Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

367 resultaten gevonden

 1. Tekstpagina 8 april 2015

  Uw privacy

  De Nationale ombudsman vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers belangrijk. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens slaan wij op in ons digitaal a…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Nieuwsbericht 18 december 2017

  Rekening houden met privacy minderjarige belanghebbende

  Voor drie halfbroers van elf, veertien en zestien jaar wordt jeugdhulp aangevraagd bij de gemeente. De jongens moeten voor deze hulp zelf een financieel plan ondertekenen. Ook krijgen ze een dossier toegestuurd waarin gevoelige informatie staat over alle d…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 13 december 2017

  2017/139 Gemeente moet zich afvragen welke persoonsgegevens met minderjarigen te delen

  Drie jongens vormen sinds kort met hun (stief)ouders een nieuw gezin. Alle drie hebben ze voor hun eigen situatie hulp nodig, die vragen ze bij de gemeente. De gemeente wil dat elk kind vanaf 12 jaar toestemming geeft voor de hulp. De ouders maken namens de jongens bezwaar. De gemeente stuurt de kinderen een brief met een uitnodiging voor een gesprek en informatie waarin precies staat waarom welk familielid welke hulp moet krijgen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de gemeente zich had moeten afvragen welke informatie de jongens zouden moeten krijgen. Gevoelige informatie over één van hen mocht de gemeente niet met de andere jongens delen als het niet nodig was.
  Lees meer
 4. Rapport 7 december 2016

  Rapportbrief: Gemeente Zundert publiceert persoonsgegevens burger via besluitenlijst op het internet

  Een vrouw dient een verzoek in bij de gemeente Zundert op basis van de Wet openbaarheid bestuur. De gemeente wijst haar verzoek af en de vrouw dient een bezwaar in. De persoonsgegevens van de vrouw worden op de besluitenlijst van de gemeente vermeld en gepubliceerd op het internet. De vrouw vindt dat hiermee haar privacy wordt geschonden. De gemeente weigert de gegevens te verwijderen. De Nationale ombudsman vindt de formele opstelling van de gemeente niet burgergericht. De gemeente had in moeten gaan op de aangevoerde argumenten van de vrouw en zich oplossingsgericht moeten opstellen. De ombudsman gaat hierover met de gemeente in gesprek. (2016.02367)
  Lees meer
 5. Rapport 7 maart 2016

  2016/022 Gemeente wisselt medische gegevens uit met crisisopvang over aanvrager bijzondere bijstand

  Een man vraagt bij de gemeente Tytsjerksteradiel bijstand aan voor reiskosten in verband met een GGZ-behandeling. De gemeente benadert de instelling en wisselt informatie over hem uit van persoonlijke en medische aard. Hiervoor is echter geen ondubbelzinnige toestemming gegeven. De ombudsman is van oordeel dat deze handelswijze in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp).
  Lees meer
 6. Rapport 19 januari 2016

  2016/003 Onvoldoende aandacht voor privacy mogelijke patiënt bij AMC Amsterdam

  Voor het eerste bezoek aan een polikliniek van het AMC moet verzoeker een vragenlijst invullen. Op dat moment vindt er nog geen behandeling plaats. Dat wordt aan de hand van deze vragenlijst beoordeeld. De lijst bevat een aantal vragen over religie en afkomst die verzoeker in strijd acht met zijn recht op privacy. De Nationale ombudsman vind dat nu er nog geen behandeling plaatsvindt het AMC Amsterdam te weinig rekening houdt met de persoonlijke levenssfeer van een (mogelijke) patiënt en beveelt aan de vragenlijst aan te passen.
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 21 april 2011

  Ombudsman onderzoekt verzamelen van persoonsgegevens voetbalsupporters

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar het fotograferen door de politie van alle voetbalsupporters rondom stadions. Ook wil hij weten wat er met deze foto's gebeurt en in welke systemen persoonsgegevens van supporters worden…
  Lees meer
 8. Rapport 10 november 2017

  2017/123 Geen aanwijzingen dat AIVD onbehoorlijk heeft gehandeld jegens studente

  Een studente met Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit gaat met haar familie op vakantie in Turkije. Zij wordt op het vliegveld van Istanbul als enige van haar familie tegengehouden en mag het land niet in. Ook tijdens bezoeken aan Marokko wordt zij dagelijks bezocht door een politieman. Zij vermoedt dat de AIVD persoonsgegevens heeft doorgespeeld aan beide landen. De ombudsman heeft echter geen aanwijzingen gevonden dat de AIVD, ten aanzien van het doorspelen van persoonsgegevens van verzoekster aan de Turkse of Marokkaanse dienst of autoriteiten, onbehoorlijk heeft gehandeld.
  Lees meer
 9. Instantie 25 juli 2014

  Autoriteit Persoonsgegevens

 10. Rapport 22 augustus 2011

  2011/257: Eigen onderzoek naar verstrekking persoonsgegevens van/aan derden door Belastingdienst

  Dit is een onderzoek uit eigen beweging naar de Belastingdienst. De Nationale ombudsman ontving klachten van burgers die per ongeluk een verkeerd rekeningnummer aan de Belastingdienst hadden doorgegeven waardoor hun geld op een rekening van een ander wordt gestort. Om dat terug te krijgen, geeft de Belastingdienst de persoonsgegevens van die persoon zodat de burgers het zelf kunnen regelen. In rapport 2007/166 deed de Nationale ombudsman de aanbeveling dat de Belastingdienst de rechthebbende als hij daarom vraagt op ieder moment de persoonsgegevens van de derde moet geven, indien een bemiddeling door de Belastingdienst niets heeft opgeleverd. Hij vindt dat de Belastingdienst de procedures voor storting op een verkeerde rekening goed volgt en heeft er met instemming kennis van genomen dat de bemiddelingstermijn beperkt wordt tot één maand.
  Lees meer