gemeente Bakel bij toekenning beheer sporthal

  Bestuursleden van de 'Stichting Sport en Evenementen Bakel in oprichting' willen het beheer, exploitatie en onderhoud van de sporthal 'De Beek' in Bakel overnemen van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente gunt het beheer van het sportcafé in de sporthal aan een echtpaar waarvan de vrouw werkzaam is in een horeca-onderneming van een man die tevens gemeenteambtenaar is. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat de integriteit van de gemeente of de betrokken ambtenaar in het geding is geweest. Wel vindt de ombudsman dat de gemeente zich onvoldoende actief heeft opgesteld om twijfels over de integriteit te vermijden.
  Lees meer
 8. Rapport 6 november 2013

  2013/161: Verzoekers klagen over klachtbehandeling IND inzake onderzoek toekenning asielvergunning

  Asielzoekers uit de voormalige Sovjet Unie vragen een asielvergunning aan voor bepaalde tijd. De IND neemt een aanvullend gehoor af vanwege 1F (misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden) dat wordt afgerond omdat de man een geloofwaardig verhaal blijkt. Later wordt een aanvullend gehoor door een andere medewerker gedaan en die constateert gaten in het verhaal van de man en hij breekt het gehoor abrupt af. De man dient een bejegeningsklacht in over de IND-medewerker. Tijdens de klachtprocedure blijft deze medewerker het asielverzoek zelf behandelen, hetgeen in strijd is met een intern protocol van de IND. Het asielverzoek wordt afgewezen. Deze beslissing wordt later door de rechtbank vernietigd. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft de staatssecretaris de fouten erkend en maatregelen genomen om ze te herstellen. De asielaanvraag is alsnog ingewilligd.
  Lees meer
 9. Rapport 12 april 2018

  Rapportbrief: Defensie voldoet eindelijk aan zorgplicht en biedt oplossing voor psychisch beschadigde veteraan

  Afghanistanveteraan komt in de knel met zichzelf na uitzending met veel vuurgevechten. Drank- en drugsgebruik, agressie, een scheiding en een restschuld na de verkoop van zijn huis. Defensie heeft hem na negen jaar nog steeds geen duidelijkheid gegeven over zijn medische toestand voor een Militair Invaliditeitspensioen. De keuringen en onzekerheid over zijn (financiële) situatie zorgen voor veel spanning en stress. Na tussenkomst van de veteranenombudsman heeft de minister van Defensie eindelijk aan haar zorgplicht voldaan en een wenselijke oplossing gevonden. (V2018.07941)
  Lees meer
 10. Rapport 25 april 2016

  2016/041 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk leveren door te voorzien in ruimhartige betalingsregeling

  Belastingdienst kent gezin van 2008 tot en met 2014 een kindgebonden budget (voorlopig voorschot) toe. Als het gezin daar geen recht meer op heeft, vordert de Belastingdienst de toeslagen terug. De schulden lopen hoog op als de definitieve beschikkingen lang op zich laten wachten. De Belastingdienst weigert verdere tegemoetkoming omdat de familie niet tijdig en in de juiste vorm een inkomenswijziging heeft doorgegeven. De Nationale ombudsman vindt dat Toeslagen uit eigen beweging had moeten voorzien in een ruimhartige betalingsregeling. De klacht is gegrond.
  Lees meer