Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

31 resultaten gevonden

 1. Rapport 3 oktober 2017

  2017/112 Sepotcode 01 of sepotcode 02, een wezenlijk verschil van groot belang

  Een strafzaak tegen twee politieambtenaren is geëindigd met sepotcode 02: onvoldoende bewijs. Het OM Amsterdam weigert de code aan te passen in 01: ten onrechte als verdachte aangemerkt. De ombudsman vindt dat er geen sprake is van een persoonsverwisseling waarvoor code 01 van toepassing is. Er is wel sprake van een redelijk vermoeden van schuld en daarom is de klacht niet gegrond
  Lees meer
 2. Rapport 19 maart 2018

  2018/009 Toekenning sepotcode

  Jurist begint voor zichzelf en neemt veertien cliënten mee van zijn vorige werkgever. De werkgever vraagt de man de dossiers terug te geven, maar die heeft hij niet. De werkgever doet aangifte van verduistering. De jurist klaagt dat het OM de zaak heeft geseponeerd met code 02 (onvoldoende bewijs) in plaats van code 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt. De Nationale ombudsman vindt dat het OM zeer onnauwkeurig heeft gehandeld, maar dat het OM de jurist terecht als verdachte heeft aangemerkt.
  Lees meer
 3. Rapport 30 december 2011

  2011/369: Officier van Justitie seponeert een strafzaak met sepotcode 2 in plaats van sepotcode 1

  Een politieambtenaar wordt als verdachte aangemerkt voor het valselijk opmaken van een proces-verbaal van de aanhouding van een automobilist. Tijdens het surveilleren loopt een situatie uit de hand waarbij de agent de automobilist een tik tegen het achterhoofd geeft. In het proces-verbaal geeft hij in strijd met de waarheid aan dat hij per ongeluk diens hoofd raakte. De agent wordt veroordeeld voor het valselijk opmaken van een proces-verbaal. In het verhoor van de agent komt naar voren dat een collega als wachtcommandant de inhoud van het proces-verbaal heeft nagekeken en gecorrigeerd. Deze wachtcommandant wordt daarom ook als verdachte aangemerkt. De officier van justitie seponeert na onderzoek de strafzaak tegen de wachtcommandant met sepotcode 02 (geen wettig bewijs). De wachtcommandant vindt dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt en code 01 moet worden gebruikt. De ombudsman vindt dat de officier van justitie juist heeft gehandeld. Ook al is de rol van de wachtcommandant bij het opmaken van het valse proces-verbaal niet precies duidelijk geworden, er was wel een zekere betrokkenheid. In zijn leidinggevende functie heeft hij kennelijk geaccepteerd dat mogelijk een valselijk opgemaakt proces-verbaal zou worden ondertekend.
  Lees meer
 4. Rapport 20 september 2011

  2011/275: Procuratiehouder klaagt dat officier van justitie sepotcode 20 wijzigt naar sepotcode 02

  Op verzoek van Turkije heeft het OM onderzoek gedaan naar een van fraude verdacht trustkantoor en enkele vennootschappen. In 2008 vond het OM het niet meer zinvol om verdachten, waaronder verzoekster, verder te vervolgen. Deze mevrouw was procuratiehouder bij het trustkantoor en medebestuurder van enkele verdachte Nederlandse vennootschappen. Zij klaagt erover dat de hoofdofficier van justitie de sepotcode in haar zaak heeft geformuleerd op 02 (onvoldoende bewijs). Volgens haar was er geen reden om haar als verdachte aan te merken en is sepotcode 01 van toepassing. De ombudsman wijst erop dat de rechter-commissaris heeft geoordeeld dat er géén verdenking bestond. Het OM heeft niet aannemelijk gemaakt dat er na de voorgeleiding aan de rechter-commissaris nieuw belastend materiaal is gevonden. Hij geeft de minister van Veiligheid en Justitie in overweging om opnieuw naar de sepotbeslissing te kijken.
  Lees meer
 5. Rapport 22 september 2015

  2015/139 OM informeert verdachte voortaan beter over gehanteerde sepotcode in brief en op de website

  En man en zijn vriend raken na het uitgaan slaags met vijf vriendinnen. De man pakt een tasje van één van de vrouwen en neemt deze mee. De mannen worden aangehouden. Het komt niet tot een strafzaak, de zaak wordt voorwaardelijk geseponeerd om zogenoemde beleidsmatige redenen en niet omdat bewijs ontbrak . Die keuze van de officier van justitie is redelijk volgens de Nationale ombudsman. De man staat vervolgens wel geregistreerd als schuldig aan diefstal met geweld in vereniging en wordt door zijn werkgever op 'non-actief' gesteld. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman dat hij daar niet van wist. De hoofdofficier biedt excuses omdat aan de man niet meegedeeld is wat de reden voor sepot was en dat daar een klachtprocedure tegen open staat. De Nationale ombudsman vindt dat door het verbeteren van de informatie in brieven en op de website voldoende gevolg is verbonden aan de excuses.
  Lees meer
 6. Rapport 29 december 2014

  2014/230 Hoofdofficier arrondissementsparket Arnhem wijzigt alsnog sepotcode omdat man ten onrechte als verdachte is aangemerkt

  Een man werkt als tolk in een onderzoek van het toenmalige regionale politiekorps Gelderland-Midden naar een criminele organisatie. De politie meent de man te herkennen als beller met een van de verdachten wiens telefoon wordt getapt. De man wordt aangehouden, maar de officier van justitie van het arrondissementsparket Arnhem vervolgt hem niet verder vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, sepotcode 02. De man wil dat sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) wordt toegepast, maar het Openbaar Ministerie (OM) weigert dit. De Nationale ombudsman vindt dat de hoofdofficier van justitie op de beslissing had moeten terugkomen, omdat de mogelijkheden voor de toepassing van sepotcode 01 inmiddels waren verruimd. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het OM alsnog besloten de sepotcode te wijzigen.
  Lees meer
 7. Rapport 7 juni 2018

  2018/039 OM vergoedt alsnog terecht vliegticket voor man die ten onrechte verdacht werd van terroristisch misdrijf

  Man vertrekt naar het buitenland zonder iemand op de hoogte te stellen en wordt als vermist opgegeven door zijn familie. Bij een vlucht naar land Y wordt hij door de politie aangehouden omdat het Openbaar Ministerie een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem heeft opgemaakt op grond van het Actieplan Integrale Aanpak Jihadisme. De man moet zelf een ticket betalen om naar Schiphol te gaan waar hij door de Nederlandse politie wordt aangehouden. Naderhand wordt de zaak geseponeerd en is hij ten onrechte als verdachte aangemerkt. Het OM weigert aanvankelijk het vliegticket te vergoeden. De Nationale ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat het OM dat alsnog heeft gedaan.
  Lees meer
 8. Column 12 mei 2018

  Onterecht verdacht

  Het is zaterdagavond. Zoals hij wel vaker doet, drinkt Maikel* een biertje met zijn vrienden. Na sluitingstijd staan ze nog wat te kletsen voor hun stamkroeg. Vanuit het niets staan er een aantal politieagenten voor hun neus. Met getrokken pistool…
  Lees meer
 9. Rapport 29 mei 2013

  2013/061: Vrouw klaagt dat strafzaak geseponeerd is onder onjuiste sepotcode

  OM verdenkt juriste van een advocaten- en notariskantoor van medeplichtigheid aan heling en/of witwassen van geld van misdrijven die in Turkije gepleegd zijn. Haar zaak is geseponeerd. De Nationale ombudsman vindt dat voldoende aannemelijk is dat de juriste onschuldig is en doet de aanbeveling de sepotcode te wijzigen in 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) omdat de feiten, indien al strafbaar, de notaris zijn aan te rekenen en niet de juriste. Hij baseert dit op een deskundigenadvies dat door een hoogleraar notariaat op verzoek van justitie is gegeven.
  Lees meer
 10. Rapport 23 juli 2012

  2012/119: Verdachte drugssmokkel klaagt dat officier van justitie sepotcode 02 gebruikt ipv 01

  De douane houdt een vrouw en haar partner op Schiphol aan op verdenking van smokkel van cocaïne. De vrouw verklaart dat ze niet wist dat er drugs in haar koffer zaten. De officier van justitie seponeert haar zaak op grond van sepotcode 02, onvoldoende wettig bewijs. Zij vindt dat dit code 01 moet zijn: onterecht als verdachte aangemerkt. De Nationale ombudsman toetst of de motivering van de officier met voldoende feiten en omstandigheden is onderbouwd. Hij vindt dat de verdenking tegen de vrouw niet helemaal is ontkracht. Essentieel daarbij is dat haar verklaring en die van haar partner over het inpakken van haar koffer uiteenlopen. Sepotcode 02 acht de ombudsman dan ook terecht.
  Lees meer