Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

45 resultaten gevonden

 1. Rapport 26 oktober 2018

  2018/080 Verlies Nederlandse nationaliteit

  Man klaagt over onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse ambassade in Beiroet. Zijn vader en hij hebben drie jaar geleden de Libanese nationaliteit aangenomen. Vader heeft toen de ambassade expliciet gevraagd naar verlies Nederlanderschap en daar was geen sprake van. Bij het aanvragen van een nieuw paspoort blijkt de man zijn Nederlanderschap toch kwijt te zijn. De ombudsman concludeert de klacht als niet gegrond omdat na onderzoek niet aannemelijk blijkt dat de ambassade verkeerde informatie heeft verstrekt.
  Lees meer
 2. Rapport 26 oktober 2018

  2018/080 Verlies Nederlandse nationaliteit

  Man klaagt over onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse ambassade in Beiroet. Zijn vader en hij hebben drie jaar geleden de Libanese nationaliteit aangenomen. Vader heeft toen de ambassade expliciet gevraagd naar verlies Nederlanderschap en daar was geen sprake van. Bij het aanvragen van een nieuw paspoort blijkt de man zijn Nederlanderschap toch kwijt te zijn. De ombudsman concludeert de klacht als niet gegrond omdat na onderzoek niet aannemelijk blijkt dat de ambassade verkeerde informatie heeft verstrekt.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 2 maart 2017

  Gemeenten te afwachtend bij oplossen problemen zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk

  Veel gemeenten hebben het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde. Burgers weten onvoldoende waar, wanneer en hoe zij hun problemen kunnen melden.
  Lees meer
 4. Rapport 22 februari 2016

  2016/018 IND Caribisch Nederland schiet tekort bij afhandeling klacht over onjuiste informatie aanvraag verblijfsvergunning

  Een Dominicaanse inwoonster van Sint Eustatius krijgt geen antwoord op haar klacht bij de IND over onjuiste informatieverstrekking inzake haar verblijfsvergunning. De Nationale ombudsman is van mening dat de IND had moeten ingaan op de kern van de klacht en daarbij de (gemachtigde) van de vrouw persoonlijk hadden moeten horen bij de klachtafhandeling.
  Lees meer
 5. Rapport 24 april 2018

  2018/026 Omgekat dus ongeschikt?

  Man klaagt over de onjuiste informatieverstrekking door de RDW nadat uit onderzoek gebleken is dat zijn auto is samengesteld (omgekat) en niet verkeersveilig is. Hij ging er op basis van de verkregen informatie van uit dat hij na reparatie weer met de auto de weg op zou mogen maar dit blijkt niet zo te zijn. De man blijft daardoor zitten met een auto waarmee hij de weg niet op mag én een hoge reparatierekening. De ombudsman vindt dat de RDW onvoldoende duidelijk is geweest en daarmee in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking heeft gehandeld.
  Lees meer
 6. Rapport 6 november 2013

  2013/162: Motorrijder in spé klaagt over onjuiste informatieverstrekking op website CBR

  Sinds 19 januari 2013 zijn de regels veranderd voor het behalen van een rijbewijs voor een motor. Jonge man (jonger dan 21 jaar) wil zijn motorrijbewijs halen. Op internet leest hij dat hij eerst een rijbewijs voor een lichte motor moet halen en dat hij na twee jaar automatisch een rijbewijs voor een zware motor kan krijgen. Deze informatie blijkt niet juist te zijn. Als hij na twee jaar op een zwaardere motor wil gaan rijden, moet hij opnieuw rijexamen doen. Hij voelt zich misleid door de informatie op de website van het CBR. De Nationale ombudsman vindt dat de man ervan mocht uitgaan dat de informatie op de website correct was. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CBR maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat in de toekomst nog verouderde informatie op het internet toegankelijk is en de man een gratis examen heeft aangeboden.
  Lees meer
 7. Rapport 15 november 2016

  2016/101 Gemeente Utrecht informeert niet eenduidig en begrijpelijk over gewijzigde regelgeving Wmo

  Vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de gemeente. Ze wordt gekort op haar uren huishoudelijke hulp als gevolg herindicatie en gewijzigde regelgeving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bevestigt de vrouw dat ze in aanmerking komt voor een subsidieregeling ('Van Rijnpotje') en verwijst haar naar de zorgaanbieder. De vrouw raakt in verwarring als ze van de gemeente een algemene brief over het gewijzigde beleid ontvangt. Hier gaan ze niet in op de contacten die de vrouw heeft gehad. Ze klaagt erover dat ze onjuist is geïnformeerd over de wijzigingen en haar mogelijkheden. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de vrouw had moeten voorzien van eenduidige en begrijpelijke informatie.
  Lees meer
 8. Rapport 17 december 2013

  2013/193: Onjuiste informatie op website RDW over schorsing van kentekens

  Vrouw kan wegens een schouderoperatie zes weken niet autorijden. Op de website van de RDW leest zij dat een kenteken kan worden geschorst, maar minimaal voor drie maanden. Haar herstel duurt uiteindelijk langer dan drie maanden en dan leest ze op de website dat de regels inmiddels veranderd zijn en het kenteken voor minimaal een maand kan worden geschorst. De Nationale ombudsman stelt vast dat de informatie op de website van de RDW niet actueel was.
  Lees meer
 9. Rapport 17 juni 2011

  2011/186: Asielzoeker klaagt over onjuiste informatieverstrekking COA over financiële regeling huisvesting

  Een asielzoeker verblijft met zijn vrouw en drie kinderen sinds 2004 in het AZC Apeldoorn. Zij krijgen een verblijfsvergunning en gaan op zoek naar woonruimte. Vanwege de gezondheid van de ouders is een flat niet mogelijk en zoeken ze een eengezinswoning. In Apeldoorn kunnen ze zo'n woning niet krijgen, maar wel in de gemeente Epe. Hij klaagt erover dat het COA foute informatie heeft gegeven over een financiële vergoeding van de gemeente Apeldoorn. De Nationale ombudsman constateert dat het COA verzoeker over de algemene aspecten van huisvesting behoorlijk heeft geïnformeerd en erop heeft gewezen dat hij voor specifieke informatie over de huisvesting in de gemeente waar hij zou gaan wonen, bij die gemeente zelf moest zijn. Volgens de ombudsman valt het COA niet iets te verwijten, ook al omdat verzoeker is bijgestaan door rechtshulp.
  Lees meer
 10. Onderzoek 2 maart 2017

  2017/035 Onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties

  Veel gemeenten hebben het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde. Burgers weten onvoldoende waar, wanneer en hoe zij hun problemen kunnen melden. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen'. Hij vindt dat gemeenten op een actieve manier problemen moeten opsporen en met maatwerk oplossen.
  Lees meer