Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

13 resultaten gevonden

 1. Rapport 15 maart 2018

  2018/008 Gemeente Maastricht handelt niet verkeerd in klacht over privacyschending bij een spitsmijdenproject

  Een vrouw klaagt erover dat de gemeente Maastricht haar privacy heeft geschonden. Ze hebben gegevens over haar deelname aan het verkeer gebruikt voor de uitnodiging voor een spitsmijdenproject. De ombudsman vindt dat de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de persoonlijke levenssfeer van de vrouw. De gemeente heeft haar burgers vooraf geïnformeerd over het project en manier om deelname te weigeren.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 24 april 2018

  Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

  De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de zogeheten ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een…
  Lees meer
 3. Rapport 23 november 2011

  2011/345: Cubaan klaagt over intimidatie en privacyschending door Douane op Schiphol

  Man komt vanuit Cuba op Schiphol aan. Bij de controle van zijn bagage stelt een medewerker van de Douane hem vragen over zijn reis naar Cuba. Uit de controle komen vervolgens indicaties voor kinderporno naar voren, strafbare feiten. De Nationale ombudsman vindt dat het niet tot de taak en bevoegdheid van de douanemedewerker behoort om onderzoek te doen naar strafbare feiten als deze geen verband houden met de invoer van goederen.
  Lees meer
 4. Rapport 5 juli 2018

  2018/048 Gemeente Pijnacker-Nootdorp schendt privacy door geluidsopnamen zonder toestemming te beluisteren en te verwerken

  Een man en vrouw liggen in echtscheiding. Ze vragen ieder voor zich en voor hun kinderen hulp aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een kernteam gaat hen helpen met het maken van een ouderschapsplan en omgangsregeling. De man stuurt het kernteam via Whatsapp geluidsopnamen van de hevige ruzies met zijn ex-vrouw. De opnamen worden afgeluisterd en gemeld aan de Jeugdbeschermingstafel zonder de vrouw hierover te informeren. De vrouw klaagt erover dat haar privacy is geschonden. De Nationale ombudsman vindt dat het kernteam de kwestie slechts juridisch heeft bekeken en de vrouw niet fatsoenlijk heeft behandeld.
  Lees meer
 5. Column 27 januari 2018

  Mag ik de rekening?

  De familie Wilmink* woont in een kleine gemeente in het oosten van Nederland. Zoon Marcel* ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente heeft het vermoeden dat Marcel fraude pleegt en helemaal geen recht heeft op een uitkering. Een sociaal…
  Lees meer
 6. Rapport 20 februari 2017

  2017/026 Gemeente Montferland motiveert onvoldoende de gekozen wijze van onderzoek

  Een man en zijn vrouw klagen erover dat een sociaal rechercheur van de gemeente de aankoopnota van hun auto bij de garage heeft opgevraagd. Er loopt een onderzoek naar mogelijke bijstandsfraude van hun zoon. Ze zijn het er niet mee eens dat zij hierin worden betrokken en klagen hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vindt dat een overheidsinstantie verplicht is om betrokkenen te informeren bij het verzamelen van informatie en duidelijk moet motiveren waarom deze wijze van onderzoek is gekozen als iemand klaagt over schending van privacy.
  Lees meer
 7. Rapport 6 april 2017

  2017/047 Dienst Justitiële Inrichtingen lekt persoonlijke informatie uit gevangenisdossier

  Een man heeft gedetineerd gezeten en hij klaagt erover dat er informatie uit zijn gevangenisdossier is gelekt. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) erkent dat er gebruik wordt gemaakt van een verouderd systeem. De Nationale ombudsman vindt dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie extra alert had moeten zijn en extra zorgvuldig met de betreffende informatie had moeten omgaan. De ombudsman neemt er kennis van dat de staatssecretaris bezig is met het realiseren van een nieuw systeem waarin de privcay van gedetineerden meer beschermd wordt.
  Lees meer
 8. Rapport 28 februari 2017

  2017/028 Werk-Leerbedrijf NEF verwijst naar onjuiste tweedelijns klachteninstantie

  Een man heeft een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers) en een werkcoach bij het Werk-Leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF) voor zijn re-integratie. Hij klaagt erover dat de werkcoach geen hoor en wederhoor heeft toegepast over zijn functioneren en dat zijn privacy is geschonden. De Nationale ombudsman vindt deze klachten gegrond. Zijn gedrag is nauwelijks vastgelegd en ook niet met hem besproken. Ook klaagt hij over de onjuiste doorverwijzing naar de gemeente in de klachtenprocedure. De ombudsman vraagt NEF om de bevoegdheid van de Nationale ombudsman in het klachtenreglement op te nemen en in de klachtafhandelingsbrieven een juiste verwijzing op te nemen.
  Lees meer
 9. Rapport 23 juni 2016

  2016/057 Gemeente Opsterland handelt onfatsoenlijk door zonder noodzaak e-mails van burger intern door te sturen

  Een vrouw met bijstandsuitkering wordt door een werkregisseur van de gemeente aanbevolen voor een functie. Als ze wordt afgewezen stuurt ze hem enkele emotionele e-mails. Ze krijgt hier spijt van. De werkregisseur zegt dat hij e-mails vertrouwelijk behandelt, maar stuurt ze door naar meerdere medewerkers van de gemeente. De vrouw klaagt erover dat hij zich niet houdt aan de belofte en dat de gemeente onvoldoende motiveert dat er geen sprake is van privacyschending. Ook klaagt ze erover dat de dienstverlening zonder goede reden is stopgezet. De Nationale ombudsman vindt het niet fatsoenlijk dat de e-mails zonder duidelijk doel en noodzaak zijn doorgestuurd. Over het stopzetten van de dienstverlening geeft de ombudsman geen oordeel. Hier ontbreekt het aan een heldere motivering van het besluit.
  Lees meer
 10. Rapport 28 augustus 2013

  2013/108: Verzoeker klaagt over onzorgvuldig deskundigheidsoordeel re-integratieinspanningen

  Man is langdurig ziek en zijn werkgever vraagt het UWV Nijmegen om zijn re-integratie-inspanningen te beoordelen. De arbeidsdeskundige vindt dat hij zich onvoldoende inspant om te re-integreren. Hij motiveert dat met medische gegevens. Hij vermengde daarbij zijn oordeel over het gedrag van de man met zijn medische voorgeschiedenis. En hij nam zo maar aan dat de man er geen bezwaar tegen had als hij deze gegevens aan de werkgever verstrekte. Dat is niet behoorlijk. Het UWV zal arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen aan de hand van deze zaak nog eens wijzen op zorgvuldig rapporteren.
  Lees meer