Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

29 resultaten gevonden

 1. Rapport 1 maart 2016

  2016/020 Nederlandse autoriteiten melden overname van straf niet formeel aan Duitsland

  Een Nederlandse man kreeg in Duitsland een straf opgelegd. Hij is naar Nederland gegaan en heeft zijn straf niet uitgezeten. De resterende straf wordt overgenomen door Nederland en omgezet in een taakstraf, maar dit wordt niet formeel bevestigd. Ook wordt de in Nederland opgelegde (taak) straf niet uitgevoerd. De man wordt in Duitsland opgepakt en moet toch de resterende straf uitzitten. De ombudsman vindt dat de man een meer passende vergoeding verdient voor dit 'ongemak'.
  Lees meer
 2. Rapport 5 september 2018

  2018/068 Wie A zegt… LBIO moet zich coulant opstellen

  Een vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om de inning van achterstallige kinderalimentatie over te nemen. Het LBIO doet dat door een fout niet. Uiteindelijk erkent het LBIO de fout en is het alsnog bereid de inning over te nemen. De vrouw vindt de excuses van het LBIO niet genoeg. Door de fout heeft zij kosten voor een advocaat gemaakt. En wil daar een schadevergoeding voor, maar het LBIO weigert dit. De ombudsman vindt dat de overheid gevolgen moet verbinden aan gemaakte fouten en zich daarbij coulant moet opstellen. De ombudsman vindt de klacht dan ook gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 21 januari 2019

  2019/009 LBIO moet brieven zorgvuldiger formuleren en klachtenprocedure correct toepassen

  Een gescheiden man vindt dat het LBIO zijn klacht niet correct heeft behandeld. Hij heeft zes weken niets gehoord op zijn klacht over een onduidelijke brief en kreeg twee maanden lang geen reactie op zijn verzoek om inzage in zijn dossier. De man heeft met het LBIO te maken omdat hij zijn alimentatie vaak niet of te laat betaalt. Zijn ex-partner moet het LBIO dan inschakelen om de alimentatie alsnog te krijgen. De ombudsman vindt het onacceptabel dat de man steeds te laat is met het betalen van alimentatie, maar is het met de man eens dat het LBIO zijn brieven zorgvuldig moet formuleren en de klachtenprocedure correct moet toepassen.
  Lees meer
 4. Rapport 1 september 2015

  2015/129 Dienst Terugkeer en Vertrek had laissez-passers van Georgisch-Armeens gezin moeten controleren voor vertrek

  Armeense man heeft met zijn Georgische vrouw en hun twee minderjarige kinderen asiel aangevraagd. Dit is afgewezen. Volgens de rechtbank kunnen ze niet naar Armenië, wel naar Georgië. De Dienst Terugkeer & Vertrek regelt de uitreis naar Georgië met Georgische laissez-passers (LP) waarop voor alle vier de Georgische nationaliteit staat. Dit klopt niet en het gezin is dus illegaal in Georgië. De Nationale ombudsman vindt dat DT&V de LP's had moeten controleren voor vertrek.
  Lees meer
 5. Rapport 28 oktober 2015

  2015/153 LBIO geeft onvoldoende informatie in brief over vermeende betalingsachterstand

  Een man betaalt kinderalimentatie voor zijn 19 jarige dochter. De dochter verzoekt het LBIO om de inning kinderalimentatie over te nemen. Hij ontvangt een dwingende brief van het LBIO over een vermeende betalingsachterstand. Hij moet binnen twee weken betalen en kan binnen drie weken aangeven of de informatie die het LBIO heeft, klopt. De man betaalt binnen twee weken en laat weten dat de achterstand onterecht is. Wat hij niet weet is dat als hij reageert op de brief, hij van het LBIO een nieuwe termijn kreeg om te betalen. De Nationale ombudsman vindt de klacht over de wijze waarop de man is aangeschreven gegrond, de man is onvolledig en niet adequaat geïnformeerd is. Het is daarentegen niet onredelijk dat de man voor de terugvordering wordt verwezen naar zijn dochter. De ombudsman geeft het LBIO in overweging om het proces van informatieverstrekking te bezien en waar nodig aan te passen.
  Lees meer
 6. Rapport 15 juni 2015

  2015/094 Gemeente handelt niet volgens de voorwaarde die zij naar partijen communiceert in een offerteaanvraag

