Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

45 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 8 maart 2018

  Ombudsman onderzoekt re-integratie ziek defensiepersoneel

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de re-integratie van zieke medewerkers van Defensie. Zowel de Nationale ombudsman als de Veteranenombudsman ontvingen de afgelopen jaren tientallen klachten over het gebrek aan aandacht en begeleiding tijdens…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 3 april 2018

  Nationale ombudsman wijst kinderopvangtoeslaggerechtigden met toeslagschuld op nieuwe regeling voor verrekening

  De Nationale ombudsman vindt het van groot belang dat ouders met een toeslagschuld kennis nemen van een nieuwe regeling die de Belastingdienst/Toeslagen in het leven heeft geroepen. De Nationale ombudsman heeft Toeslagen verzocht om betrokkenen en…
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 8 februari 2018

  Van privacy tot inburgering, big data en participatie burgers bij grote infrastructurele projecten

  Nationale ombudsman presenteert onderzoeksagenda 2018 De Nationale ombudsman onderzoekt in 2018 onder andere de digitale formulieren van de overheid, de participatie van burgers bij grote infrastructurele projecten in hun woonomgeving, inburgering,…
  Lees meer
 4. Rapport 23 april 2018

  2018/025 UWV pleegt onvoldoende hoor en wederhoor en betrekt ten onrechte geen verzekeringsarts bij deskundigenoordeel

  Als een werkgever en zijn werknemer het niet eens worden over de taken die de werknemer tijdens zijn re-integratie moet uitvoeren, schakelt de werknemer het UWV in voor een deskundigenoordeel. Het UWV concludeert dat de werkgever zijn re-integratieverplichting onvoldoende is nagekomen. De gemachtigde van de werkgever dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman: er zou onvoldoende hoor en wederhoor hebben plaatsgevonden en het UWV zou ten onrechte geen verzekeringsarts bij de oordelen hebben betrokken. De Nationale ombudsman is het daarmee eens en acht de klacht gegrond.
  Lees meer
 5. Rapport 26 oktober 2012

  2012/176: Bijstandsgerechtigde man niet tevreden over begeleiding re-integratie door gemeente

  Bijstandsgerechtigde uit de gemeente Mill en Sint Hubert moet re-integreren. De man wil een eigen klusbedrijf beginnen en de gemeente ondersteunt hem daarbij. De man is daar niet tevreden over, hij wil zelfstandig ondernemerschap terwijl de gemeente hem begeleidt naar arbeid in loondienst. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de man drie jaar lang heeft proberen te helpen en op grond van gedrag en houding van de man terecht een andere richting heeft gekozen. Wel had de gemeente wat voortvarender met de man moeten corresponderen.
  Lees meer
 6. Rapport 16 april 2018

  2018/021 Defensie voldoet niet aan zorgplicht voor ziek personeelslid Koninklijke Marechaussee rond uitzending

  Man werkt voor de Koninklijke Marechaussee (KMar). Hij beveiligt een bezoek van de minister aan vluchtelingenkampen en loopt daar een infectie op. Die leidt tot een chronische maag/darmziekte en hij wordt afgekeurd als militair. De ombudsman vindt dat Defensie niet voldaan heeft aan de zorgplicht door de man onvoldoende informatie te geven. De man heeft onvoldoende steun gekregen bij zijn re-integratie. Defensie heeft het dienstverband onvoldoende zorgvuldig beëindigd.
  Lees meer
 7. Rapport 29 juli 2011

  2011/217: UWV vergoedt beginnersopleiding maar niet costumièreopleiding bij re-integratie

  Werkloze vrouw mag voor re-integratie op de arbeidsmarkt van het UWV Amsterdam een naaicursus volgen. Gelijktijdig met deze opleiding volgt de vrouw ook een costumière-opleiding. Het UWV weigert deze opleiding tee vergoeden, terwijl de vrouw zegt dat dit haar is toegezegd. De Nationale ombudsman hecht grote waarde aan het vastleggen van gemaakte afspraken omdat dit gevolgen kan hebben voor betrokken partijen. Hij vindt dat het UWV door het niet vastleggen van de afspraken niet in redelijkheid heet vergoeden van de kosten kon weigeren. Hij doet het UWV de aanbeveling om de vrouw de kosten voor de costumière opleiding (€165) te vergoeden.
  Lees meer
 8. Rapport 30 november 2010

  2010/339: Klacht over onjuiste voorlichting door verzekeringsarts UWV over re-integratie en WW-uitkering

  In februari 2010 verscheen verzoekster op het spreekuur van een verzekeringsarts voor een geneeskundig onderzoek in het kader van de Ziektewet (Zw). De verzekeringsarts was van mening dat verzoekster hersteld kon worden gemeld voor de geduide functies.

  Lees meer
 9. Tekstpagina 31 januari 2018

  Onderzoeksagenda 2018

  De Nationale ombudsman geeft bijzondere aandacht aan schulden en armoede, toegang tot voorzieningen, bescherming van rechten, inspraak en participatie en digitalisering. De keuze voor deze vijf thema's is gebaseerd op zijn visie en missie, klachteninstroom…
  Lees meer
 10. Rapport 6 april 2017

  2017/048 UWV vraagt bij deskundigenoordeel ondanks uitdrukkelijk verzoek geen informatie op bij behandelaar

  Een vrouw vraagt bij het UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel aan over haar re-integratie. Ze klaagt erover dat de verzekeringsarts, ondanks haar verzoek, geen informatie bij haar behandelaar heeft opgevraagd. Ook klaagt ze erover dat de arbeidsdeskundige vindt dat de re-integratie inspanningen van haar werkgever voldoende zijn. De ombudsman vindt dat de verzekeringsarts had moet melden dat er contact met de bedrijfsarts is geweest en welke informatie hij bij zijn beoordeling heeft gebruikt.
  Lees meer