Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

102 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 8 februari 2018

  Van privacy tot inburgering, big data en participatie burgers bij grote infrastructurele projecten

  Nationale ombudsman presenteert onderzoeksagenda 2018 De Nationale ombudsman onderzoekt in 2018 onder andere de digitale formulieren van de overheid, de participatie van burgers bij grote infrastructurele projecten in hun woonomgeving, inburgering, schuldh…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 18 december 2017

  Rekening houden met privacy minderjarige belanghebbende

  Voor drie halfbroers van elf, veertien en zestien jaar wordt jeugdhulp aangevraagd bij de gemeente. De jongens moeten voor deze hulp zelf een financieel plan ondertekenen. Ook krijgen ze een dossier toegestuurd waarin gevoelige informatie staat over alle d…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Tekstpagina 8 april 2015

  Uw privacy

  De Nationale ombudsman vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers belangrijk. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens slaan wij op in ons digitaal a…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Column 6 augustus 2016

  Privacy van e-mails

  Else* is enorm teleurgesteld. Ze heeft zojuist te horen gekregen dat ze niet is aangenomen bij het bedrijf waar zij heeft gesolliciteerd. En dat terwijl haar werkregisseur bij de gemeente haar nog wel heeft aanbevolen voor deze functie. Ze had zo gehoopt w…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Rapport 19 januari 2016

  2016/003 Onvoldoende aandacht voor privacy mogelijke patiënt bij AMC Amsterdam

  Voor het eerste bezoek aan een polikliniek van het AMC moet verzoeker een vragenlijst invullen. Op dat moment vindt er nog geen behandeling plaats. Dat wordt aan de hand van deze vragenlijst beoordeeld. De lijst bevat een aantal vragen over religie en afkomst die verzoeker in strijd acht met zijn recht op privacy. De Nationale ombudsman vind dat nu er nog geen behandeling plaatsvindt het AMC Amsterdam te weinig rekening houdt met de persoonlijke levenssfeer van een (mogelijke) patiënt en beveelt aan de vragenlijst aan te passen.
  Lees meer
 6. Column 6 februari 2010

  Privacy van een collega

  Anita* werkt al jaren met veel plezier bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Samen met collega's beslist zij wie de kosten vergoed krijgt voor hulpmiddelen en behandelingen bij ziekten en gebreken. Maar nadat Anita zelf een aanvraag doet voor vergo…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 7. Rapport 23 mei 2016

  2016/051 Gemeente Utrecht moet vragen over privacy bij uitvoering Wmo gedetailleerd beantwoorden

  Een vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de Wmo. De gemeente Utrecht kondigt een huisbezoek aan. De vrouw wil nadere informatie en stelt onder meer vragen over haar privacy. Ze klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat ze maanden later slechts algemene informatie krijgt en geen antwoord op haar vragen. De ombudsman vindt dat er onvoldoende is ingespeeld op de oprechte zorgen van de vrouw. De gemeente had de vragen gedetailleerder moeten beantwoorden en onduidelijkheid vóór het huisbezoek moeten wegnemen. De afhoudende reactie van de gemeente en het simpelweg negeren van een aantal specifieke relevante vragen is niet passend.
  Lees meer
 8. Rapport 15 maart 2018

  2018/008 Gemeente Maastricht handelt niet verkeerd in klacht over privacyschending bij een spitsmijdenproject

  Een vrouw klaagt erover dat de gemeente Maastricht haar privacy heeft geschonden. Ze hebben gegevens over haar deelname aan het verkeer gebruikt voor de uitnodiging voor een spitsmijdenproject. De ombudsman vindt dat de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de persoonlijke levenssfeer van de vrouw. De gemeente heeft haar burgers vooraf geïnformeerd over het project en manier om deelname te weigeren.
  Lees meer
 9. Rapport 17 maart 2016

  2016/024 Penitentiaire inrichting schendt privacy vrouw door opvragen strafdossier

  Een vrouw wordt beschuldigd van het belagen van een medewerker van een PI. Ze dient een klacht in omdat de PI strafrechtelijke persoonsgegevens over haar heeft opgevraagd, ingezien en gedeeld met een derde. De Nationale ombudsman is van mening dat door deze handeling de privacy van de vrouw is geschonden. Door de gang van zaken te bestempelen als misverstand doet de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie geen recht aan de ernst en omvang van deze schending.
  Lees meer
 10. Rapport 2 december 2015

  2015/166 Kamer van Koophandel Utrecht eist in strijd met privacy een kopie paspoort bij inschrijving in Handelsregister

  Een man klaagt erover dat de Kamer van Koophandel (KvK) hem niet wil inschrijven in het Handelsregister zonder een kopie paspoort af te staan. Echter uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) volgt dat het in beginsel verboden is om een kopie van het paspoort te maken. Gegevens omtrent ras en bijzonder persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt. De overheid dient de privacywetgeving na te leven en de persoonlijke levenssfeer voldoende te respecteren. De KvK heeft daarom ten onrechte een kopie van het paspoort geëist. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond.
  Lees meer