Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

59 resultaten gevonden

 1. Rapport 29 mei 2013

  2013/061: Vrouw klaagt dat strafzaak geseponeerd is onder onjuiste sepotcode

  OM verdenkt juriste van een advocaten- en notariskantoor van medeplichtigheid aan heling en/of witwassen van geld van misdrijven die in Turkije gepleegd zijn. Haar zaak is geseponeerd. De Nationale ombudsman vindt dat voldoende aannemelijk is dat de juriste onschuldig is en doet de aanbeveling de sepotcode te wijzigen in 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) omdat de feiten, indien al strafbaar, de notaris zijn aan te rekenen en niet de juriste. Hij baseert dit op een deskundigenadvies dat door een hoogleraar notariaat op verzoek van justitie is gegeven.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 8 mei 2018

  Ombudsman dringt bij justitie aan slachtoffers maatwerk te bieden

  De Nationale ombudsman vraagt justitie nogmaals om meer aandacht te besteden aan een goede uitvoering van het slachtofferbeleid. Hij vindt dat het OM toeschietelijker moet reageren als het slachtoffer ten onrechte uit het oog is verloren. De Nationale…
  Lees meer
 3. Rapport 3 augustus 2011

  2011/226: Ouders klagen over onvoldoende voorbereiding in strafzaak ontucht met hun dochter

  Vijfjarig meisje is slachtoffer van sexueel misbruik door haar buurjongen. De kinderrechter spreekt de jongen vrij wegens gebrek aan bewijs en het Schadefonds Geweldsmisdrijven kent €3.000 toe. De ouders vinden dat de officier van justitie in Rotterdam de zaak niet goed genoeg heeft voorbereid waardoor de jongen is vrijgesproken. De Nationale ombudsman stelt voorop dat het voor de ouders erg pijnlijk moet zijn dat de buurjongen is vrijgesproken en zij door de buurtbewoners voor leugenaar worden uitgemaakt omdat de jongen niet is veroordeeld. Hij wijst er op dat op basis van de informatie aannemelijk is dat het meisje is misbruikt, maar dat levert voor de rechter nog geen bewijs op van misbruik door de buurjongen.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 26 juli 2017

  Update onderzoek ombudsman rechtshulpverzoek aan Thailand

  Op 29 maart is de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een onderzoek gestart naar de klachten van de heer Van L. en zijn partner over een rechtshulpverzoek van Nederland aan Thailand. De klachten gaan over de manier waarop het Openbaar Ministerie (OM)…
  Lees meer
 5. Rapport 3 februari 2011

  2011/036: Ondernemer klaagt over sepotbeslissing in strafzaak medeplichtigheid aan witwassen

  Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Rotterdam de sepotbeslissing in zijn strafzaak waarin hij werd verdacht van medeplichtigheid aan witwassen (verkoop chalet) heeft gemotiveerd met de sepotcode 02 in plaats van de sepotcode 01.

  Lees meer
 6. Rapport 19 maart 2018

  2018/009 Toekenning sepotcode

  Jurist begint voor zichzelf en neemt veertien cliënten mee van zijn vorige werkgever. De werkgever vraagt de man de dossiers terug te geven, maar die heeft hij niet. De werkgever doet aangifte van verduistering. De jurist klaagt dat het OM de zaak heeft geseponeerd met code 02 (onvoldoende bewijs) in plaats van code 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt. De Nationale ombudsman vindt dat het OM zeer onnauwkeurig heeft gehandeld, maar dat het OM de jurist terecht als verdachte heeft aangemerkt.
  Lees meer
 7. Rapport 30 december 2011

  2011/369: Officier van Justitie seponeert een strafzaak met sepotcode 2 in plaats van sepotcode 1

  Een politieambtenaar wordt als verdachte aangemerkt voor het valselijk opmaken van een proces-verbaal van de aanhouding van een automobilist. Tijdens het surveilleren loopt een situatie uit de hand waarbij de agent de automobilist een tik tegen het achterhoofd geeft. In het proces-verbaal geeft hij in strijd met de waarheid aan dat hij per ongeluk diens hoofd raakte. De agent wordt veroordeeld voor het valselijk opmaken van een proces-verbaal. In het verhoor van de agent komt naar voren dat een collega als wachtcommandant de inhoud van het proces-verbaal heeft nagekeken en gecorrigeerd. Deze wachtcommandant wordt daarom ook als verdachte aangemerkt. De officier van justitie seponeert na onderzoek de strafzaak tegen de wachtcommandant met sepotcode 02 (geen wettig bewijs). De wachtcommandant vindt dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt en code 01 moet worden gebruikt. De ombudsman vindt dat de officier van justitie juist heeft gehandeld. Ook al is de rol van de wachtcommandant bij het opmaken van het valse proces-verbaal niet precies duidelijk geworden, er was wel een zekere betrokkenheid. In zijn leidinggevende functie heeft hij kennelijk geaccepteerd dat mogelijk een valselijk opgemaakt proces-verbaal zou worden ondertekend.
  Lees meer
 8. Rapport 28 september 2012

  2012/162: Vrouw klaagt over haar strafzaak dat is geseponeerd met code 02

  Het OM Alkmaar vervolgt een vrouw wegens uitkeringsfraude. Ze wordt ervan verdacht dat zij heeft samengewoond met haar vriend, terwijl dat niet was gemeld aan de uitkeringsinstantie, en op die manier van zijn uitkering heeft geprofiteerd. Uiteindelijk seponeert het OM haar strafzaak met sepotcode 02 (gebrek aan bewijs) en weigert de code te wijzigen in 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt). De Nationale ombudsman vindt dat er voldoende aanwijzingen waren om de vrouw als verdachte aan te merken.
  Lees meer
 9. Rapport 6 maart 2017

  2017/033 Officier van Justitie geeft curator onterecht inzage in strafdossier

  Na zijn vertrek bij een omroep X wordt een man verdacht van het (mede)plegen van fraude bij deze omroep. De omroep gaat failliet. De man klaagt dat het Functioneel Parket de curator toestemming heeft gegeven zijn strafdossier in te zien en ook informatie uit het strafdossier heeft verstrekt. De Nationale ombudsman is na onderzoek van mening dat de minister van Justitie niet de juiste wettelijke rechtvaardiging heeft voor deze toestemming en acht zijn klacht gegrond.
  Lees meer
 10. Rapport 19 april 2018

  2018/024 Slachtoffer loopt schadevergoeding mis

  Eigenaar van snorfiets doet bij de politie Amsterdam aangifte van diefstal en beschadiging ervan. De jeugdige dader wordt aangehouden en het OM draagt de zaak over aan Bureau Halt, maar vergeet te melden dat er schade is. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de fout meteen had moeten erkennen in plaats van te blijven wijzen naar Bureau Halt. Hij vindt dat het OM de schade voor zijn rekening moet nemen.
  Lees meer