Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

170 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 april 2018

  2018/024 Slachtoffer loopt schadevergoeding mis

  Eigenaar van snorfiets doet bij de politie Amsterdam aangifte van diefstal en beschadiging ervan. De jeugdige dader wordt aangehouden en het OM draagt de zaak over aan Bureau Halt, maar vergeet te melden dat er schade is. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de fout meteen had moeten erkennen in plaats van te blijven wijzen naar Bureau Halt. Hij vindt dat het OM de schade voor zijn rekening moet nemen.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 8 mei 2018

  Ombudsman dringt bij justitie aan slachtoffers maatwerk te bieden

  De Nationale ombudsman vraagt justitie nogmaals om meer aandacht te besteden aan een goede uitvoering van het slachtofferbeleid. Hij vindt dat het OM toeschietelijker moet reageren als het slachtoffer ten onrechte uit het oog is verloren. De Nationale…
  Lees meer
 3. Rapport 7 december 2016

  2016/111 CBR heeft terecht verzoek om schadevergoeding afgewezen

  Man zakt tweemaal voor zijn praktijkexamen, een special examen na het vier keer niet halen van het normale rijexamen. Hij twijfelt aan de juistheid van de beoordeling. Nadat hij uit de media heeft vernomen dat de examinator wordt beticht van grootschalige fraude bij praktijkexamens dient hij alsnog een klacht in. En vraagt hij schadevergoeding. Het CBR weigert hem de kosten van de praktijkexamens te vergoeden. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het CBR alsnog aanvullend onderzoek gedaan of de man ten onrechte is gezakt. De ombudsman vindt het redelijk dat het CBR op grond van dit onderzoek de schade niet vergoedt.
  Lees meer
 4. Rapport 17 oktober 2016

  2016/094 OM en CJIB moeten slachtoffers proactief informeren bij vertraging inning schadevergoeding

  Onderzoek uit eigen beweging naar de informatieverstrekking door het OM en het CJIB over vertraging bij de uitvoering van de schadevergoedingsmaatregel. Door een technisch probleem komen vonnissen vanuit het OM niet aan bij het CJIB. Een grote groep slachtoffers die recht hebben op schadevergoeding zijn niet op een behoorlijke wijze hierover geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende oog is voor de slachtoffers. Hij vraagt de minister om een concrete werkwijze te ontwikkelen zodat slachtoffers in de toekomst proactief worden geïnformeerd als er vertraging ontstaat.
  Lees meer
 5. Rapport 25 februari 2014

  2014/011: Slachtoffer van verduistering klaagt over uitblijven actie CJIB om schadevergoeding te innen

  Slachtoffer van verduistering vindt dat het CJIB onvoldoende heeft gedaan om het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel van €92.010,93 die aan de veroordeelde dader is opgelegd te innen. De Nationale ombudsman heeft niet de indruk dat het CJIB niets heeft gedaan met de informatie die het slachtoffer had aangedragen om het geld bij de dader te innen. Maar pas na negen maanden heeft het CJIB de informatie over de bankrekeningnummers en bankafschriften opnieuw beoordeeld, dit is niet voortvarend.
  Lees meer
 6. Rapport 17 juli 2013

  2013/088: Man klaagt over onvoldoende gemotiveerde afwijzing schadevergoeding

  Politie neemt vanwege een strafzaak de auto van verzoeker in beslag en draagt die over aan Domeinen. Domeinen taxeert de auto op €900 en verkoopt de auto op een openbare veiling voor €1051. Maar dan gelast de rechter dat de auto moet worden teruggegeven. Domeinen biedt de opbrengst van de auto aan, maar de man weigert dat, want hij schat de waarde op €2850 en wil dat Domeinen hem de schade vergoedt. De Nationale ombudsman heeft geen onredelijkheden en onbillijkheden in het taxatierapport kunnen vinden, maar hij vindt wel dat Domeinen de afwijzing voor schadevergoeding beter had moeten motiveren.
  Lees meer
 7. Rapport 23 september 2014

  2014/122 Justitie maakt duidelijke afspraken over schadevergoeding na te lange detentie

  Man wordt in 2007 door de rechter veroordeeld wegens diefstal en poging tot afpersing en krijgt een gevangenisstraf van negen maanden opgelegd. De man gaat in hoger beroep. Het gerechtshof heeft het vonnis vernietigd en veroordeelt hem tot 7 maanden. Vervolgens gaat de man in cassatie. De Hoge Raad stelt in zijn uitspraak vast dat er meer dan twee jaren waren verstreken na het instellen van het cassatieberoep en vermindert de straf tot zes maanden en één week gevangenisstraf. Maar de man heeft inmiddels al zijn straf van 7 maanden uitgezeten. De man dient een verzoek om schadevergoeding in, omdat hij meer dan drie weken onterecht van zijn vrijheid is beroofd. Dit verzoek wordt door het Openbaar Ministerie afgewezen. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De minister laat weten dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt met de Raad voor de rechtspraak over wie de schade vergoedt als iemand te lang heeft vastgezeten. In dit geval krijgt de man van het ministerie een schadevergoeding uitgekeerd. De Nationale ombudsman is tevreden met deze uitkomst en acht de onderzochte gedraging behoorlijk.
  Lees meer
 8. Rapport 24 juli 2012

  2012/120: Man klaagt over afwijzing verzoek schadevergoeding door Domeinen inzake lage taxatie

  Een scooter vliegt in brand. De politie neemt de scooter in beslag en draagt hem over aan Domeinen Roerende Zaken. Die taxeert de waarde op € 25. De eigenaar is het daar niet mee eens. Volgens hem zijn de onderdelen veel meer waard. Hij stuurt foto's mee. De dienst Domeinen schakelt een onafhankelijke taxateur in die uitkomt op een waarde van € 150, inclusief de onderdelen. De eigenaar vindt dit nog veel te laag. Volgens de ombudsman is Domeinen tekortgeschoten door geen foto's van de scooter te maken, iets wat tot de standaardprocedure hoort. Dat Domeinen een hogere schadevergoeding afwijst is redelijk gezien het oordeel van de externe taxateur dat gebaseerd is op de door verzoeker overgelegde foto's..
  Lees meer
 9. Rapport 10 december 2014

  2014/189 UWV moet bij zelf gemaakte fouten coulant omgaan met verzoek om schadevergoeding

  Een man ontvangt van het UWV een uitkering en krijgt de toezegging dat een te veel ontvangen gemeentelijke uitkering daarmee zal worden verrekend. Het UWV komt deze toezegging niet na en betreurt dit, maar beoordeelt de geclaimde schade van de man met een puur juridische bril op. De man zoekt contact met de Nationale ombudsman, die vindt dat het UWV zich – gelet op de gemaakte fouten – coulant moet opstellen. Uiteindelijk ontvangt de man een tegemoetkoming uit coulance.
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 12 januari 2018

  Weer zicht op de toekomst: Groningers, meld klachten bij de Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman en Kinderombudsman maken zich al langere tijd grote zorgen over de Groninger aardgasproblematiek. In april 2017 deden zij een dringend beroep op het kabinet om verantwoordelijkheid te nemen. De gesprekken die de ombudsman het…
  Lees meer