Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

67 resultaten gevonden

 1. Tekstpagina 8 april 2015

  Uw privacy

  De Nationale ombudsman vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers belangrijk. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens slaan wij op in ons digitaal a…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Nieuwsbericht 18 december 2017

  Rekening houden met privacy minderjarige belanghebbende

  Voor drie halfbroers van elf, veertien en zestien jaar wordt jeugdhulp aangevraagd bij de gemeente. De jongens moeten voor deze hulp zelf een financieel plan ondertekenen. Ook krijgen ze een dossier toegestuurd waarin gevoelige informatie staat over alle d…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 13 december 2017

  2017/139 Gemeente moet zich afvragen welke persoonsgegevens met minderjarigen te delen

  Drie jongens vormen sinds kort met hun (stief)ouders een nieuw gezin. Alle drie hebben ze voor hun eigen situatie hulp nodig, die vragen ze bij de gemeente. De gemeente wil dat elk kind vanaf 12 jaar toestemming geeft voor de hulp. De ouders maken namens de jongens bezwaar. De gemeente stuurt de kinderen een brief met een uitnodiging voor een gesprek en informatie waarin precies staat waarom welk familielid welke hulp moet krijgen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de gemeente zich had moeten afvragen welke informatie de jongens zouden moeten krijgen. Gevoelige informatie over één van hen mocht de gemeente niet met de andere jongens delen als het niet nodig was.
  Lees meer
 4. Rapport 7 december 2016

  Rapportbrief: Gemeente Zundert publiceert persoonsgegevens burger via besluitenlijst op het internet

  Een vrouw dient een verzoek in bij de gemeente Zundert op basis van de Wet openbaarheid bestuur. De gemeente wijst haar verzoek af en de vrouw dient een bezwaar in. De persoonsgegevens van de vrouw worden op de besluitenlijst van de gemeente vermeld en gepubliceerd op het internet. De vrouw vindt dat hiermee haar privacy wordt geschonden. De gemeente weigert de gegevens te verwijderen. De Nationale ombudsman vindt de formele opstelling van de gemeente niet burgergericht. De gemeente had in moeten gaan op de aangevoerde argumenten van de vrouw en zich oplossingsgericht moeten opstellen. De ombudsman gaat hierover met de gemeente in gesprek. (2016.02367)
  Lees meer
 5. Rapport 19 februari 2018

  Rapportbrief: gemeente Oldambt vernietigt ten onrechte documenten na emigratie van een familie

  De gemeente Oldambt vernietigt een aantal documenten na de emigratie van een familie, ondanks verzoeken om die documenten aan hen te overhandigen. De familie klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Ook klagen zij over de wijze van klachtbehandeling. De ombudsman heeft een beperkt onderzoek gedaan hiernaar. De gemeente laat weten dat het geen goede keuze is geweest om de documenten te vernietigen. In deze situatie luistert het extra nauw wat er gezegd wordt en hoe er uitleg wordt gegeven. De ombudsman geeft de gemeente een aantal aandachtspunten mee. (2017.18825)
  Lees meer
 6. Dossier 4 januari 2018

  Digitalisering

  De maatschappij digitaliseert. De overheid gaat daarin mee. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Zo is contact makkelijk en snel gelegd. Informatie snel uitgewisseld. Maar er zit ook een andere kant aan dig…
  Lees meer
 7. Rapport 7 maart 2016

  2016/022 Gemeente wisselt medische gegevens uit met crisisopvang over aanvrager bijzondere bijstand

  Een man vraagt bij de gemeente Tytsjerksteradiel bijstand aan voor reiskosten in verband met een GGZ-behandeling. De gemeente benadert de instelling en wisselt informatie over hem uit van persoonlijke en medische aard. Hiervoor is echter geen ondubbelzinnige toestemming gegeven. De ombudsman is van oordeel dat deze handelswijze in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp).
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 21 april 2011

  Ombudsman onderzoekt verzamelen van persoonsgegevens voetbalsupporters

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar het fotograferen door de politie van alle voetbalsupporters rondom stadions. Ook wil hij weten wat er met deze foto's gebeurt en in welke systemen persoonsgegevens van supporters worden…
  Lees meer
 9. Rapport 19 januari 2016

  2016/003 Onvoldoende aandacht voor privacy mogelijke patiënt bij AMC Amsterdam

  Voor het eerste bezoek aan een polikliniek van het AMC moet verzoeker een vragenlijst invullen. Op dat moment vindt er nog geen behandeling plaats. Dat wordt aan de hand van deze vragenlijst beoordeeld. De lijst bevat een aantal vragen over religie en afkomst die verzoeker in strijd acht met zijn recht op privacy. De Nationale ombudsman vind dat nu er nog geen behandeling plaatsvindt het AMC Amsterdam te weinig rekening houdt met de persoonlijke levenssfeer van een (mogelijke) patiënt en beveelt aan de vragenlijst aan te passen.
  Lees meer
 10. Tekstpagina 31 januari 2018

  Onderzoeksagenda 2018

  De Nationale ombudsman geeft bijzondere aandacht aan schulden en armoede, toegang tot voorzieningen, bescherming van rechten, inspraak en participatie en digitalisering. De keuze voor deze vijf thema's is gebaseerd op zijn visie en missie, klachteninstroom…
  Lees meer