Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

57 resultaten gevonden

 1. Rapport 4 juli 2017

  2017/076 Politie Zeeland-West-Brabant handelt onzorgvuldig na schade aan een auto veroorzaakt door een derde

  Een man op leeftijd is met zijn auto betrokken bij een aanrijding met een scooter. Een omstander denkt dat hij wil wegrijden en grijpt de autosleutels door het openstaande raampje uit het contactslot. Er ontstaat hierdoor schade aan de auto en de man belt de politie. Doordat de politie de gegevens van de omstander niet heeft genoteerd en het schadeformulier niet goed heeft ingevuld is zijn verzoek om schadevergoeding afgewezen. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de gegevens van de omstander had moeten noteren. De klacht over het schadeformulier is niet gegrond, omdat de man zelf heeft getekend. De ombudsman vraagt de politie om alsnog een gebaar te maken richting de man.
  Lees meer
 2. Rapport 28 augustus 2013

  2013/108: Verzoeker klaagt over onzorgvuldig deskundigheidsoordeel re-integratieinspanningen

  Man is langdurig ziek en zijn werkgever vraagt het UWV Nijmegen om zijn re-integratie-inspanningen te beoordelen. De arbeidsdeskundige vindt dat hij zich onvoldoende inspant om te re-integreren. Hij motiveert dat met medische gegevens. Hij vermengde daarbij zijn oordeel over het gedrag van de man met zijn medische voorgeschiedenis. En hij nam zo maar aan dat de man er geen bezwaar tegen had als hij deze gegevens aan de werkgever verstrekte. Dat is niet behoorlijk. Het UWV zal arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen aan de hand van deze zaak nog eens wijzen op zorgvuldig rapporteren.
  Lees meer
 3. Rapport 19 februari 2015

  2015/032 Justitie ging onzorgvuldig om met forse hoeveelheden inbeslaggenomen geld

  Een man wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit. De Koninklijke Marechaussee (KMar) neemt buitenlandse valuta van hem in beslag. Jarenlang blijft het totale bedrag en de samenstelling ervan onduidelijk. Volgens de man heeft hij na beëindiging van de strafzaak tegen hem ruim zestigduizend euro te weinig teruggekregen. De hoofd-advocaatgeneraal zegt dat dit bedrag is zoekgeraakt en adviseert het College van procureurs-generaal schadevergoeding uit te keren. Maar het College weigert de schade te vergoeden omdat het zich daarmee schuldig zou maken aan het witwassen van crimineel geld. De ombudsman kan dit niet rijmen met het feit dat het College eerder wel ruim 70.000 euro heeft teruggegeven. Later stelt het College zich na het bekijken van bankafschriften op het standpunt dat het verschil is ontstaan door een telfout van de bank. De ombudsman stelt vast dat slordig is omgegaan met het inbeslaggenomen geld en dat het College steeds wisselende standpunten inneemt. Ook begrijpt de ombudsman niet waarom niet direct de bankafschriften zijn onderzocht en waarom het College en de minister van Veiligheid en Justitie als verantwoordelijke voor het College niet hebben erkend dat ze onzorgvuldig zijn geweest.
  Lees meer
 4. Rapport 27 september 2016

  2016/088 Openbaar Ministerie en politie Oost-Brabant gaan onzorgvuldig te werk bij inbeslagname vuurwapens

  Een man krijgt van de politie een vergunning om thuis vuurwapens en munitie te hebben. Als een oom overlijdt, neemt hij een aantal vuurwapens van deze oom mee naar zijn woning. De politie neemt tijdens een controle bij hem thuis alle aanwezige wapens en munitie in beslag. De man klaagt erover dat het Openbaar Ministerie en de politie onzorgvuldig te werk zijn gegaan tijdens de inbeslagname. Hij doet afstand van alle verboden wapens, maar krijgt slechts een deel van de toegestane wapens terug. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de burger goed en uit zichzelf wordt geïnformeerd over in beslag genomen voorwerpen. De ombudsman doet de aanbeveling om met de man tot een passende tegemoetkoming te komen.
  Lees meer
 5. Rapport 18 januari 2016

  2016/001 Nederlandse ambassade in Suriname onzorgvuldig bij toekennen noodpaspoort voor een kind.

  Op verzoek van de vader geeft de Nederlandse ambassade in Suriname een noodpaspoort af zodat hij zijn zevenjarige zoon zonder medeweten van de grootouders bij wie hij woont, mee kan nemen naar Nederland. Op dat moment is niet duidelijk bij wie het gezag over het kind ligt. De Nationale ombudsman vindt dat het vereiste van goede voorbereiding is geschonden omdat is afgegaan op eenzijdige informatie van alleen de vader en niet de grootouders van het kind m.b.t. het gezag. De Kinderombudsman is van mening dat er bij de afgifte van een noodpaspoort niet is gekeken naar de mening en het belang van het kind conform het Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind.
  Lees meer
 6. Rapport 19 april 2018

  2018/023 Openbaar ministerie en politie hadden slachtoffer van inbraak beter moeten ondersteunen

  Twee dronken toeristen forceren de voordeur van een monumentaal bedrijfspand in het centrum van Amsterdam. Het OM Amsterdam heeft de toeristen weggestuurd met een boete en biedt de eigenares aan de boete over te maken als schadevergoeding. Maar haar schade is een stuk hoger. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de afspraken over het opnemen van de aangifte niet is nagekomen. Hij vindt dat het OM onzorgvuldig is omgegaan met de voorbereiding, het geven van informatie en het verstrekken van een schadevergoeding uit coulance.
  Lees meer
 7. Rapport 17 januari 2014

  2014/003: Klacht over onzorgvuldig en onprofessioneel handelen rond euthanasie van een pony

  Politie Zuid-Holland-Zuid gaat naar een ponyhoudster omdat zij pony's zou hebben gestolen. Maar dat is niet zo, alle vijf pony's zijn van haar. Wel is een van de pony's zo ziek en lijdt ondraaglijk dat een dierenarts hem ter plekke moet afmaken. De vrouw betwist dat dat nodig was, de pony was nog onder behandeling van een dierenarts vanwege een grote operatie aan zijn schouder. De Nationale ombudsman vindt dat de politie en de officier van justitie contact hadden moeten opnemen met de behandelend dierenarts.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 8 november 2016

  Verdwenen pensioengelden Caribisch Nederland nog niet boven water

  Er moet een oplossing komen voor alle burgers die te maken hebben met verdwenen pensioengelden. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met de overgang in 2010…
  Lees meer
 9. Rapport 27 december 2013

  2013/217: Vrouw klaagt over onzorgvuldig handelen van politie na melding seksueel misbruik tegen haar

  Stiefmoeder wordt door moeder beschuldigd van seksueel misbruik van haar driejarige stiefdochter. Zowel de stiefmoeder, de moeder als de vader zijn werkzaam bij de politie. Uiteindelijk wordt er geen aangifte gedaan, maar de stukken worden wel door de moeder gebruikt in de echtscheidingsprocedure tussen haar en de vader. De stiefmoeder vindt dat de politie zich zo heeft gemengd in een civiel conflict waardoor haar, de vader en het meisje schade is berokkend. De Nationale ombudsman acht de aanmelding bij het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum in het kader van de hulpverlening niet onjuist. Dat deze melding door het eigen korps van de stiefmoeder is gedaan, vindt hij niet onbehoorlijk, nu er geen sprake was van strafrechtelijk onderzoek. Ook vindt hij het niet onbehoorlijk dat de politie aan het KJTC heeft gevraagd het gesprek met het meisje op te nemen voor het geval het tot een strafzaak zou komen. Wel vindt hij dat de politie de verklaringen van de moeder en de oma van het meisje niet aan de moeder had mogen geven.
  Lees meer
 10. Rapport 14 augustus 2013

  2013/097: Politie handelt onzorgvuldig door AMK-zorgmelding naar BJZ te sturen

  Politie Noord-Holland doet een zorgmelding over een gezin bij Bureau Jeugdzorg. De jongste minderjarige kinderen hebben gezien dat hun moeder slachtoffer was van mishandeling en bedreiging met geweld. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de melding te snel heeft doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg
  Lees meer