Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

47 resultaten gevonden

 1. Rapport 20 maart 2018

  Rapportbrief: UWV vernietigt onterecht geluidsopname van telefoongesprek

  Een vrouw klaagt erover dat het UWV een telefoongesprek met haar heeft verbroken. Het UWV beluistert de geluidsopname van het telefoongesprek en verklaart haar klacht ongegrond. Daarna wordt de opname vernietigd. De ombudsman vraagt het UWV om geluidsopnamen van telefoongesprekken op te nemen in het klachtendossier, als deze bij de klachtbehandeling zijn beluisterd. De vrouw kan haar klacht nu niet meer laten heroverwegen. (2017.28743)
  Lees meer
 2. Rapport 3 juli 2015

  2015/108 Kwaliteit van telefoongesprek

  Man belt naar de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel over een juridische procedure. De juridisch medewerker is in gesprek en de telefoniste adviseert hem op een later moment hetzelfde nummer te bellen. Zij weigert hem, volgens haar instructie, de naam van de medewerker te geven. De Nationale ombudsman vindt dat in contacten tussen burgers en de overheid in beginsel de naam van de medewerker genoemd wordt wanneer daar om wordt gevraagd. De man had verder in de gelegenheid moeten worden gesteld zijn klacht mondeling toe te lichten.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 17 mei 2017

  Hebt u als woonwagenbewoner een klacht over de gemeente? Wat kunt u doen?

  De Nationale ombudsman ontving verschillende klachten en signalen van woonwagenbewoners over het tekort aan standplaatsen binnen hun gemeente. Woonwagenbewoners hebben een eigen cultuur waarbij het wonen in een woonwagen essentieel is. De ombudsman is…
  Lees meer
 4. Column 2 juni 2018

  Wie betaalt de rekening?

  Maaike* merkt dat de luchtvochtigheid in haar woning opeens flink stijgt. Ze snapt niet waardoor. Ook ontdekt ze opeens schimmelplekken onder haar zeil. Daarom vraagt ze de woningbouwvereniging om het probleem te komen onderzoeken en oplossen. Het bedrijf…
  Lees meer
 5. Rapport 31 juli 2017

  2017/091 Gemeente Tilburg geeft inwoner waarschuwing wegens agressief gedrag

  Een inwoner van de Gemeente Tilburg belt de gemeente met een vraag over zijn paspoort. Een medewerker van de gemeente zegt dat hij telefonisch geen gegevens kan verstrekken en wordt vervolgens door de man uitgescholden. De gemeente geeft de man een waarschuwing zonder gesprek vooraf of toezending van het agressieprotocol. De ombudsman concludeert na onderzoek dat de gemeente passend heeft gereageerd, maar voorafgaand aan de waarschuwing een ordegesprek had moeten voeren. Hij adviseert publicatie van het agressieprotocol op de website van de gemeente.
  Lees meer
 6. Rapport 4 maart 2015

  2015/044 Gemeente Heerlen had zich tijdens klachtbehandeling over verbale bedreiging onpartijdig moeten opstellen

  Een medewerker van de gemeente Heerlen waarschuwt na een telefoongesprek met een man twee artsen over bedreigingen die de man naar hen zou hebben geuit. De man ontkent de bedreigingen. De ombudsman kan hierover niet oordelen. Maar uitgaande van de juistheid van de verklaring van de medewerker vindt de Nationale ombudsman het redelijk dat de artsen zijn gewaarschuwd gelet op het belang van hun veiligheid. Wel was het beter geweest de afweging dit te doen niet bij de betrokken medewerker te laten. Ook had de gemeente zich gezien de tegenstrijdige lezingen uit het oogpunt van onpartijdigheid van een oordeel moeten onthouden over de klacht over de betrokken medewerker.
  Lees meer
 7. Rapport 25 januari 2017

  2017/003 Gerechtsdeurwaarder houdt bij bankbeslag geen rekening met beslagvrije voet

  Een gerechtsdeurwaarder legt beslag op de bankrekening van een man. De man komt in financiële problemen omdat er geen rekening is gehouden met de beslagvrije voet. Hij vraagt om het beslag terug te draaien. De gerechtsdeurwaarder wil de beslagvrije voet niet toepassen bij bankbeslag omdat dit wettelijk niet hoeft. De man klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Na onderzoek blijkt dat de man niet heeft gereageerd op eerdere correspondentie. Het verzoek om het bankbeslag terug te draaien is ook niet met bewijsstukken onderbouwd. De ombudsman kan daarom niet zeggen of de deurwaarder voldoende heeft gedaan en geeft geen oordeel over deze klacht. Hij vindt het wel van belang dat een gerechtsdeurwaarder passende maatregelen treft als de schuldenaar kan aantonen dat er sprake is van een financiële noodsituatie.
  Lees meer
 8. Rapport 7 juli 2015

  2015/109 Aangifte tegen de politie Den Haag

  Man fietst tijdens een sneeuwbui in Den Haag. Op een kruising rijdt hij voor een politieauto langs. De politieagent toetert, de fietser schrikt en valt. Als hij is opgestaan, geeft hij een klap op het dak van de politieauto. De politieagent doet aangifte van vernieling van de auto. Later belt zijn advocaat de politie omdat zij aangifte wil doen van mishandeling/poging doodslag tegen de agent. Het OM vraagt de politie om een proces-verbaal van dit telefoongesprek te maken en seponeert deze aangifte. De Nationale ombudsman vindt dat het niet noodzakelijk was dat er een proces-verbaal hiervan werd opgemaakt, maar het OM had wel de ruimte in haar bevoegdheid. De advocaat heeft het recht het proces-verbaal in te zien.
  Lees meer
 9. Column 31 oktober 2015

  Onzichtbare huisgenoot: deel 2

  Herinnert u zich Gosse* en zijn onzichtbare huisgenoot nog? Deze zomer schreef ik over hem omdat hij in financiële problemen kwam nadat de Belastingdienst/Toeslagen zijn huurtoeslag abrupt had stopgezet. Door een fout in de systemen was er ineens een…
  Lees meer
 10. Rapport 20 oktober 2015

  2015/151 LBIO wekt verkeerde indruk door onvolledige informatie over betaling alimentatie

  Een gescheiden vrouw dient een verzoek in bij het LBIO om de alimentatie inning voor haar zoon van 18 jaar over te nemen. De vader wil de bijdrage namelijk rechtstreeks aan de zoon betalen. Het LBIO kiest volgens de moeder partij voor de vader door hem uit te leggen hoe de zoon kan regelen dat de vader hem rechtstreeks kan betalen. De Nationale ombudsman vindt de informatieverstrekking aan beide ouders niet volledig. De vader had zonder meer aan de moeder moeten betalen, omdat de zoon het formulier mede heeft ondertekend. Vanwege de klacht van de vrouw en de onduidelijkheid of de zoon het geld zelf wil ontvangen, heeft het LBIO nog geen beslissing genomen.
  Lees meer