Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

112 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 19 mei 2016

  Overlast of schade door een boom? Dit kunt u doen:

  Regelmatig krijgt de Nationale ombudsman klachten van mensen die overlast of schade door een boom hebben. Vaak loopt het contact tussen hen en de gemeente niet goed. De ombudsman heeft daarom een bomenwijzer uitgebracht. Daarin ziet u wat u kunt doen met u…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Nieuwsbericht 16 december 2016

  Houtrookoverlast: wat kan de Nationale ombudsman wel en niet voor u doen?

  Met enige regelmaat ontvangt de Nationale ombudsman klachten van mensen die overlast ondervinden van het gebruik van houtkachels. Deze klachten en signalen waren voor de ombudsman aanleiding om zich meer in deze problematiek te verdiepen en te bekijken wel…
  Lees meer
 3. Rapport 9 augustus 2016

  2016/072 Gemeente Veldhoven moet duidelijk en gemotiveerd aangeven waarop kapbeslissing is gebaseerd

  Een man heeft een deel van het jaar geen zonlicht in zijn tuin door bomen die op een geluidswal staan achter zijn tuin. Hij schrijft de gemeente Veldhoven een aantal keren over de overlast en vraagt tevergeefs om de bomen te rooien of te snoeien. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente eerder had moeten aangeven dat ze haar beslissing baseert op het bomenbeleid. en niet op vermindering van de overlast. De gemeente erkent tijdens het onderzoek dat zij anders had moeten handelen.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Nieuwsbericht 28 september 2017

  Van een koude kermis thuiskomen

  Voor de een is het vooral leuk of lucratief; voor de ander geeft het vooral overlast. In de gemeente bestaan verschillende wensen rondom evenementen. Daar waar verschillende en botsende belangen bestaan, is het voor de gemeente lastig om het voor iedereen…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Rapport 1 juli 2013

  2013/079: Familie ervaart overlast van naastwonende asielzoekers

  Bewoners van een woning in Arnhem ervaren aanhoudende overlast door de opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) in naastgelegen panden. Het gezin krijgt nergens gehoor, alle instanties (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, gemeente Arnhem, politie, Juzt, Nidos) wijzen naar elkaar. Gegeven de situatie vindt de Nationale ombudsman dat het COA een duidelijke regierol moet nemen. Het is de ombudsman niet gebleken dat het COA zich actief en zichtbaar heeft ingezet om de straat ook voor de andere bewoners veilig en leefbaar te houden. Hij vindt dat de politie de klachtprocedure niet slagvaardig heeft opgepakt. De gemeente Arnhem heeft het initiatief genomen voor een mediationtraject.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 28 september 2017

  Last van evenementen? Dit mag u van de gemeente verwachten!

  Janneke wil een driedaags food-, flower- en funkfestival organiseren. Ze heeft goede contacten met lokale, biologische boeren en kent nog een aantal hoog aangeschreven muzikanten. Net buiten het centrum ligt een prachtig groen park: de perfecte locatie voo…
  Lees meer
 7. Rapport 11 augustus 2011

  2011/245: Man klaagt over uitblijven oplossing gemeente inzake overlast van hondenpoep

  Inwoner van Zaltbommel heeft veel last van hondenpoep in zijn wijk. Hij vindt dat de gemeente met oplossingen moet komen zoals het anders inrichten van een groenstrook. De Nationale ombudsman heeft in het rapport Helder Handhaven (14 oktober 2010) aangegeven hoe gemeenten behoorlijk om kunnen gaan met handhavingsverzoeken van burgers. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente Zaltbommel zich, nadat de klacht via de Nationale ombudsman was doorgestuurd, actief heeft opgesteld. Wel vindt hij dat de gemeente eerder aan had moeten geven dat de raad had besloten geen extra geld beschikbaar te stellen voor de bestrijding van overlast door hondenpoep.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 19 september 2011

  2011/274: Omwonende klaagt over overlast door meer gebruikers container verzamelplek

  Inwoner van de gemeente Purmerend vindt dat de gemeente Purmerend hem niet goed heeft voorgelicht over een verzamelplaats voor mini-containers aan de Fuuthof. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er wijzigingen komen met de afvalverzameling. Dat de man niet naar de inloopavond is gekomen waarin de gemeente meer uitleg geeft is voor zijn eigen risico.
  Lees meer
 9. Rapport 14 december 2011

  2011/333: Omwonenden tennisvereniging ervaren overlast van lichtmasten

  Vrouw woont in Breda tegenover een tennispark. In 2006 verleent de gemeente het park een vergunning voor lichtmasten van 15 meter hoog. De vrouw maakt met een aantal buren bezwaar, zij hebben last van het licht, het schijnt hun huizen in. Er volgen juridische procedures, het Gerechtshof oordeelt dat er geen sprake is van onrechtmatige lichthinder. De Nationale ombudsman heeft deze kwestie getoetst aan zijn Handhavingswijzer (2010/235). Hij vindt dat de gemeente op grond van de geldende regelgeving handhavend dient op te treden als de lichten branden terwijl er niet wordt gespeeld. Hij doet de gemeente de aanbeveling om omwonenden die klagen over lichthinder steeds zo snel mogelijk informeren over de ondernomen actie en de consequenties bij overtreding.
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 31 maart 2017

  Helder handhaven door de bril van de burger

  In het rapport ´de kunst van handhaven´ concludeert de Nationale ombudsman dat behoorlijk handhaven een complexe aangelegenheid is, omdat het in de kern om botsende belangen gaat.
  Lees meer