Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

57 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 februari 2018

  2018/006 Belastingdienst moet ingaan op alle gronden in beroepschrift, maar mag wel zekerheid verlangen bij uitstel van betaling

  Een vrouw vraagt om uitstel betaling belastingschuld maar dit wordt afgewezen vanwege onvoldoende zekerheid voor diezelfde schuld. Ze tekent beroep aan maar ook dit wordt afgewezen waarna zij een klacht indient. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst voldoende zekerheid mag vragen bij uitstel van betaling. De ombudsman vindt echter ook dat de Belastingdienst in de motivering voor de afwijzing alle gronden voor het beroep had moeten adresseren.
  Lees meer
 2. Rapport 16 november 2017

  2017/129 Onvoldoende uitleg over weigeren (automatische) kwijtscheldingen door gemeenschappelijke regelingen

  Dit rapport behandelt twee cases over twee verschillende gemeenschappelijke regelingen. Casus 1: Een man vraagt om kwijtschelding van lokale belastingen bij Cocensus te Alkmaar. Zijn verzoek wordt afgewezen omdat hij over voldoende inkomsten zou beschikken. Hij klaagt erover dat de afwijzing onvoldoende is gemotiveerd. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid haar handelen en besluiten duidelijk en begrijpelijk moet uitleggen. Casus 2: Een man krijgt bericht van het GBLT te Zwolle dat hij niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding lokale belastingen omdat hij te veel vermogen heeft. Er wordt niet aangegeven op basis van welke gegevens dat is besloten. De ombudsman vindt dat de burger geen recht heeft op automatische kwijtschelding, maar wel mag verwachten dat het GBLT op zijn minst de informatie deelt waarover het beschikt.
  Lees meer
 3. Rapport 12 december 2014

  2014/195 Gemeente Vianen verklaart klacht over grondverkoop ongegrond zonder voldoende motivering

  Een man dient namens de VVE een klacht in bij de gemeente Vianen over de verkoop van 'snippergroen' tegenover het appartementencomplex vanwege de vrees dat het uitzicht achteruit gaat na de verkoop. De gemeente verklaart de klacht ongegrond, waarna de man bij de Nationale ombudsman klaagt dat gemaakte afspraken tussen hem en de verantwoordelijk wethouder onvoldoende zijn meegewogen bij de beslissing. Ook klaagt hij erover dat de gemeente achteraf te makkelijk heeft gesteld dat de verkoop niet in het kader van het project 'Buiten Gewoon' is gebeurd. De ombudsman constateert dat er ruimte is ontstaan voor meer interpretaties omdat de gemeente de gemaakte afspraken niet eenduidig op schrift heeft gezet. De gemeente erkent dat onvoldoende is gemotiveerd waarom de verkoop van dit specifieke stuk grond niet binnen het project 'Buiten Gewoon' valt. De ombudsman vindt het een miskenning dat de man niet als belanghebbende bij dit collegebesluit was beschouwd.
  Lees meer
 4. Rapport 17 december 2014

  2014/216 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weigert zonder voldoende motivering incidenteel verlof TBS

  Een man is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De kliniek vraagt voor hem incidenteel verlof aan bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zodat de man aanwezig kan zijn bij de crematie van zijn stiefopa. De kliniek vermeldt in de aanvraag dat de man een tijd bij zijn stiefopa heeft gewoond en dat ze een goede band hadden; afscheid kunnen nemen kan de behandeling van de man ten goede komen. De man heeft bovendien eerder geen afscheid kunnen nemen van zijn overleden biologische opa. Maar het verlof wordt afgewezen, omdat het verzoek niet binnen de Verlofregeling TBS valt. Een uitzondering is niet mogelijk, omdat niet was gebleken dat de stiefopa een pedagogische rol heeft gespeeld. De man dient hier een klacht over in bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, maar deze wordt niet in behandeling genomen. De Nationale ombudsman vindt dat de staatssecretaris duidelijker had moeten uitleggen waarom aan de argumenten van de kliniek voorbij is gegaan en waarom een zeer hechte band tussen de man en zijn stiefopa en diens substantiële bijdrage aan de opvoeding had moeten blijken.
  Lees meer
 5. Rapport 16 augustus 2017

  2017/084 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet aanvraag taxikentekenplaat in behandeling nemen

  Een inwoner van Bonaire heeft een taxi- en busbedrijf met drie voertuigen, maar slechts één taxiplaat. Hij verzoekt het OLB om zijn bedrijf twee extra taxikentekenplaten te verstrekken. Zijn aanvraag wordt afgewezen met als motivering een artikel van de Eilandsverordening. De ombudsman ziet niet in hoe uit dit artikel moet blijken dat de uitgifte van meerdere taxikentekenplaten niet mogelijk is. Hij vindt dat het OLB de aanvraag alsnog moet behandelen en het besluit correct moet motiveren.
  Lees meer
 6. Rapport 17 juli 2017

  2017/082 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geeft geen juiste terugkoppeling over wijze van uitvoering toezicht

  Een man overlijdt onverwachts na een spoedopname in het ziekenhuis. Zijn dochter en familie melden deze calamiteit bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). De dochter klaagt over de manier waarop de melding is afgehandeld en over hoe ze is geïnformeerd over de gemaakte keuzes. De Nationale ombudsman vindt dat het in het algemeen ontbrak aan een adequate terugkoppeling over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd en over hoe de kwaliteit van het ziekenhuis is verbeterd. Ook vindt de ombudsman het de taak van de IGZ om een terugkoppeling te geven op specifieke aspecten uit haar melding.
  Lees meer
 7. Rapport 9 oktober 2017

  2017/108 Belastingkantoor Locosensus-Tricijn moet beslissing telefoonkosten beter motiveren

  Man belt het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT) in Zwolle en krijgt maar geen contact, hij moet eindeloos wachten. Het GBLT weigert telefoonkosten van €10 te vergoeden, maar heeft het weigeren van de vergoeding onvoldoende gemotiveerd. De Nationale ombudsman vindt dat het GBLT zich coulant opstelt door het aanbieden van excuses.
  Lees meer
 8. Rapport 16 januari 2017

  2017/006 Waterschap De Dommel wijst verzoek om kwijtschelding af

  Vrouw vraagt het waterschap De Dommel om kwijtschelding van de aanslagen zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Het waterschap vraagt de vrouw om bewijsstukken. Het waterschap wijst haar verzoek af en nadat de vrouw in beroep is gegaan toch toe. De ombudsman vindt dat het waterschap de afwijzing op verschillende gronden heeft gemotiveerd. Hij doet de aanbeveling dat het waterschap de vrouw de wijziging in standpunt uitlegt.
  Lees meer
 9. Rapport 24 juli 2017

  2017/088 LBIO heeft onvoldoende oog voor positie van man bij overnemen alimentatie-inning

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) laat een man weten de alimentatie-inning over te nemen, omdat er volgens zijn ex-partner en meerderjarige dochter een achterstand zou zijn. De man klaagt over de manier waarop het LBIO heeft gereageerd op zijn tegenargumenten. Ook klaagt hij erover dat hij zelf met ex-partner en dochter moet verrekenen wat het LBIO te veel heeft betaald. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO bij het zoeken naar een oplossing onvoldoende oog heeft gehad voor de positie van de man.
  Lees meer
 10. Column 2 december 2016

  Is mijn gedrag integer?

  Frits* en Hubert* zijn twee betrokken bewoners van een klein dorp in het Zuiden van Nederland. Als bestuursleden zetten ze zich via een stichting in voor sport en evenementen in het dorp. De gemeente is op zoek naar een beheerder voor de lokale sporthal.…
  Lees meer