  Voor het overnemen van het werk van een failliete stichting zoekt gemeente Menterwolde een andere partij. Ze vraagt vijf partijen om een offerte. Een vrouw die werkte voor de failliete stichting doet mee aan de offerteronde. Ze heeft namelijk een eigen stichting opgericht. Een van de criteria die de gemeente stelt is het overnemen van het personeel van de failliete stichting. De vrouw geeft in haar offerte aan dat zij dit wil doen. De partij die de offerteronde uiteindelijk 'wint', had aangegeven het personeel over te nemen 'naar behoefte'. Desondanks scoort de gemeente hun offertes op dit punt even hoog. De vrouw klaagt over de gang van zaken. De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens de voorwaarde zoals zij die naar de partijen heeft gecommuniceerd.
  Lees meer
 7. Rapport 4 december 2014

  2014/186 LBIO had eerder duidelijk moeten zijn over voorwaarden inning partneralimentatie

  Een vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) om de alimentatie bij haar ex-partner te innen. Eerst wil het LBIO dit niet doen, omdat de overeenkomst niet is bekrachtigd door een rechter en onduidelijk is wat de partneralimentatie bedroeg tijdens de voorgaande, wel door de rechter bekrachtigde overeenkomst. Na aandringen van de vrouw neemt het LBIO het verzoek toch in behandeling onder voorwaarde dat er geen discussie ontstaat tussen de vrouw en haar ex-partner over de interpretatie van de gemaakte afspraken. Tijdens de behandeling wijzigt het LBIO herhaaldelijk zijn standpunt over de voorwaarden waaronder het de inning van de alimentatie kan overnemen. Op basis van een reactie van de ex-partner op de vraag om betaling van de alimentatie aan te tonen besluit het LBIO de inning van de alimentatie niet over te nemen. De vrouw klaagt bij de Nationale ombudsman over de wijze waarop het LBIO tot deze beslissing is gekomen. De ombudsman concludeert na onderzoek dat het LBIO te lang onduidelijk is geweest over de voorwaarden om de inning van de alimentatie over te nemen.
  Lees meer
 8. Rapport 7 januari 2015

  2015/004 Bepalen de erven welke notaris er komt? Vermenging publiekrecht en privaatrecht in het notariaat

  Een kandidaat-notaris wil zich als notaris vestigen in de opengevallen plaats na het overlijden van een notaris. Zij moet daarvoor een ondernemingsplan voorleggen aan de Commissie van Deskundigen Notariaat die vervolgens advies uitbrengt aan de minister van V&J. In haar plan ontbreken concrete gegevens over het over te nemen kantoor, omdat de erven van de overleden notaris haar die niet willen geven. De erven zijn in overleg met een andere kandidaat-notaris. De Commissie keurt het ondernemingsplan van de kandidaat-notaris om die reden af. De Nationale ombudsman vindt dat de Commissie duidelijker had moeten communiceren over het feit dat gebrek aan overeenstemming met de erven leidt tot een negatief advies over het ondernemingsplan. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de Commissie inmiddels de procedures heeft aangepast.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 6 november 2000

  Nationale ombudsman start onderzoek overbrenging Nederlandse gedetineerden uit Marokko

  De Nationale ombudsman start deze week op eigen initiatief een onderzoek naar de uitvoering van het verdrag tussen Nederland en Marokko, waarin is geregeld dat Nederlanders die in Marokko veroordeeld zijn tot gevangenisstraf onder bepaalde voorwaarden hun…
  Lees meer
 10. Rapport 15 oktober 2014

  2014/139 LBIO stelt ten onrechte persoonlijke verklaring boven rechterlijke beschikking over te betalen kinderalimentatie

  Vrouw schakelt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in omdat zij van haar ex-man ineens een lagere kinderalimentatie ontvangt. De ex-man zegt dat over dit laatste een afspraak is gemaakt en toont het LBIO een door de vrouw ondertekende verklaring waarin zij toestemt in de verlaging. De vrouw klaagt dat het LBIO hiervan uitgaat in plaats van de rechterlijke beschikking en doet aangifte van vervalsing van de verklaring. De Nationale ombudsman is het eens met de vrouw; het LBIO had te weinig aantoonbare feiten voor de stelling van de man en had hem bij handhaving van zijn mening naar de rechter moeten verwijzen. Het LBIO krijgt van de ombudsman de aanbeveling voortaan het bedrag uit de rechterlijke beschikking te innen en ervoor te zorgen dat de vrouw de achterstallige alimentatie ontvangt.
  Lees meer