Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

8 resultaten gevonden

 1. Rapport 15 december 2014

  2014/213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus

  Een man maakt uit informatie op de website inburgeren.nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt. Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding. Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en daar wordt hij niet veel wijzer van. Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e-mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD). Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen, omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling; de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol. DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad, maar kan niet anders dan de wet naleven. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag van de man onder welke regeling hij valt. DUO voert de regelingen uit voor de minister van Sociale Zaken. De ombudsman beveelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de man te laten benaderen door DUO over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus, eventueel samen met de Sociale Dienst.
  Lees meer
 2. Rapport 5 juli 2018

  2018/049 Ministerie van VWS heeft in conflictsituatie te weinig oog voor bijzondere positie van bedrijf als projectuitvoerder

  Een vrouw ontwikkelt met haar bedrijf een virtueel leer- en ontwikkelplatform voor zorgprofessionals. Een brancheorganisatie vraagt haar om met het bedrijf voor het ministerie van VWS mee te doen aan een project als projectuitvoerder. De brancheorganisatie is subsidieaanvrager en penvoerder. Tijdens de looptijd van het project meldt de brancheorganisatie aan VWS dat er een conflict tussen hen is ontstaan. VWS beschouwt vervolgens alleen de brancheorganisatie als partij. De vrouw klaagt over de manier waarop VWS met haar is omgegaan na deze melding. De Nationale ombudsman vindt dat het VWS oog had moeten hebben voor de bijzondere positie van het bedrijf als projectuitvoerder.
  Lees meer
 3. Rapport 6 maart 2017

  2017/031 Patiëntenorganisaties voelen zich mede door het handelen van minister van VWS buitenspel gezet

  Een aantal patiënten- en gehandicaptenorganisaties dienen een klacht in over de minister van Volksgezondheid. De minister heeft hen belemmerd in de uitvoering van een project dat zij in het kader van een subsidieregeling zijn gestart. De ombudsman vindt na onderzoek dat de minister de organisaties had moeten attenderen op het verschil tussen de subsidieregeling en het goedgekeurde projectplan wat betreft de rolverdeling tussen de organisaties en de door hen aangewezen vertegenwoordiger. Dat had voor de organisaties veel problemen kunnen voorkomen.
  Lees meer
 4. Column 11 februari 2017

  Hoe zit het nu precies?

  Rekha* is ziek en heeft daarom hulp nodig bij het huishouden. Ze kreeg vier uur hulp op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor betaalt ze een eigen bijdrage. Door een herindicatie en een wetswijziging komt Rekha nu op nog maar twee…
  Lees meer
 5. Rapport 15 november 2016

  2016/101 Gemeente Utrecht informeert niet eenduidig en begrijpelijk over gewijzigde regelgeving Wmo

  Vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de gemeente. Ze wordt gekort op haar uren huishoudelijke hulp als gevolg herindicatie en gewijzigde regelgeving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bevestigt de vrouw dat ze in aanmerking komt voor een subsidieregeling ('Van Rijnpotje') en verwijst haar naar de zorgaanbieder. De vrouw raakt in verwarring als ze van de gemeente een algemene brief over het gewijzigde beleid ontvangt. Hier gaan ze niet in op de contacten die de vrouw heeft gehad. Ze klaagt erover dat ze onjuist is geïnformeerd over de wijzigingen en haar mogelijkheden. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de vrouw had moeten voorzien van eenduidige en begrijpelijke informatie.
  Lees meer
 6. Rapport 14 mei 2011

  2011/141: Man klaagt dat RDW camper bij invoering goedkeurt, maar roetfilter niet wilt registreren

  Man koopt in Duitsland een camper met dieselmotor en een aldaar volgens de EU-richtlijnen later ingebouwd roetfilter. Naderhand blijkt dat de RDW het roetfilter niet in het kentekenregister heeft geregistreerd waardoor de man verwacht meer kilometerheffing te moeten betalen. De RDW stelt dat zij volgens de regels van het toenmalige ministerie van VROM een later in Duitsland ingebouwd roetfilter niet kan registreren. De ombudsman vindt de door de RDW gegeven motivering niet afdoende. Hij doet de RDW de aanbeveling om in dit geval alsnog beter te motiveren waarom het roetfilter al dan niet in het kentekenregister kan worden opgenomen. De Nationale ombudsman vraagt zich overigens af of deze wijze van registreren wel Europeesrechtelijk te verantwoorden is.
  Lees meer
 7. Rapport 28 februari 2013

  2013/014: Woningeigenaar loopt subsidie mis door slechte informatieverstrekking van Agentschap.nl

  Eigenaar-bewoners van particuliere woningen konden in de periode 1 juli 2009 tot uiterlijk 31 december 2010 een subsidie krijgen van maximaal €200 voor een energieadvies. In de subsidiepot zat in totaal 10 miljoen euro. De regeling werd uitgevoerd door Agentschap.nl in opdracht van het ministerie van BZK. Op 17 november 2010 stelde Agentschap.nl de regeling ook open voor collectieve aanvragen en communiceerde het dat met een aantal intermediairs. Hierdoor ontstond een run op de regeling waardoor het subsidieplafond op 19 november was bereikt en de regeling werd gesloten. De Associatie Energie Prestatie Adviseurs klaagt nu over de manier waarop de Agentschap.nl informatie heeft verstrekt over het collectief aanvragen van de subsidies. De ombudsman is van oordeel dat als de spelregels tijdens het spel door Agentschap.nl worden veranderd, iedere speler daarvan op de hoogte moet zijn. Agentschap.nl had iedereen die daar belang bij had moeten informeren.
  Lees meer
 8. Rapport 15 juli 2010

  2010/205

  Verzoeker klaagt erover dat de provincie Flevoland hem benadeelt door financiële steun te verlenen aan een directe concurrent van zijn onderneming.

  Beoordeling

  I. Bevindingen

  Verzoekers situatie.

  Lees meer
  Onderwerpen: