Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

173 resultaten gevonden

 1. Vraagstuk 13 februari 2019

  Ik ben slachtoffer van een misdrijf, maar ik krijg geen schadevergoeding

  Bent u slachtoffer van een misdrijf, en hebt u daarvan schade? Dan is het vervelend als u geen schadevergoeding krijgt. Of als u niet zeker weet of u hier recht op hebt. Soms wordt er geen dader gevonden.

  Lees meer
 2. Vraagstuk 13 februari 2019

  Ik ben slachtoffer van een misdrijf, maar de dader betaalt de schadevergoeding niet

  Bent u slachtoffer van een misdrijf en hebt u recht op een schadevergoeding? Maar betaalt de dader de schadevergoeding niet? Dat is erg vervelend.

  Lees meer
 3. Rapport 21 januari 2019

  2019/008 Seponering van OM duurt te lang en wil verzoek tot schadevergoeding niet zelf behandelen

  Een man wordt verdacht van een strafbaar feit en moet zich melden bij de politie. De rechter-commissaris schorst de voorlopige hechtenis maar verbindt hier wel voorwaarden aan. Ruim een jaar later hoort de man van het OM dat wegens gebrek aan bewijs er geen verdere strafvervolging zal komen. Hij vindt dat de zaak eerder afgedaan had kunnen worden. Dan had hij minder lang last gehad van de opgelegde voorwaarden. Hij dient via zijn advocaat een schadevergoeding in. Het OM stuurt het verzoek ter behandeling door aan een rechtbank. De man vindt dat het OM zijn verzoek zelf in behandeling had moeten nemen. De Nationale ombudsman vindt dat over beide klachten het OM niet behoorlijk heeft gehandeld. Hij beveelt de minister van Justitie en Veiligheid aan om het OM het verzoek om schadevergoeding alsnog te laten behandelen.
  Lees meer
 4. Rapport 19 april 2018

  2018/024 Slachtoffer loopt schadevergoeding mis

  Eigenaar van snorfiets doet bij de politie Amsterdam aangifte van diefstal en beschadiging ervan. De jeugdige dader wordt aangehouden en het OM draagt de zaak over aan Bureau Halt, maar vergeet te melden dat er schade is. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de fout meteen had moeten erkennen in plaats van te blijven wijzen naar Bureau Halt. Hij vindt dat het OM de schade voor zijn rekening moet nemen.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 8 mei 2018

  Ombudsman dringt bij justitie aan slachtoffers maatwerk te bieden

  De Nationale ombudsman vraagt justitie nogmaals om meer aandacht te besteden aan een goede uitvoering van het slachtofferbeleid. Hij vindt dat het OM toeschietelijker moet reageren als het slachtoffer ten onrechte uit het oog is verloren. De Nationale…
  Lees meer
 6. Rapport 7 december 2016

  2016/111 CBR heeft terecht verzoek om schadevergoeding afgewezen

  Man zakt tweemaal voor zijn praktijkexamen, een special examen na het vier keer niet halen van het normale rijexamen. Hij twijfelt aan de juistheid van de beoordeling. Nadat hij uit de media heeft vernomen dat de examinator wordt beticht van grootschalige fraude bij praktijkexamens dient hij alsnog een klacht in. En vraagt hij schadevergoeding. Het CBR weigert hem de kosten van de praktijkexamens te vergoeden. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het CBR alsnog aanvullend onderzoek gedaan of de man ten onrechte is gezakt. De ombudsman vindt het redelijk dat het CBR op grond van dit onderzoek de schade niet vergoedt.
  Lees meer
 7. Rapport 17 oktober 2016

  2016/094 OM en CJIB moeten slachtoffers proactief informeren bij vertraging inning schadevergoeding

  Onderzoek uit eigen beweging naar de informatieverstrekking door het OM en het CJIB over vertraging bij de uitvoering van de schadevergoedingsmaatregel. Door een technisch probleem komen vonnissen vanuit het OM niet aan bij het CJIB. Een grote groep slachtoffers die recht hebben op schadevergoeding zijn niet op een behoorlijke wijze hierover geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende oog is voor de slachtoffers. Hij vraagt de minister om een concrete werkwijze te ontwikkelen zodat slachtoffers in de toekomst proactief worden geïnformeerd als er vertraging ontstaat.
  Lees meer
 8. Vraagstuk 13 februari 2019

  Het Openbaar Ministerie vervolgt de dader van een misdrijf niet

  Bent u slachtoffer van een misdrijf, maar besluit het Openbaar Ministerie uw zaak niet voor de rechter te brengen? Dat is erg vervelend, zeker als u zich hierdoor onveilig voelt of geen schadevergoeding kunt krijgen.

  Lees meer
 9. Rapport 25 februari 2014

  2014/011: Slachtoffer van verduistering klaagt over uitblijven actie CJIB om schadevergoeding te innen

  Slachtoffer van verduistering vindt dat het CJIB onvoldoende heeft gedaan om het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel van €92.010,93 die aan de veroordeelde dader is opgelegd te innen. De Nationale ombudsman heeft niet de indruk dat het CJIB niets heeft gedaan met de informatie die het slachtoffer had aangedragen om het geld bij de dader te innen. Maar pas na negen maanden heeft het CJIB de informatie over de bankrekeningnummers en bankafschriften opnieuw beoordeeld, dit is niet voortvarend.
  Lees meer
 10. Rapport 17 juli 2013

  2013/088: Man klaagt over onvoldoende gemotiveerde afwijzing schadevergoeding

  Politie neemt vanwege een strafzaak de auto van verzoeker in beslag en draagt die over aan Domeinen. Domeinen taxeert de auto op €900 en verkoopt de auto op een openbare veiling voor €1051. Maar dan gelast de rechter dat de auto moet worden teruggegeven. Domeinen biedt de opbrengst van de auto aan, maar de man weigert dat, want hij schat de waarde op €2850 en wil dat Domeinen hem de schade vergoedt. De Nationale ombudsman heeft geen onredelijkheden en onbillijkheden in het taxatierapport kunnen vinden, maar hij vindt wel dat Domeinen de afwijzing voor schadevergoeding beter had moeten motiveren.
  Lees meer