Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

14 resultaten gevonden

 1. Rapport 8 februari 2018

  2018/004 LBIO moet alimentatieplichtigen beter informeren over gevolgen opschorting

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen schrijft de heer Bakker1 in augustus 2013 dat zij van zijn ex-partner het verzoek hebben ontvangen om de alimentatie-inning over te nemen, omdat sprake zo

  Lees meer
 2. Rapport 16 februari 2012

  2012/021: LBIO neemt te snel beslissing tot opschorting inning door inkomensverandering

  Een echtpaar maakt bij de echtscheiding afspraken over het betalen van alimentatie aan de vrouw. Na verloop van tijd ontstaat daar onenigheid over en doet de rechter een uitspraak dat de man moet gaan betalen. De ex-man komt die niet na en de vrouw schakelt het LBIO in. Die schort de inning op omdat de man aangeeft niet te kunnen betalen en omdat hij een verzoek bij de rechtbank heeft ingediend om de alimentatie aan te passen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO te snel heeft besloten tot opschorting. Er waren voldoende aanwijzingen om te twijfelen aan het door de man opgegeven inkomen en er was geen aanleiding om tot opschorting te beslissen nu de rechter eerder had uitgesproken dat de man tot betaling verplicht was.
  Lees meer
 3. Rapport 12 oktober 2017

  Rapportbrief: LBIO informeert niet goed over opslagkosten partneralimentatie

  Op verzoek van zijn ex-partner inde het LBIO partneralimentatie bij de heer X. Die inning werd voor een periode opgeschort, omdat de heer X aan de rechter had gevraagd om verlaging van het alimentatiebedrag.

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Nieuwsbericht 26 februari 2010

  Belastingdienst informeert slecht over opgeschorte kinderopvangtoeslag

  Ouders van wie de kinderopvangtoeslag in 2008 is opgeschort vanwege fraudeonderzoek door de Belastingdienst bij gastouderbureaus, hadden vooraf goed geïnformeerd moeten worden. De signalen over mogelijke fraude waren van dien aard, dat opschorting van de…
  Lees meer
 5. Rapport 7 januari 2015

  2015/005 LBIO moet duidelijke informatie verstrekken over opschorten inning

  Een gescheiden moeder vraagt het LBIO om de inning van de alimentatie over te nemen. Het LBIO had de inning opgeschort toen in diezelfde periode de zoon tijdelijk bij zijn vader woonde. Het was de vrouw niet duidelijk welke voorwaarden golden voor de opschorting, die vervolgens heel lang duurde. De Nationale ombudsman ziet dat het LBIO aan de moeder niet altijd dezelfde redenen heeft genoemd voor de opschorting. Het LBIO had daar veel sneller uitsluitsel over moeten geven.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 28 mei 1998

  Nationale ombudsman schort onderzoek Eurotop deels op

  De Nationale ombudsman, mr. dr. M. Oosting, schort het onderzoek naar aanleiding van een klacht van het Autonoom Centrum over het politieoptreden tijdens de Eurotop gedeeltelijk op. Hij heeft hiertoe besloten omdat een aantal demonstranten die destijds…
  Lees meer
 7. Rapport 14 mei 2012

  2012/082: LBIO int alimentatie onrechtmatig, erkent zijn fout, maar verzuimt teruggaaf te regelen

  Een vader maakt met zijn dochter afspraken over het stoppen van de kinderalimentatie zolang ze bij haar tante en oom woont. De moeder verzoekt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om de kinderalimentatie over die periode te gaan innen bij de vader. Het LBIO negeert het verweer van de vader en legt loonbeslag om de kinderalimentatie te innen en te betalen aan de dochter. De vader wil dat geld terug, maar het LBIO laat hem weten dat het zelf maar moet maar terug proberen te krijgen van zijn dochter. De Nationale ombudsman vindt dat, ook al ziet het LBIO geen juridische mogelijkheden om de fout ten opzichte van de vader recht te zetten zich coulanter had moeten opstellen en bedenken hoe ze een rol kunnen spelen in het oplossen van het probleem. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat het LBIO het geïnde bedrag aan de vader heeft vergoed.
  Lees meer
 8. Rapport 5 april 2012

  2012/054: Vrouw en vriend klagen over doorgeven zorgmelding van ex-partner over vriend door Reclassering aan AMK

  De Stichting Reclassering Nederland krijgt signalen dat een man contact zoekt met de kinderen van zijn partner. Dat mag hij niet omdat de rechter bij een veroordeling heeft bepaald dat hij dat tijdens zijn proeftijd niet mag doen. De Reclassering rapporteert aan het Advies- en meldpunt Kindermishandeling. De ouders en de man vinden dat de Reclassering dit niet zomaar had mogen doen. De ombudsman vindt het echter juist dat de Reclassering de belangen van de kinderen het zwaarst heeft laten weten.
  Lees meer
 9. Rapport 12 maart 2012

  2012/036: Gescheiden man klaagt dat LBIO inning partneralimentatie overneemt zonder betalingsachterstand

  Gescheiden man moet partneralimentatie aan zijn ex-echtgenote betalen. Door een betalingsachterstand schakelt zijn ex-echtgenote het LBIO in, maar de man betwist de achterstand. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het LBIO open en voorspelbaar heeft gehandeld door aan de man aan te geven wat van hem verlangd werd. Ook heeft het LBIO hem erop gewezen wat de consequenties zijn als het de inning overneemt. Hij vindt dat het LBIO de opslagkosten goed heeft gemotiveerd. De Nationale ombudsman attendeert er het LBIO wel op dat ze wel duidelijker hadden kunnen zijn over de aard van de achterstand, namelijk dat hij wel maandelijks betaalde, maar te weinig geld overmaakte.
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 24 januari 2014

  Mensen financieel in de knel door invoering één-bankrekeningnummer

  De invoering van de 'één-bankrekeningnummer'-maatregel heeft een grote groep mensen financieel in de problemen gebracht omdat de Belastingdienst uitbetaling van hun toeslag tijdelijk stopgezet heeft.
  Lees meer