Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

68 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 28 mei 2018

  Ombudsman vraagt Belastingdienst/Toeslagen om informatie over afschaffen huurtoeslag voor vakantiewoningen (update 28 mei 2018)

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen een brief gestuurd met het verzoek om hem te informeren over het afschaffen van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen. De ombudsman volgt dit…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 26 september 2010

  Terugvordering kinderopvangtoeslag 'De Appelbloesem'

  In het programma Radar van 21 september jl. is aandacht besteed aan de terugvordering door de Belastingdienst van toegekende voorschotten kinderopvangtoeslag bij ouders die gebruik maakten van de diensten van het gastouderbureau de Appelbloesem. Het gaat…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 15 oktober 2010

  Terugvordering kinderopvangtoeslag 'De Appelbloesem'

  De Nationale ombudsman ziet op dit moment geen aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de terugvorderingen door de Belastingdienst van kinderopvangtoeslag van voormalige klanten ('vraagouders') van het gastouderbureau 'De…
  Lees meer
 4. Rapport 5 november 2010

  2010/316: UWV geeft geen specificatie totstandkoming terugvordering Wajong-uitkering

  Verzoeker klaagt erover dat het UWV hem geen specificatie heeft gegeven waaruit blijkt hoe de hoogte van de terugvordering tot stand is gekomen.

  Lees meer
 5. Column 27 oktober 2018

  Klem tussen gemeente en Belastingdienst

  Vincent* en Minke* wonen samen met hun kinderen Pelle* en Mara* in een klein dorp. Ze hebben het niet ruim. Vincent en Minke hebben een bijstandsuitkering. Om rond te komen, hebben ze hun huurtoeslag en zorgtoeslag hard nodig. Net als het kindgebonden…
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 12 september 2012

  Terugvordering Belastingdienst treft mensen met laag inkomen te zwaar

  Mensen die vragen om een persoonlijke betalingsregeling om een huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag terug te betalen, moeten sinds eind 2011 vijf tot zes maanden wachten voordat zij antwoord krijgen van de Belastingdienst. Er is dan al een probleem omdat…
  Lees meer
 7. Rapport 2 april 2018

  2018/013 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug doet te lang over nemen besluit terugbetaling bijstandsuitkering

  Een vrouw met een bijstandsuitkering ontvangt erfenissen van haar vader en haar oma. Zij meldt dit bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), die haar bijstandsuitkering vervolgens intrekt en terugvordert. De vrouw klaagt erover dat er volgens haar te veel tijd zit tussen haar melding van de erfenissen en het besluit tot terugvordering. Ze moet nu meer inkomstenbelasting betalen dan wanneer de RSD het besluit sneller had genomen en ze sneller had kunnen terugbetalen. De Nationale ombudsman vindt dat de RSD tekort is geschoten door niet secuur en voortvarend genoeg te handelen.
  Lees meer
 8. Rapport 9 juni 2011

  2011/172: Beslissing op bezwaar leidde tot hogere terugvordering huurtoeslag

  Vrouw ontvangt een definitieve toekenning huurtoeslag op basis van onjuiste gegevens over de door haar betaalde huur. Die huur was namelijk hoger dan waar de Belastingdienst van uit ging. De teveel ontvangen toeslag van €644 moet ze terug betalen. Zij maakt bezwaar, maar na toekenning van dat bezwaar, communiceert de Belastingdienst onduidelijk. De Belastingdienst laat weten dat de eerste beslissing inderdaad onjuist was en dat ze €282 moet terug betalen. De Belastingdienst bedoelde daarmee dat ze naast de €644 ook nog €282 moest betalen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in een brief de vrouw had moeten uitleggen hoeveel zij uiteindelijk zou moeten terugbetalen. De ombudsman heeft er van kennis genomen dat de Belastingdienst bij haar klachtbehandelaars het belang van het juist en volledig motiveren van beslissingen op bezwaar en het opnemen van telefonisch contact in de klachtbehandeling onder de aandacht brengt.
  Lees meer
 9. Rapport 8 maart 2011

  2011/081: VROM herziet terugvordering huursubsidie niet na verstrijken herzieningstermijn

  Man klaagt dat VROM zijn huursubsidie 1999/2000 wil terugvorderen. VROM gaat uit van een te hoog toetsingsinkomen, maar is afhankelijk van de vaststelling van het inkomen door de Belastingdienst. Op verzoek van de man stelt de Belastingdienst in 2010 alsnog zijn inkomen over 1999 op een lager niveau vast, omdat zijn vrouw geen inkomen had. VROM weigert in navolging van de Belastingdienst in de terugvordering rekening te houden met het lagere toetsingsinkomen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst en VROM samen de verantwoordelijkheid dragen voor het juist vaststellen van de huursubsidie. De overheid moet met één mond spreken. De ombudsman doet de aanbeveling om de beslissing huursubsidie te heroverwegen.
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 10 januari 2017

  Financieel kwetsbaren dupe van ongewenste effecten regels

  Wet- en regelgeving heeft in bepaalde situaties ongewenste gevolgen voor financieel kwetsbare gezinnen. Hierdoor neemt het risico op armoede en schulden voor hen verder toe. De Nationale ombudsman -Reinier van Zutphen- krijgt hierover met enige regelmaat…
  Lees meer